TNN online "โควิด-19" จะระบาดอีกช่วงเดือนไหน? ต่อไปจะฉีดวัคซีนปีละ 1 ครั้ง

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

"โควิด-19" จะระบาดอีกช่วงเดือนไหน? ต่อไปจะฉีดวัคซีนปีละ 1 ครั้ง

โควิด-19 จะระบาดอีกช่วงเดือนไหน? ต่อไปจะฉีดวัคซีนปีละ 1 ครั้ง

หมอยง เผย "โควิด-19" โน้มการระบาดของโรคจะเข้าสู่ตามฤดูกาล จะระบาดสูงขึ้นอีกครั้งหนึ่งเดือนไหน ต่อไปจะฉีดวัคซีนปีละ 1 ครั้ง

หมอยง เผย "โควิด-19" โน้มการระบาดของโรคจะเข้าสู่ตามฤดูกาล จะระบาดสูงขึ้นอีกครั้งหนึ่งเดือนไหน ต่อไปจะฉีดวัคซีนปีละ 1 ครั้ง 


ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกมาโพสต์ข้อความในหัวข้อ "โควิด 19  การระบาดจะเป็นแบบเข้าสู่ฤดูกาล ต่อไปจะฉีดวัคซีนปีละ 1 ครั้ง ยง ภู่วรวรรณ ราชบัณฑิต 3 กุมภาพันธ์  2566 "

โดยระบุว่า "แนวโน้มการระบาดของโรค ในประเทศไทยจะเข้าสู่ตามฤดูกาล การระบาดจะเริ่มลดน้อยลงไปเรื่อยๆ และน้อยมากหลังกลางเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไป จนถึงเดือนพฤษภาคม และจะมีการระบาดเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งหนึ่ง 

ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกลางกันยายน แต่ก็จะน้อยกว่าปีที่ผ่านมา เพราะประชากรส่วนใหญ่เคยติดเชื้อมาแล้ว ร่วมกับการได้รับวัคซีนไปเป็นจำนวนมาก 

วัคซีนที่จะนำมาฉีด จะให้ปีละ 1 ครั้ง วัคซีนทุกชนิดจะไม่แตกต่างกัน เช่นไข้หวัดใหญ่ที่เราฉีดปีละ 1 ครั้ง  เราก็ฉีดเชื้อตาย และกระตุ้นภูมิไม่สูงมาก มีความปลอดภัยสูง ทำนองเดียวกันโรคโควิด 19  เมื่อเข้าสู่โรคประจำฤดูกาลแล้ว เราก็จะให้วัคซีนปีละ 1 ครั้ง ด้วยวัคซีนชนิดอะไรก็ได้ เหมือนเอาทหารกองหนุนมาฝึกซ้อมใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกัน เราจะไม่มีการฉีดวัคซีนกันทุก 4 เดือนแล้ว ได้มามากแล้ว ภูมิต้านทานที่เกิดขึ้น ไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ เช่นเดียวกับไข้หวัดใหญ่เพราะโรคมีระยะฟักตัวสั้น เพียงแต่ลดความรุนแรงของโรค วัคซีนแต่ละชนิดมีประสิทธิภาพไม่แตกต่างกัน จะเหลือให้ปีละ 1 ครั้ง ต่อไปคงให้เฉพาะในกลุ่มเสี่ยง  608  เช่นเดียวกับการให้ในไข้หวัดใหญ่"

ภาพจาก Yong Poovorawan / รอยเตอร์ / AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง