TNN online หมอศิริราช เผยจุดอ่อนไวรัสโควิด-19 แนะแนวทางพ้นวิกฤต

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

หมอศิริราช เผยจุดอ่อนไวรัสโควิด-19 แนะแนวทางพ้นวิกฤต

หมอศิริราช เผยจุดอ่อนไวรัสโควิด-19 แนะแนวทางพ้นวิกฤต

หมอศิริราช แนะวิธีเอาชนะโควิด-19 ด้วยการ locked down ตัวเอง หรือ การกักเชื้อโรคไว้ 14 วัน พร้อมกันทั่วประเทศ เพราะจุดอ่อนโควิดจะอยู่ในร่างกายประมาณ 14 วัน หากไวรัสหาทางแพร่เชื้อใหม่ออกไปไม่ได้ ก็จะไม่สามารถเพิ่มจำนวนได้

วันนี้ (28 เม.ย.64) เพจ "บันทึกน่ารู้ by ดร.อดุลย์" แพทย์ รพ.ศิริราช ได้ให้แนวทางง่ายๆ ในการจัดการเชื้อโควิดตั้งแต่ต้นทาง เพื่อลดภาระบุคลากรทางการแพทย์ และไม่ต้องเปลืองงบประมาณสร้างโรงพยาบาลสนามหรือเตียง ICU  หลังพบ จุดอ่อนเชื้อโควิด19

หมอศิริราช เผยจุดอ่อนไวรัสโควิด-19 แนะแนวทางพ้นวิกฤต

จุดอ่อนข้อแรก คือ โควิด19 ต้องการผู้ติดเชื้อรายใหม่ ถ้ามันอยู่ในร่างกายคนเดิม เกิน 14 วัน มันจะถูกระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทำลาย ถ้าคนนั้นไม่เสียชีวิตก่อน

จุดอ่อนข้อที่ 2 คือ โควิด19 อยู่ในสิ่งแวดล้อมนอกตัวคนได้ไม่นาน เฉลี่ย ไม่เกิน ชั่วโมง ดังนั้น พอออกจากคนหนึ่ง ต้องรีบหาทางเข้าไปยังผู้ติดเชื้อรายใหม่ ถ้าไม่สำเร็จก็ตายไป 

ดังนั้น ต้นทุนต่ำสุด คือ “จำกัดไม่ให้เชื้อ สามารถไปหา ผู้ติดเชื้อรายใหม่” ถ้าทำได้ ส่วนของการตั้งรับก็จะน้อยลงทุกวัน แต่ถ้าทำไม่ได้ ไม่สามารถจำกัดการแพร่เชื้อไปยังผู้ติดเชื้อรายใหม่ได้ เราก็จะตั้งรับ "ไม่มีวันจบสิ้น"

หมอศิริราช เผยจุดอ่อนไวรัสโควิด-19 แนะแนวทางพ้นวิกฤต

สำหรับวิธีที่ดีที่สุด คือ ให้คนที่ต้องสงสัยว่าติดเชื้อหรือไม่ ต้องอยู่กับที่ ด้วยการ locked down ซึ่งไม่ใช่ กักตัว แต่เพื่อแยกคนป่วยออกจากคนไม่ป่วย ซึ่งเป็นมาตรการที่ให้ทุกคนอยู่กับที่ เมื่อทุกคนอยู่กับที่คนที่ได้รับเชื้อแล้ว จะปรากฏอาการใน 14 วัน ก็จะสามารถแยกคนเหล่านั้นออกมาไปรักษา

บ้านไหนที่ไม่มีคนป่วย ไม่มีคนที่มีอาการ ก็ถือว่า ปลอดภัย ส่วนบ้านไหนที่มีคนป่วย คนที่อยู่ร่วมกันในบ้านเดียวกัน ก็ถือว่าเสี่ยง เข้าสู่มาตรการ ”กักตัว” วิธีนี้ เรื่องจะจบเร็ว เพราะเราจะมองเห็นคนที่ติดเชื้อมองเห็นคนป่วย

หมอศิริราช เผยจุดอ่อนไวรัสโควิด-19 แนะแนวทางพ้นวิกฤต

ถ้าเราไม่สามารถบอกได้ว่า ใครบ้างที่มีเชื้ออยู่ในตัวเอง การ locked down จะดีที่สุด เพราะไม่ยืดเยื้อ  “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” จะคล้าย locked down ถ้าทำพร้อมกันทุกคน เหมือนปีที่ผ่านมาซึ่งประสบความสำเร็จมาแล้ว

ดังนั้น การรณรงค์ ป้องกันไม่ให้ติดโรค ไม่ให้รับเชื้อโรค โดยการใส่หน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ ไม่ใกล้ชิดผู้อื่นนานเกินไป  จะได้ผลกับตัวเราที่เป็นคนป้องกันความเสี่ยง และจะได้ผล ถ้าคนติดเชื้อในสังคมมีไม่มากเท่าไหร่ แต่ถ้าจะแก้การติดเชื้อที่ทุกคนต่างหวาดระแวง จึงต้องพร้อมใจ locked down ตัวเอง

หมอศิริราช เผยจุดอ่อนไวรัสโควิด-19 แนะแนวทางพ้นวิกฤต

และถ้าตั้งเป้าว่า ปีใหม่ คนไทยจะฉลอง โดยไม่ต้องใส่หน้ากาก เดินบนถนน นั่นจะต้องมีปัจจัย 2 ข้อ คือ

ข้อ 1 หลัง lockdown ครั้งนี้ จะต้องไม่มีการระบาดใหม่

ข้อ 2 เราสามารถฉีดวัคซีนได้มากกว่า 70% ของประชากร หรือ 50 ล้านโดส ก่อนสิ้นเดือนสิงหาคม

การไม่มีการระบาดใหม่ หลังการ lockdown รอบนี้ จะต้องไม่ คลายล็อคเร็วเกินไป ควรทะยอย คลายล็อคถ้ามีการฉีดวัคซีนมากกว่าร้อยละ 20 ร้อยละ 50 และ ร้อยละ 70 ดังนั้นการบริหารจัดการให้เกิดการฉีดวัคซีนที่ได้รับมา จึงสำคัญมากที่สุด

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง