TNN ป่วยโควิด! หมอยง ชี้ความรุนแรงลดลง ยอดป่วยรายสัปดาห์เข้ารพ. 630 ราย

TNN

เกาะติด COVID-19

ป่วยโควิด! หมอยง ชี้ความรุนแรงลดลง ยอดป่วยรายสัปดาห์เข้ารพ. 630 ราย

ป่วยโควิด! หมอยง ชี้ความรุนแรงลดลง ยอดป่วยรายสัปดาห์เข้ารพ. 630 ราย

ยอดโควิดรายสัปดาห์ พบป่วยใหม่เข้าโรงพยาบาล พุ่ง 630 ราย ด้านหมอยง เผย ยังเป็นโอมิครอน JN.1 ไม่ได้ทำให้โรครุนแรงขึ้น

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความเรื่อง "สถานการณ์ โควิด 19  ปัจจุบัน ยง ภู่วรวรรณ 25 มีนาคม 2567" 


โดยระบุว่า โควิด 19 ได้เปลี่ยนแปลงลดความรุนแรงลง จนปัจจุบันความรุนแรงเท่ากับโรคไข้หวัดใหญ่ RSVและเป็นการระบาดตามฤดูกาล ในฤดูกาลนี้ (หน้าร้อน) การระบาดจะน้อยลงอย่างมาก และจะไปเริ่มฤดูกาลใหม่ในเดือนมิถุนายน (ฤดูฝน)


ความรุนแรงของโรค ถ้าดูจากอัตราป่วยตาย ก็จะเหมือนไข้หวัดใหญ่และ RSV น่าจะประมาณร้อยละ 0.1 โดยกลุ่มเสี่ยงสูงได้แก่เด็กเล็ก และผู้สูงอายุ ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เป็นกลุ่มที่จะรุนแรง

สายพันธุ์มีการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด ขณะนี้ก็ยังเป็นโอมิครอน JN.1 เกือบทั้งหมด ไม่ได้ทำให้โรครุนแรงขึ้น


แนวทางการดูแลและปฏิบัติตน ก็มีการเปลี่ยนแปลงมาตลอดตั้งแต่ในปีแรก 2563 จนถึงปัจจุบัน 2567 ก็เหมือนกับโรคทางเดินหายใจทั่วไปเช่น ไข้หวัดใหญ่ RSV


เราจะตรวจ ATK  เมื่อมีอาการของทางเดินหายใจ การปฏิบัติในการแยกตัวเมื่อรู้ว่าเป็นโควิด 19  เราจะแยกตัว ในช่วงที่มีอาการของโรค เช่นไข้ ไอมาก จนอาการต่างๆดีขึ้นแล้ว 1 วัน ก็สามารถที่จะออกไปปฏิบัติงานได้ แต่จะต้องป้องกันการแพร่กระจายโรคโดย ใส่หน้ากากอนามัยต่อไปอีกอย่างน้อย 5 วันและปฏิบัติตนเคร่งครัดในเรื่องสุขอนามัยขณะที่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รายงาน สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 17 - 23 มีนาคม 2567


ผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาล (รายสัปดาห์) จำนวน 630 ราย : เฉลี่ยรายวัน จำนวน 90 ราย/วัน
ผู้เสียชีวิต (รายสัปดาห์) จำนวน 5 ราย : เฉลี่ยรายวัน จำนวน 1 ราย/วัน
ผู้ป่วยสะสม 6,238 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2567)
เสียชีวิตสะสม 60 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2567)
ผู้ป่วยปอดอักเสบ 222 ราย
ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ 74 ราย


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง