TNN online ภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นจาก "ติดโควิดร่วมกับวัคซีน" จะอยู่นานแค่ไหน?

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นจาก "ติดโควิดร่วมกับวัคซีน" จะอยู่นานแค่ไหน?

ภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นจาก ติดโควิดร่วมกับวัคซีน จะอยู่นานแค่ไหน?

หมอยง เปิดข้อมูลวิจัย "ภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อโควิด ร่วมกับ วัคซีน" จะอยู่ยาวนานแค่ไหน?

หมอยง เปิดข้อมูลวิจัย "ภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อโควิด ร่วมกับ วัคซีน" จะอยู่ยาวนานแค่ไหน?


ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกมาโพสต์ข้อความในหัวข้อ "โควิด 19  ภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อร่วมกับ วัคซีน จะอยู่ยาวนาน กว่าภูมิที่ได้รับวัคซีนอย่างเดียว ยง ภู่วรวรรณ ราชบัณฑิต 21 กุมภาพันธ์ 2566"

โดยระบุว่า "จากการศึกษาของทีมเรา ในการศึกษาผลระยะยาวของภูมิต้านทาน โดยแบ่งกลุ่ม ตามจำนวนการฉีดวัคซีน 2 เข็ม 3 เข็มและ 4 เข็ม ในผู้ที่ไม่เคยติดเชื้อและเคยติดเชื้อร่วมกับการฉีดวัคซีน จะเห็นว่า ในกลุ่มที่ ฉีดวัคซีนแล้ว มีการติดเชื้อร่วมด้วย ระดับภูมิต้านทานจะสูงลอยยาวนาน ร่วมปี ไม่ว่าจะให้วัคซีน 2 เข็ม 3 เข็มหรือ 4 เข็ม เปรียบเทียบกับ ผู้ที่ได้รับวัคซีนอย่างเดียวภูมิต้านทานจะลงค่อนข้างเร็วกว่า

ประชากรไทยส่วนใหญ่ติดเชื้อไปแล้ว (80%) และโดยมากเคยได้รับวัคซีนแล้วด้วย ภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นจึงเป็นภูมิต้านทานแบบลูกผสม ทำให้มีภูมิอยู่นาน และมีความสามารถในการป้องกันและลดความรุนแรงของโรคได้อย่างดี จึงเป็นเหตุหนึ่งให้โรคนี้สงบลง"


ภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นจาก ติดโควิดร่วมกับวัคซีน จะอยู่นานแค่ไหน? ภาพจาก Yong Poovorawan

 


ภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นจาก ติดโควิดร่วมกับวัคซีน จะอยู่นานแค่ไหน? ภาพจาก Yong Poovorawan

 ภาพจาก รอยเตอร์/TNN Online

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง