TNN online เปิดผลวิจัยแนะใช้บันไดเลื่อนยืนห่างกัน 3 ขั้น ลดเสี่ยงโควิด-19

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เปิดผลวิจัยแนะใช้บันไดเลื่อนยืนห่างกัน 3 ขั้น ลดเสี่ยงโควิด-19

เปิดผลวิจัยแนะใช้บันไดเลื่อนยืนห่างกัน 3 ขั้น ลดเสี่ยงโควิด-19

ผลวิจัยจากญี่ปุ่น แนะใช้บันไดเลื่อนยืนห่างกัน 3 ขั้น จะช่วยลดความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 แต่ควรสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง เพื่อลดการแพร่ละอองฝอย

ผลการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น เรื่องการใช้บันไดเลื่อนกับความเสี่ยงติดเชื้อโรคโควิด-19 พบว่า การยืนห่างกัน 3 ขั้นบนบันไดเลื่อน ช่วยลดความเสี่ยงของการติดเชื้อโควิด-19 ได้อย่างสำคัญ ขณะที่การลงนั้นปลอดภัยกว่าการขึ้นบันไดเลื่อน

ในการวิจัยทีมงานได้จัดแถวชายที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยป้องกันจำนวน 10 คน ซึ่งมีความสูง 175 เซนติเมตรเท่ากัน ให้ยืนบนบันไดเลื่อน และทำการคำนวณการแพร่กระจายของละอองฝอย โดยให้สมมติจากชายที่ไอและกระจายละอองฝอย

การวิจัยแสดงให้เห็นว่าในการลงบันไดเลื่อน ละอองฝอยได้พัดขึ้นด้านบนอย่างรวดเร็วและอยู่เหนือศรีษะของคนอื่นๆ แต่การขึ้นบันไดเลื่อน ละอองฝอยจะตกลงสู่ระดับรอบเอวของชายคนที่ไอและจะยังคงอยู่ในอากาศเป็นเวลานาน

ทีมวิจัยบอกว่า การรักษาระยะห่างเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากการเคลื่อนไหวของมนุษย์ทำให้การไหลเวียนของอากาศโดยรอบไม่คงที่ และเป็นสาเหตุของการกระจายตัวของละอองฝอย

งานวิจัยนี้ได้รับการตีพิมพ์ในนิตยสารวิทยาศาสตร์ "Indoor Air"  โดยการศึกษาตั้งสมมติฐานว่าผู้ที่ใช้บันไดเลื่อนไม่สวมหน้ากากป้องกัน ซึ่งทีมวิจัยพบว่า การแพร่กระจายของละอองฝอยจะลดลงได้ หากมีการสวมหน้ากากป้องกันอย่างถูกต้อง

ภาพจาก  : AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง