TNN online หมอยง เปรียบเทียบผลข้างเคียง "ซิโนแวค-แอสตร้าฯ" แตกต่างกันชัดเจน

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

หมอยง เปรียบเทียบผลข้างเคียง "ซิโนแวค-แอสตร้าฯ" แตกต่างกันชัดเจน

หมอยง เปรียบเทียบผลข้างเคียง ซิโนแวค-แอสตร้าฯ แตกต่างกันชัดเจน

"หมอยง" เปรียบเทียบผลข้างเคียงวัคซีนโควิด "ซิโนแวค - แอสตร้าเซนเนก้า" ต่างกันชัดเจน ย้ำหลังฉีดมีไข้แต่ 1-2 วันก็จะหายเป็นปกติ

วันนี้( 11 มิ.ย.64) ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ยง ภู่วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊กเกี่ยวกับ โควิด-19 ว่า

"โควิด 19  วัคซีน  อาการข้างเคียง และ อาการไม่พึงประสงค์

ยง ภู่วรวรรณ

ในช่วงต้นการฉีดวัคซีน วัคซีนที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็น Sinovac และในผู้สูงอายุ จะใช้ AStraZeneca ปัญหาอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้น จะไม่ค่อยพบมาก 

ขณะนี้การใช้วัคซีนจะเป็น AstraZeneca เป็นหลักและจะต้องมีการใช้ต่อไปอีกเป็นจำนวนมาก Sinovac จะเป็นตัวเสริม 

จากการศึกษาของศูนย์ ที่จริงได้ฉีดวัคซีนทั้ง 2 ชนิด ในทุกอายุตั้งแต่อายุ 18 ปีขึ้นไป 

อยากจะบอกว่า วัคซีน Sinovac มีอาการข้างเคียง น้อยกว่า AstraZeneca โดยเฉพาะในเรื่องไข้ ปวดบริเวณที่ฉีด เมื่อยเนื้อเมื่อยตัวเหมือนเป็นไข้หวัดใหญ่ ปวดศีรษะ 

ขนาดการศึกษานี้ผู้ป่วยฉีดวัคซีน AstraZeneca เราแจก พาราเซตามอลกลับบ้านด้วยซ้ำ

รูปข้างล่างแสดงให้เห็นเปรียบเทียบการศึกษาของศูนย์ เห็นความแตกต่างได้ชัดเจน 

อาการที่เกิดขึ้นจากวัคซีน AstraZeneca จะพบว่าอายุน้อย มากกว่าผู้สูง อายุ และผู้หญิงจะมีอาการมากกว่าผู้ชาย ซึ่งเมื่อดูอาการข้างเคียงเปรียบเทียบกับวัคซีนที่ฉีดในต่างประเทศโดยเฉพาะวัคซีนในกลุ่ม mRNA แล้วไม่ต่างกันเลย

ส่วนวัคซีน Sinovac อาการข้างเคียงดังกล่าวน้อยกว่ามาก ดังแสดงในรูป

หมอยง เปรียบเทียบผลข้างเคียง ซิโนแวค-แอสตร้าฯ แตกต่างกันชัดเจน

ดังนั้นผู้ที่ฉีดวัคซีน AstraZeneca ถ้ามีไข้หรือปวดศีรษะ ท้องเสียอาเจียน ปวดเมื่อยตามตัว คล้ายไข้หวัดใหญ่ ถือเป็นอาการที่พบได้ หลังการฉีดวัคซีน ดังนั้น

หลังฉีดเมื่อกลับไปถึงบ้านถ้ามีอาการดังกล่าว รับประทานยาพาราเซตามอลได้เลย ไม่ต้องรอให้ไข้ขึ้นสูง หรือปวดเมื่อยเนื้อเมื่อยตัว และสามารถทานซ้ำได้ทุก 4-6 ชั่วโมง อาการดังกล่าวจะอยู่ประมาณ 1-2 วันก็จะหายเป็นปกติ

นอกจากว่ามีอาการมาก เช่นไข้สูงติดต่อกันหลายวัน หรือสูงมาก ปวดศีรษะอย่างรุนแรง และรับประทานยาแล้วไม่หาย ก็ควรจะปรึกษาแพทย์ 

ถ้าทุกคนเข้าใจ จะได้ไม่เกิดวิตกกังวล ไม่ว่าจะเป็นวัคซีนในกลุ่ม virus Vector  หรือ mRNA วัคซีนจะมีอาการข้างเคียงได้มากกว่าวัคซีนชนิดเชื้อตาย ตามหลักฐานเชิงประจักษ์

#หมอยง"

หมอยง เปรียบเทียบผลข้างเคียง ซิโนแวค-แอสตร้าฯ แตกต่างกันชัดเจนข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง