TNN online เช็กเลยแจกฟรี !ประกันแพ้วัคซีนโควิด 13 ล้านสิทธิ์โคม่าคุ้มครอง 1 แสน

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เช็กเลยแจกฟรี !ประกันแพ้วัคซีนโควิด 13 ล้านสิทธิ์โคม่าคุ้มครอง 1 แสน

เช็กเลยแจกฟรี !ประกันแพ้วัคซีนโควิด 13 ล้านสิทธิ์โคม่าคุ้มครอง 1 แสน

สมาคมประกันวินาศภัยไทยร่วมกับสมาชิกแจกกรมธรรม์ประกันภัยแพ้วัคซีนให้กับประชาชนฟรีจำนวน 13 ล้านสิทธิ์ จากบริษัทประกันภัย 10 บริษัท ย้ำคุ้มครองอาการโคม่าทุนประกัน 1 แสนบาท

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมกับบริษัทสมาชิก จัดโครงการมอบกรมธรรม์ประกันภัยแพ้วัคซีนให้กับประชาชนฟรีจำนวน 13 ล้านสิทธิ์  ซึ่งถือเป็นความร่วมมือของบริษัทประกันวินาศภัยที่มีเจตนารมณ์ในการเข้ามาช่วยบริหารความเสี่ยงและเสริมสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 เพื่อร่วมกันช่วยชาติให้ฝ่าวิกฤติ COVID-19 ในครั้งนี้ไปด้วยกัน  โดยขณะนี้มีบริษัทประกันวินาศภัยที่เข้าร่วมโครงการฯ 10 บริษัท


ทั้งนี้ประชาชนสามารถ️ ลงทะเบียนรับสิทธิ์ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทประกันวินาศภัยที่เข้าร่วมโครงการฯ  กรุงเทพประกันภัย (2 ล้านสิทธิ์) ทิพยประกันภัย (2 ล้านสิทธิ์) เมืองไทยประกันภัย (2 ล้านสิทธิ์) วิริยะประกันภัย (2 ล้านสิทธิ์) สินทรัพย์ประกันภัย (1 ล้านสิทธิ์) สินมั่นคงประกันภัย (1 ล้านสิทธิ์) อาคเนย์ประกันภัย (1 ล้านสิทธิ์) เอเชียประกันภัย 1950 (1 ล้านสิทธิ์) ประกันภัยไทยวิวัฒน์ (500,000 สิทธิ์) ฟอลคอนประกันภัย (500,000 สิทธิ์)


นำโดยเมืองไทยประกันภัย แจกฟรีประกันภัยแพ้วัคซีนโควิด-19  จำนวน 2 ล้านสิทธิ์ มอบวงเงินความคุ้มครอง 100,000 บาท กรณีภาวะโคม่าที่ได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19  เริ่มเปิดลงทะเบียนตั้งแต่ 20 พ.ค. ถึง 30 มิ.ย.  64 


นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ MTI กล่าวว่า  ความรุนแรงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด จะเห็นได้ว่าหนึ่งในวิธีการแก้ปัญหาที่ตรงจุดคือ การฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนชาวไทย อีกทั้งยังช่วยลดความรุนแรงของอาการป่วยจากการติดเชื้อได้ค่อนข้างมาก ด้วยเหตุ ผลนี้ เมืองไทยประกันภัย จึงตัดสินใจเปิดโครงการ “เมืองไทยห่วงใยคุณ” แจกประกันแพ้วัคซีนโควิด-19 ฟรี ให้แก่ประชาชนจำนวน 2 ล้านสิทธิ์ ในฐานะที่เป็นธุรกิจที่คอยช่วยเหลือเยียวยาสังคมในยามเกิดภัย เมืองไทยประกันภัย ขอเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งเบาความกังวลใจ โดยเชื่อว่าโครงการนี้จะเป็นอีกส่วนที่ช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนทุกท่านร่วมใจกันฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 หยุดเชื้อเพื่อชาติ และหวังว่าสถานการณ์จะกลับมาเข้าสู่ภาวะปกติได้ในเร็ววัน


เช็กเลยแจกฟรี !ประกันแพ้วัคซีนโควิด 13 ล้านสิทธิ์โคม่าคุ้มครอง 1 แสน


สำหรับโครงการ ‘เมืองไทยห่วงใยคุณ’ มอบวงเงินความคุ้มครองผลประโยชน์ภาวะโคม่า (Coma) กรณีได้รับผลกระทบจาการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ทุนประกันภัย 100,000 บาท รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 18 ปี – 99 ปี สัญชาติไทย อาศัยอยู่ในประเทศไทย ไม่จำกัดอาชีพ ซึ่งผู้รับสิทธิ์จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยระยะเวลาคุ้มครองภายใน 60 วัน นับจากวันที่เริ่มฉีดวัคซีน จำกัดสิทธิ์ลงทะเบียน 1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น โดยประชาชนที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสามารถทำรายการผ่านเว็บไซต์ https://www.mticonnect.com/landingpage/ลงทะเบียนรับสิทธิ์ประกันแพ้วัคซีนฟรี-เมืองไทยประกันภัย      


หลังจากลงทะเบียนสำเร็จ บริษัทฯ จะนำส่งใบรับรองกรมธรรม์ให้ทางอีเมลภายใน 3 วันทำการ ทั้งนี้ ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยที่บริษัทฯ กำหนด สอบถามข้อมูลการลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1484 หรือ Line Official Account: @mtifriend  


เช็กเลยแจกฟรี !ประกันแพ้วัคซีนโควิด 13 ล้านสิทธิ์โคม่าคุ้มครอง 1 แสน


2. บมจ. สินมั่นคงประกันภัย แจกประกันแพ้วัคซีนโควิดฟรี จำนวน 1 ล้านสิทธิ์ วงเงินความคุ้มครองคนละ 100,000 บาท โดยประชาชนสามารถลงทะเบียนได้ 1 คนต่อ 1 สิทธิ์ ผ่าน  www.smk .co.th  ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 มิ.ย.นี้ 


 3.บมจ.กรุงเทพประกันภัยจำนวน 2 ล้านสิทธิ์ เปิดให้ลงทะเบียนเริ่ม 21 พ.ค.   ที่ให้ความคุ้มครองภาวะโคม่า สูงสุด 100,000 บาท พร้อมเพิ่มเติมพิเศษความคุ้มครองเงินปลอบขวัญอีก 10,000 บาท กรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ไม่น้อยว่า 7 วัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความอุ่นใจในการรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันหมู่เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยหนักและลดจำนวนผู้เสียชีวิตได้ โดยผู้ที่สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้แก่ บุคคลสัญชาติไทยที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย อายุตั้งแต่แรกเกิด จนถึง 100 ปี และไม่จำกัดอาชีพ 

  เช็กเลยแจกฟรี !ประกันแพ้วัคซีนโควิด 13 ล้านสิทธิ์โคม่าคุ้มครอง 1 แสนสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยแพ้วัคซีนโควิด-19 ในโครงการดังกล่าวนี้จะให้ความคุ้มครองกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเกิดการแพ้วัคซีนโควิด-19  ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการฉีดวัคซีนแต่ละครั้ง ดังนี้ 1. การเจ็บป่วยระยะสุดท้าย และ/หรือ ภาวะโคม่า และ/หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว รับผลประโยชน์ 100,000 บาท     2. เงินปลอบขวัญสำหรับผู้ป่วยในกรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลติดต่อกันไม่น้อยว่า 7 วัน รับผลประโยชน์ 10,000 บาท


ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่สนใจรับสิทธิ์ประกันภัยแพ้วัคซีนโควิด-19 ของกรุงเทพประกันภัย สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ก่อนรับการฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค. – 30 มิ.ย. นี้ โดยต้องเข้ารับการฉีดวัคซีนภายในวันที่ 31  ธ.ค. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2285 8888 หรือช่องทาง Facebook กรุงเทพประกันภัย – Bangkok Insurance


4. บมจ.วิริยะประกันภัย จำนวน 2 ล้านสิทธิ์ เริ่มวันที่ 24 พ.ค.นี้   โดยนายอมร ทองธิว กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย กล่าวว่า สถานการณ์วิกฤตไวรัสโควิดรอบ 3 นี้ได้ทวีความรุนแรงมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา ดังเห็นได้จากสภาวะการแพร่เชื้อกระจายไปทั่วประเทศไทย จำนวนผู้ติดเชื้อที่มีมากขึ้นและมีแต่เพิ่มขึ้น ตลอดไปถึงยอดผู้เสียชีวิต   ซึ่งเราจะฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน 


โดยสนับสนุนเบื้องต้นไปก่อนจำนวน 2 ล้านสิทธิ์เพื่อประเมินความต้องการ และเชื่อว่าคงจะต้องจัดสรรเพิ่ม โดยประชาชนผู้สนใจขอรับสิทธิ์สามารถลงทะเบียนผ่านช่องทางพิเศษได้ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ค. เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ด้วยการ Add Line:@Viriyahhealth และเพียงแค่ใช้เวลาอันสั้นในการกรอกข้อมูลชื่อ นามสกุล เบอร์โทร วันเกิดและเลขบัตรประชาชนเพียงเท่านี้ ความคุ้มครองมีผลทันที   และเช่นเดียวกันในกรณีจะเคลมประกันภัยก็สามารถดำเนินการผ่านระบบเคลมออนไลน์ได้ทันที


เช็กเลยแจกฟรี !ประกันแพ้วัคซีนโควิด 13 ล้านสิทธิ์โคม่าคุ้มครอง 1 แสน


“วิริยะประกันภัยมีความภูมิใจในการเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างภูมิคุ้มกันชาติในครั้งนี้ และหมายรวมไปถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือให้การสนับสนุน เพื่อร่วมกันสู้ภัยวิกฤตโควิดในรูปแบบต่างๆ  ซึ่งวิริยะประกันภัยขอให้คำมั่นว่าจะทุ่มเทสรรพกำลังอย่างเต็มศักยภาพที่มี เพื่อเคียงข้างประชาชนคนไทยและร่วมกันก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยดี”  


5. บมจ.ทิพยประกันภัย จำนวน 2ล้านสิทธิ์ เปิดให้ลงทะเบียนไปแล้วตั้งแต่ 1 พ.ค.ที่ผ่านมาและปัจจุบันยังเหลือสิทธิ์เพียง 200,000 กว่าสิทธิ์เท่านั้น ลงทะเบียนที่   https://register.tipinsure .com/ registercovid19/vaccine 

6. บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำนวน 500,000 สิทธิ์เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 7 มิ.ย.นี้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการวางระบบข้อมูล

7. บมจ.สินทรัพย์ประกันภัย จำนวน 1 ล้านสิทธิ์ ยังไม่เปิดลงทะเบียน

8. บมจ.อาคเนย์ประกันภัย จำนวน 1ล้านสิทธิ์  ยังไม่เปิดลงทะเบียน 

9. บมจ.เอเชียประกันภัย 1950 จำนวน 1ล้านสิทธิ์  ยังไม่เปิดลงทะเบียน 

10. บมจ.ฟอลคอนประกันภัย  จำนวน 500,000 สิทธิ์ เปิดลงทะเบียนในวันที่ 21 พ.ค.นี้ 

 

 ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง