TNN online มีผลวันนี้! ผู้ว่าฯนนท์ออกคำสั่งปิดสถานที่ งดออกจากบ้าน 3 ทุ่ม - ตี 4

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

มีผลวันนี้! ผู้ว่าฯนนท์ออกคำสั่งปิดสถานที่ งดออกจากบ้าน 3 ทุ่ม - ตี 4

มีผลวันนี้! ผู้ว่าฯนนท์ออกคำสั่งปิดสถานที่ งดออกจากบ้าน 3 ทุ่ม - ตี 4

ผู้ว่าฯ นนทบุรีออกคำสั่งฉบับที่ 37 ปิดสถานที่ชั่วคราวคุมโควิด ขอความร่วมมืองดออกจากเคหสถานตั้งแต่ 3 ทุ่ม ถึง ตี 4 ไม่สวมแมสก์ มีโทษปรับ 20,000 บาท

วันนี้ (24 เม.ย. 64) นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มีคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1121/2564 ลงวันที่ 23 เมษายน 2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 37) มีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2564 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

1.ปิดสถานที่ เป็นการชั่วคราว ดังนี้ สนามชนโค สนามชนไก่ สถานที่ซ้อมประลองไก่ สนามกัดปลา รวมทั้งสนามซ้อมหรือสนาม ประกวด แข่งขัน ฝึกซ้อมสัตว์ หรือกิจกรรมในทํานองเดียวกัน

2.สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิงผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบน้ำ สถานประกอบกิจการอาบอบนวด

3.สถานที่เล่นเกม เครื่องเล่น ร้านเกม สวนน้ำและสวนสนุก ทั้งศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน

4.ศูนย์พระเครื่อง พระบูชา และสนามพระเครื่อง พระบูชา 

5.สระว่ายน้ำ (รวมถึงสระว่ายน้ำของหมู่บ้านหรืออาคารชุดพักอาศัยในและนอกห้างสรรพสินค้า

ทั้งนี้ ให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีทุกคน ต้องสวมหน้ากาก อนามัยหรือหน้ากากผ้าอย่างถูกวิธีทุกครั้งก่อนออกจากเคหสถานหรือสถานที่ทำงานหรือเดินทาง ไปในสถานที่สาธารณะ หรือสถานที่ใด ๆ

สำหรับบุคคลซึ่งอยู่ในร้านค้า ร้านอาหาร ตลาด สถานที่ทำงาน หรือสถานที่ใดๆ ที่ต้องติดต่อกับบุคคลอื่น หรืออยู่รวมกันของคนหมู่มาก ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยด้วยทุกครั้ง ตลอดเวลา ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคในข้อนี้ให้ถือเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ มีระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท

ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถานหลังเวลา 21.00 - 04.00 น. ของวันถัดไป และขอความร่วมมือภาครัฐและเอกชนจัดให้มีการทำงานที่บ้าน (Work from Home) และให้เจ้าหน้าที่หรือพนักงาน "งด" ทานอาหารร่วมกันเป็นหมู่คณะ

มีผลวันนี้! ผู้ว่าฯนนท์ออกคำสั่งปิดสถานที่ งดออกจากบ้าน 3 ทุ่ม - ตี 4

มีผลวันนี้! ผู้ว่าฯนนท์ออกคำสั่งปิดสถานที่ งดออกจากบ้าน 3 ทุ่ม - ตี 4

มีผลวันนี้! ผู้ว่าฯนนท์ออกคำสั่งปิดสถานที่ งดออกจากบ้าน 3 ทุ่ม - ตี 4

มีผลวันนี้! ผู้ว่าฯนนท์ออกคำสั่งปิดสถานที่ งดออกจากบ้าน 3 ทุ่ม - ตี 4

มีผลวันนี้! ผู้ว่าฯนนท์ออกคำสั่งปิดสถานที่ งดออกจากบ้าน 3 ทุ่ม - ตี 4


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง