TNN online สรุปครบ! ม33เรารักกัน รอบใหม่ ได้รับเงินวันไหน-ใช้ได้ถึงเมื่อไหร่

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

สรุปครบ! ม33เรารักกัน รอบใหม่ ได้รับเงินวันไหน-ใช้ได้ถึงเมื่อไหร่

สรุปครบ! ม33เรารักกัน รอบใหม่ ได้รับเงินวันไหน-ใช้ได้ถึงเมื่อไหร่

สรุปครบที่นี่! มาตรการ ม33เรารักกัน รอบใหม่ รับเงินเยียวยาโควิด-19 จำนวน 2,000 บาท ได้เงินวันไหนและใช้สิทธิได้ถึงเมื่อไหร่

วันนี้ (23พ.ค.64) จากกรณีมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 5 พ.ค.2564 ได้อนุมัติมาตรการช่วยเหลือประชาชนในการเพิ่มกำลังซื้อช่วงโควิด-19 ระลอกที่ 3 เป็นการเร่งด่วน หนึ่งมาตรการที่รัฐขยายเพิ่มเติม คือ "ม.33 เรารักกัน" เพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกันตน มาตรา 33 ในระบบประกันสังคม

สำหรับ ม.33 เรารักกัน ครม.เพิ่มวงเงินเยียวยาให้ผู้ที่เคยได้สิทธิทั้งหมด 2,000 บาทต่อราย และแบ่งจ่ายรายสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1,000 บาท ทุกวันจันทร์ เข้าแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ หรือเข้าบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดสำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน

ทั้งนี้ได้มีการกำหนดไทม์ไลน์การโอนเงินเยียวยา ม.33 เรารักกัน ดังนี้

- สัปดาห์แรก วันจันทร์ที่ 24 พ.ค.2564 จำนวน 1,000 บาท

- สัปดาห์ที่สอง วันจันทร์ที่31 พ.ค.2564 จำนวน 1,000 บาท

เงินเยียวยาที่ได้รับนั้น ไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ ต้องใช้จ่ายซื้อสินค้าและจ่ายค่าบริการกับร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการเท่านั้น ซึ่งสามารถใช้สิทธิได้ถึงวันที่ 30 มิ.ย.2564

ข่าวแนะนำ