TNN สงกรานต์ยอดป่วยโควิดพุ่ง! เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลนับพันคน

TNN

เกาะติด COVID-19

สงกรานต์ยอดป่วยโควิดพุ่ง! เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลนับพันคน

สงกรานต์ยอดป่วยโควิดพุ่ง! เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลนับพันคน

ช่วงเทศกาลสงกรานต์ยอดป่วยโควิด -19 พุ่งเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลนับพันคน แนวโน้มเพิ่มขึ้นตามคาดการณ์

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ที่เพิ่มสูงขึ้นหลังเทศกาลสงกรานต์ ทั้งนี้ ปัจจุบันโรคโควิด-19 เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) โรคติดต่อ ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขยังไม่มีรายงานการระบาดรุนแรง แต่เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้สั่งการทุกจังหวัดประเมินสถานการณ์และเตรียมความพร้อม กำชับทุกหน่วยงานดูแลประชาชนอย่างทั่วถึง


นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 14 – 20 เมษายน 2567 มีรายงานพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล จำนวน 1,004 คน เฉลี่ย 143 คนต่อวัน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามที่คาดการณ์ไว้ 


พบผู้ป่วยมากขึ้นในพื้นที่กรุงเทพ มหานคร ปริมณฑล และจังหวัดท่องเที่ยวหลายแห่ง และมีผู้ป่วยอาการรุนแรงปอดอักเสบ 292 คน ใส่ท่อช่วยหายใจ 101 คน และเสียชีวิต 3 คน โดยผู้เสียชีวิตทุกรายเป็นกลุ่มผู้สูงอายุหรือมีโรคเรื้อรัง (608)


ทั้งนี้คาดว่าสาเหตุที่ทำให้มีการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยเนื่องจากส่วนใหญ่ผู้ป่วยมีอาการเหมือนไข้หวัด ทำให้ไม่ระวัง ป้องกันตนเอง ส่งผลให้ผู้ป่วยเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม จากการติดตามเฝ้าระวังสายพันธุ์ที่กำลังระบาดในประเทศไทย ข้อมูลจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ยืนยันว่ายังคงเป็นสายพันธุ์รุ่นลูกของเชื้อโอมิครอน โดยผู้ป่วยจะมีลักษณะอาการคล้ายหวัด เช่น ไข้ ไอ เจ็บคอ ปวดเมื่อย ตามตัว ปวดศีรษะ มีน้ำมูก โดยยังไม่พบว่ามีระดับความรุนแรงของโรคเพิ่มขึ้นจากสายพันธุ์โอมิครอนเดิมในปีที่ผ่านมา


อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงโรคโควิด-19 ว่า ขณะนี้มีลักษณะเหมือนโรคประจำถิ่น สามารถพบผู้ป่วยได้ตลอดทั้งปี เพียงแต่จะมีจำนวนมากหรือน้อยแล้วแต่ช่วงเวลา โดยขณะนี้มีลักษณะคล้ายคลึงกับโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจทั่วไป อาทิ โรคไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัด เป็นต้น ทั้งนี้ โรงพยาบาลทุกแห่งมีความพร้อมทั้งด้านบุคคลากร เตียงรองรับผู้ป่วยเวชภัณฑ์ ตลอดจนมีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยเป็นอย่างดี


ภาพจาก: AFP 

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง