TNN online กทม.ไขข้อสงสัยประกาศปิดสถานที่ กิจการใน-นอกห้าง อะไรเปิดได้-ไม่ได้

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

กทม.ไขข้อสงสัยประกาศปิดสถานที่ กิจการใน-นอกห้าง อะไรเปิดได้-ไม่ได้

กทม.ไขข้อสงสัยประกาศปิดสถานที่ กิจการใน-นอกห้าง อะไรเปิดได้-ไม่ได้

สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร อธิบายประกาศ กทม.เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ชี้ชัดกิจการในหรือนอกห้าง สามารถเปิดดำเนินการได้หรือไม่ได้

วันนี้ (14 ก.ค.64) สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร โพสต์ข้อความอธิบายเกี่ยวกับประกาศการปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ในส่วนของห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า โดยระบุว่า

ตามที่กรุงเทพมหานครได้ออกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 36) ซึ่งเป็นไปตามประกาศข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 27) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไปนั้น

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการและประชาชนมีความเข้าใจและลดความสับสนเกี่ยวกับการเปิดและปิดกิจการที่ตั้งอยู่นอกและในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายกัน ตามประกาศกรุงเทพมหานครฉบับดังกล่าว จึงขอแจ้งกิจการภายในห้างสรรพสินค้าที่สามารถ "เปิดดำเนินการได้" ดังนี้ 

1.ร้านขายโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมหรือร้านซ่อมมือถือ

2.ร้านขายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม 

3.ร้านช่อมรองเท้า หรือร้านทำกุญแจ การให้บริการซ่อมแซมหรือบำรุงรักษา 

4.ศูนย์บริการซ่อมรถยนต์การให้บริการซ่อมแซมหรือบำรุงรักษา และ

5.ร้านนาฬิกา(เปิดเฉพาะการซ่อมแซม) 

สำหรับกิจการในห้างสรรพสินค้า “ไม่สามารถเปิดดำเนินการได้” ประกอบด้วย

1. ร้าน/แผนก หนังสือ แว่นตา เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องเขียน เครื่องครัว อุปกรณ์กีฬา เครื่องสำอาง อาหารสัตว์ อาหารเสริมร้านอาบน้ำตัดขนสัตว์ คลินิกรักษาสัตว์

2. สถานเสริมความงาม ร้านตัดผม ร้านเสริมสวย ร้านสักเจาะผิวหนัง ร้านทำเล็บ

3. คลินิกทันตกรรม คลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม เนื่องจากไม่ใช่การให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขอื่นๆ ตามนัยฯ ของข้อกำหนด

4. ร้านให้บริการล้างรถ

5. ร้านซักรีด 

ส่วนการเข้าทำงานปรับปรุงสถานที่ ซึ่งมีคนงานเกิน 5 คน หรือการทำงานในสำนักงานที่มีเจ้าหน้าที่เกิน 5 คน ที่ตั้งอยู่ “นอก” ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์หรือสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายกัน “สามารถดำเนินการได้”

ด้าน สวนสาธารณะ ในช่วงนี้ห้ามใช้เพื่อสันทนาการอื่น ยกเว้นเดินหรือวิ่ง

ข้อมูลจาก กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง