TNN online "หมอยง" อธิบายชัด! การกลายพันธุ์ของโควิด กับ ผลตรวจ ATK

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

"หมอยง" อธิบายชัด! การกลายพันธุ์ของโควิด กับ ผลตรวจ ATK

หมอยง อธิบายชัด! การกลายพันธุ์ของโควิด กับ ผลตรวจ ATK

"หมอยง" ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ "โควิด-19 การกลายพันธุ์ของไวรัส กับผลตรวจ ATK" ชี้การตรวจยังไม่เป็นปัญหา แนะเก็บตัวอย่างให้ได้และถูกต้อง

"หมอยง" ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ "โควิด-19 การกลายพันธุ์ของไวรัส กับผลตรวจ ATK" ชี้การตรวจยังไม่เป็นปัญหา แนะเก็บตัวอย่างให้ได้และถูกต้อง 


ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกมาโพสต์ข้อความในหัวข้อ โควิด 19  การกลายพันธุ์ของไวรัส  กับผลตรวจ ATK


โดยระบุว่า " การกลายพันธุ์ของไวรัสที่แบ่งกลุ่มย่อยแตกต่างมากมาย ส่วนใหญ่จะเกิดในส่วนของโปรตีนหนาม spike protein การจำแนกสายพันธุ์ย่อยก็จำแนกจากส่วนนี้การตรวจ ATK จะตรวจหาในส่วน นิวคลีโอแคปสิด Nucleocapsid ของไวรัส เป็นส่วนโครงสร้างของตัวไวรัส ในส่วนนี้จะมีการกลายพันธุ์เกิดขึ้นน้อยมาก เราจะเห็นว่าเวลาการตรวจวินิจฉัย ไม่ว่าจะเป็น RT PCR หรือ ATK จะใช้ในส่วนนี้เป็นการตรวจวินิจฉัย เนื่องจากค่อนข้างคงตัว ดังนั้นที่ผ่านมาการใช้ ATK ตรวจหาโควิด 19  จึงยังไม่ได้เป็นปัญหา 

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยเกี่ยวกับความไวของการตรวจ ATK ยังขึ้นอยู่กับชนิดน้ำยา เป็นที่ทราบอยู่แล้วว่าความไวน้อยกว่า RT PCR และ วิธีการเก็บตัวอย่างให้ได้และถูกต้อง 

โดยเฉพาะถ้าต้องเก็บตัวอย่างเอง การป้ายเข้าไปในจมูก ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยกล้าแยงลงลึก ทำให้เป็นผลลบได้ การป้ายจากคอโดยเฉพาะส่วนลึกของคอ จนถึงกับอาเจียนหรือมีเสมหะออกมา จะตรวจได้ดีกว่า เพราะเก็บตัวอย่างได้มากกว่า น้ำลายก็เป็นตัวอย่างทีสามารถนำมาตรวจได้ ถ้าชุดตรวจที่บอกว่าให้ตรวจจากน้ำลายโดยเฉพาะในเด็ก"


ที่มา Yong Poovorawan

ภาพจาก TNN Online

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง