TNN online ภูเก็ตพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 10 ราย สะสม 74 ราย

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ภูเก็ตพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 10 ราย สะสม 74 ราย

ภูเก็ตพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 10 ราย สะสม 74 ราย

ภูเก็ตพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 10 ราย สะสม 74 ราย

เมื่อวันที่ 12 เม.ย. 64 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต รายงานสถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดภูเก็ต ประจำวันที่ 12 เมษายน 2564 


มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 10ราย ข้อมูลผู้ติดเชื้อระหว่างวันที่ 3-12 เมษายน 2564 ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม จำนวน 74 ราย รักษาตัวในโรงพยาบาล จำนวน 74 ราย


ภูเก็ตพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 10 ราย สะสม 74 ราย


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง