TNN online ติดโควิด 10 วันแล้วตรวจ ATK ยังเป็นบวกอยู่ ทำอย่างไรดี?

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ติดโควิด 10 วันแล้วตรวจ ATK ยังเป็นบวกอยู่ ทำอย่างไรดี?

ติดโควิด 10 วันแล้วตรวจ ATK ยังเป็นบวกอยู่ ทำอย่างไรดี?

หมอยง โพสต์อธิบาย ผู้ป่วยโควิด-19 ตรวจ ATK เดี๋ยวบวก เดี๋ยวลบ หรือ 10 วันแล้วยังเป็นบวกอยู่ ทำอย่างไรดี?

หมอยง โพสต์อธิบาย ผู้ป่วยโควิด-19 ตรวจ ATK เดี๋ยวบวก เดี๋ยวลบ หรือ 10 วันแล้วยังเป็นบวกอยู่ ทำอย่างไรดี?


ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกมาโพสต์ข้อความในหัวข้อ "โควิด 19 ผู้ป่วยโควิด 19 ตรวจ ATK  เดี๋ยวบวก เดี๋ยวลบ หรือ 10 วันแล้วยังเป็นบวกอยู่ ทำอย่างไรดี? ยง ภู่วรวรรณ ราชบัณฑิต 17 มกราคม 2566  "


โดยระบุข้อความว่า "ผู้ป่วยโควิด 19  ส่วนใหญ่มีอาการน้อย ได้รับการวินิจฉัยจาก ATK  ขึ้น 2 ขีด จะได้รับการรักษาตามอาการหรือให้ยาต้านไวรัส ไม่มีความจำเป็นต้องตรวจ ATK ซ้ำ ระหว่างการรักษาหรือหายจากโรค

เราจะไม่ยึดถือ ให้ผล ATK  หรือขีดเดียวแล้วจึงบอกว่าพ้นระยะติดต่อ ในทางปฏิบัติให้แยกตัว เคร่งครัด เป็นเวลา 5 วัน และอีก 5 วัน ไปทำธุรกิจที่จำเป็นได้ แต่ต้องเคร่งครัดในการป้องกันการแพร่กระจายของโรคด้วยการใส่หน้ากากอนามัยและล้างมือ

เราถือจำนวนวันเป็นหลัก จะไม่เอาผล ATK มาตัดสินใจ ว่าต้องให้ ATK เหลือขีดเดียวจึงจะพ้นระยะติดต่อ

การดูแลรักษา เราจะดูแลรักษา คนไข้ ตามอาการของคนไข้ ไม่ได้รักษากระดาษหรือผล ATK

เด็กนักเรียนที่ปกติ แข็งแรงดีก็ไม่มีความจำเป็นที่ต้องตรวจ ATK  ก่อนไปโรงเรียน จะดูอาการของเด็กเป็นหลัก ถ้ามีอาการป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจ ไม่ควรไปโรงเรียน"

ที่มา Yong Poovorawan

ภาพจาก AFP/TNN Online

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง