TNN กรมควบคุมโรค ชี้แจงแล้ว? พบ "ผู้ป่วยโควิด" เสียชีวิต 120 ราย/สัปดาห์

TNN

เกาะติด COVID-19

กรมควบคุมโรค ชี้แจงแล้ว? พบ "ผู้ป่วยโควิด" เสียชีวิต 120 ราย/สัปดาห์

กรมควบคุมโรค ชี้แจงแล้ว? พบ ผู้ป่วยโควิด เสียชีวิต 120 ราย/สัปดาห์

กรมควบคุมโรค แจงกรณีมีการรายงานข่าวพบ "ผู้ป่วยโควิด 19" เสียชีวิต 120 ราย/สัปดาห์ ไม่เป็นความจริง

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยถึงกรณีมีรายงานข่าวในสื่อออนไลน์ว่า พบผู้เสียชีวิตจากโควิด 19 จำนวน 120 รายต่อสัปดาห์ นั้น ไม่เป็นความจริง กรมควบคุมโรคขอให้ข้อมูลว่า จากสถานการณ์โรคโควิด 19 ประเทศไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 12 - 18 พฤษภาคม 2567 มีรายงานผู้ป่วยรายใหม่รักษาในโรงพยาบาล 1,882 ราย เฉลี่ย 269 รายต่อวัน ผู้ป่วยปอดอักเสบ 679 ราย ใส่ท่อช่วยหายใจ 281 ราย และเสียชีวิต 16 ราย โดยผู้เสียชีวิตอยู่ในกลุ่ม 608 โดยเฉพาะกลุ่มอายุ 70 ปีขึ้นไป


จากข้อมูลการติดตามโรคโควิด 19 ในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง พบว่ามีลักษณะการระบาดเป็นฤดูกาลที่สัมพันธ์กับช่วงกิจกรรมการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก ซึ่งคาดว่าจำนวนการป่วยรายสัปดาห์จากโควิดจะยังเพิ่มขึ้นและน่าจะสูงสุดในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม ทั้งนี้ปัจจุบันอัตราป่วยตายของโรคนี้ในภาพรวมเท่ากับร้อยละ 0.04 ซึ่งถือว่าดีขึ้นมากเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราป่วยตายในช่วงการระบาดของสายพันธุ์เดลต้าที่มีอัตราป่วยตายสูงถึงร้อยละ 2.16 (ข้อมูล มิ.ย. 2564) ซึ่งสะท้อนว่าความรุนแรงของโรคโควิด 19 ลดลง ทั้งนี้เนื่องจากมีภูมิคุ้มกันในระดับประชากร ร่วมกับสายพันธุ์ไม่รุนแรง นอกจากนี้อัตราป่วยตายเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยในเท่ากับร้อยละ 0.7 ซึ่งลดลง 3 เท่าเมื่อเทียบกับปี 2566 สะท้อนให้เห็นว่าภาระโรคในปัจจุบันยังไม่ก่อให้เกิดปัญหาเชิงระบบการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลทั่วประเทศยังมีศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยได้ดี


 ดังนั้น ขอเน้นย้ำให้กลุ่มเสี่ยง 608 ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัดเมื่อเข้าไปในสถานที่เสี่ยง และเลี่ยงสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด 19 เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อ ซึ่งหากป่วยอาจนำไปสู่การเสียชีวิตได้ และหากมีอาการสงสัยป่วยควรตรวจหาเชื้อเบื้องต้นด้วย ATK เพื่อไม่เป็นการนำเชื้อกลับไปติดกลุ่มเสี่ยง


“สิ่งสำคัญคือต้องป้องกันตนเองและระมัดระวังไม่นำเชื้อไปสู่กลุ่มเสี่ยง 608 ซึ่งจากข้อมูลพบว่า ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวเรื้อรัง ดังนั้น จึงขอให้ประชาชนมีความตระหนักแต่ไม่ตระหนก โดยประชาชนทั่วไปควรเน้นรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล หากมีอาการไข้ ไอ ให้สวมหน้ากากอนามัย เมื่ออยู่ในสถานที่แออัด หรือที่ที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก เช่น ในการเดินทางสาธารณะ ที่โรงพยาบาล และสถานที่ดูแลผู้สูงอายุ และหมั่นล้างมือบ่อย ๆ หากสงสัยป่วยควรตรวจด้วย ATK หากผลเป็นบวกให้รีบไปพบแพทย์ และที่สำคัญหากพบว่ามีความเสี่ยงหรือมีอาการป่วยควรเลี่ยงการอยู่ใกล้กลุ่มเสี่ยง 608” นายแพทย์ธงชัย กล่าว


นายแพทย์ธงชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจติดตามข้อมูลสถานการณ์โรค ทั้งโรคโควิด 19 และโรคติดต่อในระบบเฝ้าระวังต่าง ๆ ปัจจุบันกรมควบคุมโรค มีระบบ Digital Disease Surveillance (DDS) ซึ่งเป็นข้อมูลเปิดเผยที่ทุกคนสามารถนำไปใช้ได้ ซึ่งสามารถเข้าไปค้นหาข้อมูลได้ในเว็บไซต์กรมควบคุมโรค หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ สายด่วนของกรมควบคุมโรค โทร. 1422


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง