TNN online เริ่มวันนี้!ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เปิดวอล์คอินฉีดวัคซีนโควิดคนอายุ70ปีขึ้นไป-ไม่มีเน็ต

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เริ่มวันนี้!ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เปิดวอล์คอินฉีดวัคซีนโควิดคนอายุ70ปีขึ้นไป-ไม่มีเน็ต

เริ่มวันนี้!ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เปิดวอล์คอินฉีดวัคซีนโควิดคนอายุ70ปีขึ้นไป-ไม่มีเน็ต

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับผู้สูงอายุ 70 ปี ขึ้นไป และผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ต แบบวอล์คอินวันละ 100 คน ตั้งแต่วันนี้

วันนี้ (20พ.ค.64) โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ แจ้งประชาสัมพันธ์ระบุว่า ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับผู้ลงทะเบียนที่และได้วัน-เวลานัดหมายผ่านระบบ >> https://vaccinecovid19.cra.ac.th/ มาแล้วเท่านั้น

และเนื่องจากข้อจำกัดด้านวัคซีนโควิด-19 ที่มีการจัดสรรโควต้าผ่านระบบนัดหมายมาแล้ว จึงขอแจ้งให้บริการฉีดวัคซีนโดยไม่ต้องผ่านระบบนัดหมายล่วงหน้า ให้กับผู้สูงอายุ 70 ปี ขึ้นไป และ/หรือผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ต ทำให้ไม่สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ โดยจำกัดจำนวน 100 คนต่อวันเท่านั้น! 

โดยจะเริ่มรับบัตรคิวในเวลา 06.30 น. หากเกินจำนวนนี้ ต้องขออภัยที่ไม่สามารถให้บริการได้ (หมายเหตุ* วันที่ 22-23 พค. 64 งดให้บริการ)

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนออนไลน์มาแล้ว โปรด!!! “รอข้อความ SMS จากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์” ที่จะแจ้งให้ท่านกลับเข้ามาลงวัน-เวลานัดหมาย ตามลำดับการลงทะเบียนหลังจากได้รับการจัดสรรวัคซีนเพิ่มเติม

สำหรับท่านที่ลงทะเบียนออนไลน์และได้รับ SMS จากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์แล้ว สามารถเลือกวัน-เวลารับวัคซีนได้ที่เว็บไซด์เดิม https://vaccinecovid19.cra.ac.th/ ไปที่เมนู “ตรวจสอบการลงทะเบียน” เลือกวัน-เวลาและรับ QR Code สำหรับเข้าเช็กอินในวันฉีดวัคซีน กรุณามาตรงตามเวลานัด หรือมาก่อนเวลาไม่เกิน 15 นาที เพื่อลดความแออัดในพื้นที่การให้บริการ


เริ่มวันนี้!ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เปิดวอล์คอินฉีดวัคซีนโควิดคนอายุ70ปีขึ้นไป-ไม่มีเน็ต


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง