TNN online เปิดข้อปฏิบัติที่ประชาชนควรรู้! ก่อน-ระหว่าง-หลังฉีดวัคซีนโควิด-19

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เปิดข้อปฏิบัติที่ประชาชนควรรู้! ก่อน-ระหว่าง-หลังฉีดวัคซีนโควิด-19

เปิดข้อปฏิบัติที่ประชาชนควรรู้! ก่อน-ระหว่าง-หลังฉีดวัคซีนโควิด-19

เปิดข้อปฏิบัติที่ประชาชนควรรู้! การเตรียมความพร้อมก่อน-ระหว่าง-หลังไปฉีดวัคซีนโควิด-19 ต้องทำอย่างไรบ้างเช็กได้เลยที่นี่

วันนี้ (16พ.ค.64) “คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับประชาชน” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องวัคซีนด้วยข้อมูลที่ถูกต้องทางการแพทย์ และมีความรู้ที่เพียงพอในการตัดสินใจเข้ารับการฉีดวัคซีน ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยระบุถึง

การเตรียมความพร้อม ก่อนระหว่าง และหลังการฉีดวัคซีน มีข้อควรปฏิบัติดังนี้ 

1.ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนและขั้นตอนการรับบริการให้เข้าใจ 

2.สำรวจตนเองหากเจ็บป่วย มีไข้สูงในวันนัดหมายฉีดวัคซีน ควรแจ้งขอเลื่อนการฉีดออกไปก่อน 

3.เมื่อถึงวันนัดหมาย ควรไปถึงสถานที่ฉีดก่อนเวลาอย่างน้อย 30 นาที 

4.ตรวจสอบข้อมูลยืนยันตัวบุคคลลงทะเบียนผ่านไลน์ “หมอพร้อม” ในโทรศัพท์มือถือให้เรียบร้อย 

5.ให้ข้อมูลสุขภาพอย่างละเอียดและถูกต้อง เช่น ประวัติการแพ้ยา วัคซีน อาหาร สารก่อภูมิแพ้ต่าง ๆ 

6.หลังได้รับวัคซีนควรเฝ้าระวังอาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้ อย่างน้อย 30 นาที 

7.เมื่อได้รับวัคซีนเข็มแรกควรเตรียมตัวสำหรับการนัดหมายฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 

8.ทุกคนต้องสวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง และล้างมือทั้งก่อน ระหว่าง หลัง การฉีดวัคซีน

สำหรับอาการไม่พึงประสงค์ เกิดขึ้นได้กับการฉีดวัคซีนทุกชนิด ถือเป็นปฏิกิริยาของร่างกายที่เป็นสัญญาณแสดงว่า ร่างกายกำลังถูกกระตุ้นให้วัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน คือ 

1.อาการไม่พึงประสงค์ทั่วไป ได้แก่ ปวด บวม มีไข้ อ่อนเพลีย คลื่นไส้ อาเจียน ส่วนใหญ่หายได้เองใน 24-48 ชั่วโมง บรรเทาได้ด้วยการกินยาลดไข้ แก้ปวด พักผ่อน ดื่มน้ำ 

2.อาการไม่พึงประสงค์ที่ควรพบแพทย์ เป็นปฏิกิริยาของร่างกายที่ตอบสนองวัคซีนมากเกินไป มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมากอาจเกิดกับผู้ที่มีประวัติแพ้วัคซีน มักเกิดภายใน 30 นาที หลังการฉีด อาการที่พบ ได้แก่ ไข้สูงกินยาก็ไม่ลด หน้ามืดเป็นลม ความดันเลือดต่ำ แน่นหน้าอก หายใจขัด รักษาให้หายได้ ถ้าได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง 

อย่างไรก็ตาม วัคซีนที่ได้รับการรับรอง และขึ้นทะเบียนแล้วถือว่าผ่านการพิสูจน์ว่ามีประโยชน์มากกว่าโทษ และไม่ก่อผลข้างเคียงรุนแรง หรือพบในอัตราที่ต่ำมาก

ทั้งนี้ สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อรับคู่มือวัคซีนสู้โควิดฯ ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ หรือดาวน์โหลดได้ที่ http://ssss.network/2uq08 และติดตามข้อมูลเพิ่มได้ที่ www.thaihealth.or.th/ไทยรู้สู้โควิด

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง