TNN online www.ม33เรารักกัน.com เปิดขั้นตอนง่ายๆ ใช้สิทธิซื้อตั๋วรถไฟฟ้าบีทีเอส

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

www.ม33เรารักกัน.com เปิดขั้นตอนง่ายๆ ใช้สิทธิซื้อตั๋วรถไฟฟ้าบีทีเอส

www.ม33เรารักกัน.com เปิดขั้นตอนง่ายๆ ใช้สิทธิซื้อตั๋วรถไฟฟ้าบีทีเอส

www.ม33เรารักกัน.com เปิดขั้นตอนง่ายๆ หากอยากใช้ซื้อตั๋วรถไฟฟ้าบีทีเอส สามารถใช้วงเงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง

วันนี้ (24มี.ค.64) โครงการ “ม 33 เรารักกัน” เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในกลุ่มผู้ประกันตน มาตรา 33 โดยมอบเงินเยียวยาคนละ 4,000 บาท ตลอดโครงการ ผ่านแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ให้กับประชาชนผู้มีสิทธิในโครงการตามคุณสมบัติที่กำหนด 


สามารถนำไปใช้ชำระค่าสินค้า อาหาร เครื่องดื่ม และบริการต่าง ๆ ณ ร้านค้าที่ลงทะเบียนคนละครึ่ง ร้านค้าที่ลงทะเบียน “เราชนะ” และระบบขนส่งสาธารณะต่าง ๆ (ยกเว้นทางอากาศ)


ทั้งนี้ “ม.33 เรารักกัน” สามารถใช้เดินทางรถไฟฟ้าบีทีเอสได้ รองรับการเดินทางเชื่อม 3 จังหวัด


“ม.33 เรารักกัน” สามารถใช้วงเงินซื้อตั๋วรถไฟฟ้าผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง (G-Wallet) ได้แล้ววันนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะสิ้นสุดโครงการ (31 พฤษภาคม 2564)


ผู้โดยสารสามารถติดต่อขอใช้สิทธิได้ที่ห้องจำหน่ายตั๋วทุกสถานี ในเวลาทำการ


ประเภทบัตรโดยสารที่รับชำระ ได้แก่ 🎟บัตรโดยสารเที่ยวเดียว (Single Journey Card)


เงื่อนไขการใช้บัตรโดยสารและการเดินทางในระบบรถไฟฟ้าเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด


ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และผู้ร่วมโครงการเราชนะ ยังคงใช้สิทธิวงเงินที่เหลือในการซื้อตั๋วโดยสารได้จนกว่าจะสิ้นสุดโครงการครับ


พบปัญหาการใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตัง และสิทธิ "โครงการ ม.33 เรารักกัน" สามารถติดต่อได้ที่ธนาคารกรุงไทย โทร. 0 2111 1111 หรือ 0 2111 1144www.ม33เรารักกัน.com เปิดขั้นตอนง่ายๆ ใช้สิทธิซื้อตั๋วรถไฟฟ้าบีทีเอส

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง