TNN online www.ม33เรารักกัน.com โอนเงินงวดแรกเข้าแอปฯเป๋าตังแล้ว รีบเช็กเลย!

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

www.ม33เรารักกัน.com โอนเงินงวดแรกเข้าแอปฯเป๋าตังแล้ว รีบเช็กเลย!

www.ม33เรารักกัน.com โอนเงินงวดแรกเข้าแอปฯเป๋าตังแล้ว รีบเช็กเลย!

www.ม33เรารักกัน.com โอนเงินงวดแรกเข้าแอปฯเป๋าตัง ให้ผู้ประกันตนที่ผ่านสิทธิ รีบเช็กเลย!

หลังจาก โครงการ ม.33เรารักกัน เปิดให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ลงทะเบียนรับเงินเยียว 4,000 บาทผ่าน www.ม33เรารักกัน.com ตั้งแต่ระหว่างวันที่ 21 ก.พ. - 7 มี.ค.ที่ผ่านมา และได้เปิดให้ผู้ประกันตนตรวจสอบ ยืนยันสิทธิ และ ขอทบทวนสิทธิเป็นวันแรกเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 โดยผู้ที่ผ่านการคัดกรองจะต้องยืนยันสิทธิ ผ่านแอปพลิเคชั่น "เป๋าตัง" เพื่อเตรียมพร้อมรับรับเงินเยียวยางวดแรก


โดยวันที่ 22 มี.ค. เป็นงวดแรกที่ทางรัฐบาลจะทำการโอนเงินจำนวน 1,000 บาท ให้แก่ผู้ทีได้รับสิทธิ ม33 เรารักกันผ่านทางแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง จะมีการโอนจนกว่าจะครบ 4,000 บาท ตามไทม์ไลน์ดังนี้ตามไทม์ไลน์ดังนี้

-งวดแรก 1,000 บาท 22 มี.ค.2564

-งวดที่ 2 จำนวน 1,000 บาท วันที่ 29 มี.ค.2564

-งวดที่ 3 จำนวน 1,000 บาท วันที่ 5 เม.ย. 2564

-งวดที่ 4 จำนวน 1,000 บาท วันที่ 12 เมษ.ย. 2564

www.ม33เรารักกัน.com โอนเงินงวดแรกเข้าแอปฯเป๋าตังแล้ว รีบเช็กเลย!


ทั้งนี้ การรับเงินเยียวยา 4,000 บาท จากโครงการ ม33 เรารักกัน จะแบ่ง 3 กลุ่ม จัดช่วงเวลารับเงิน


กลุ่มแรก ผู้ที่ลงทะเบียนยืนยันตัวตนรับสิทธิในแอปฯเป๋าตัง ตั้งแต่วันที่ 15-21 มีนาคม เริ่มใช้ได้ตั้งแต่ 22 มีนาคม เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป เงินที่ได้รับ จะได้ทุกวันจันทร์ 4 ครั้ง ได้แก่ วันที่ 22 มีนาคม , 29 มีนาคม , 5 เมษายน และ 12 เมษายน สัปดาห์ละ 1,000 บาท จนครบ 4,000 บาท


ส่วนกลุ่มทบทวนสิทธิ จะได้รับเงินก้อนแรก 12 เมษายน เป็นต้นไป


กลุ่มที่ 2 ผู้ที่ยืนยันตัวตนรับสิทธิ ระหว่าง 22 มีนาคม – 11 เมษายน จะได้รับวงเงินครั้งแรก นับตั้งแต่ 22 มีนาคม เป็นต้นมา สัปดาห์ละ 1,000 บาท ทุกวันจันทร์ ต่อเนื่องจนครบ 4,000 บาท


กลุ่มที่ 3 ผู้กดใช้งาน และยืนยันตัวตน 12 เมษายน – 31 พฤษภาคม จะได้รับวงเงินครั้งเดียว 4,000 บาท

          


ข่าวแนะนำ