TNN online อัปเดตล่าสุด! จุดฉีดวัคซีนโควิดฟรี ทั้งลงทะเบียน-Walk in

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

อัปเดตล่าสุด! จุดฉีดวัคซีนโควิดฟรี ทั้งลงทะเบียน-Walk in

อัปเดตล่าสุด! จุดฉีดวัคซีนโควิดฟรี ทั้งลงทะเบียน-Walk in

อัปเดตล่าสุด! จุดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทุกสัญชาติ ไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งลงทะเบียนและWalk in

จากแนวโน้มจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นในหลายประเทศเนื่องด้วยขณะนี้เป็นฤดูหนาวที่เอื้อต่อการแพร่เชื้อไวรัส ประกอบกับทั่วโลกมีการผ่อนคลายมาตรการป้องกันโรค ขณะที่ไทยก็ได้เปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวซึ่งมีผู้เดินทางมาจากทั่วโลก

ดังนั้น การดูแลป้องกันตนเอง เช่น สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัด การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 

ตลอดจนการสร้างภูมิคุ้มกันโดยการรับวัคซีนจึงมีความจำเป็นสำหรับประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่ม 608 ซึ่งมีความเสี่ยงสูง ต้องเข้ารับวัคซีนตามเกณฑ์และเข็มกระตุ้นเมื่อครบระยะเวลา เพื่อลดอาการป่วยหนักหรือเสียชีวิต 

ประชาชนสามารถติดต่อเข้ารับวัคซีนสถานพยาบาลใกล้บ้าน ซึ่งปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขกระจายวัคซีนสำหรับประชาชนทุกกลุ่มไปยังสถานพยาบาลทั่วประเทศและเพียงพอกับความต้องการ

ศูนย์ฉีดวัคซีนกระทรวงสาธารณสุข 

ขณะนี้มีประชาชนสนใจเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด19 เป็นจำนวนมาก ศูนย์ฉีดวัคซีนกระทรวงสาธารณสุข จึงขยายการให้บริการฉีดเพิ่ม

วันพุธ ที่ 30 พ.ย.65

วันอังคารที่ 6 ธ.ค. 13 ธ.ค.20 ธ.ค. 27 ธ.ค.65

เวลา 9.00-14.00 น.

ชนิดวัคซีนไฟเซอร์ ไม่มีโมเดอร์นา

อายุ 12 ปีขึ้นไป

อัปเดตล่าสุด! จุดฉีดวัคซีนโควิดฟรี ทั้งลงทะเบียน-Walk in

ภาพจาก  กระทรวงสาธารณสุข


กรุงเทพมหานคร

เปิดฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้น โรงพยาบาลสังกัด กทม.สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป (ทุกสัญชาติ) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ฟรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง

โทร HOTLINE 1646 สายด่วนสุขภาพ สำนักการแพทย์ ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 

โรงพยาบาลกลาง

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-15.00 น. ชั้น 3 ห้องตรวจส่งเสริมสุขภาพ 

โรงพยาบาลตากสิน

วันจันทร์ และวันศุกร์ เวลา 08.00-14.00 น. ศูนย์การค้าแพลตฟอร์ม วงเวียนใหญ่ 

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

วันจันทร์-วันพฤหัสบดี เวลา 08.00-14.00 น. คลินิกวัคซีนโควิด ห้องหัตถการ ชั้น 2 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี 

วันศุกร์ เวลา 08.00-14.00 น. คลินิกวัคซีนโควิด เรือนวัคซีน (อาคารจอดรถ) อาคารเวชศสตร์ฟื้นฟู ชั้น 1 

โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ

วันจันทร์ เวลา 13.00-16.00 น. ชั้น 2 อาคารเนกประสงค์ 

วันอังคาร เวลา 08.00-12.00 น. ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ 

โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์

วันจันทร์ เวลา 13.00-16.00 ห้องประกันสังคม ชั้น 2 

โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-14.00 น. ห้องทำแผลฉีดยา 

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-15.00 น. คลินิกวัคซีนผู้ใหญ่ อาคารยุบวร 

โรงพยาบาลสิรินธร

วันศุกร์ เวลา 13.00-15.00 น. ห้องประชุมคุณหญิงหรั่ง กันการัติ ชั้น 2 

โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน

วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-15.00 น. คลินิกวัคซีนโควิด ห้องตรวจ 1 แผนกผู้ป่วยอายุรกรรม อาคาร OPD ชั้น 2 

โรงพยาบาลคลองสามวา

วันพุธ-วันศุกร์ เวลา 13.00-14.00 น. อาคารผู้ป่วยนอก 

โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร

วันจันทร์-วันพุธ เวลา 08.00-11.00 น. อาคารผู้ป่วยนอกชั้น 1 

อัปเดตล่าสุด! จุดฉีดวัคซีนโควิดฟรี ทั้งลงทะเบียน-Walk in

ภาพจาก กรุงเทพมหานคร


สถาบันโรคผิวหนัง

มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนจึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง 608 คือ ผู้สูงอายุ หรือกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง หากรับวัคซีนเข็มล่าสุด นานเกิน 4 เดือนขึ้นไป ให้เข้ามารับวัคซีนเข็มกระตุ้น เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่เพียงพอ จะสามารถป้องกัน การป่วยหนัก และลดโอกาสเสียชีวิตได้  

สถาบันโรคผิวหนังจึงขยายวันที่ให้บริการฉีดวัคซีนในวันธรรมดาเพิ่ม เพื่อเพิ่มการเข้าถึงวัคซีนป้องกันโควิดได้อย่างสะดวกที่สุด โดยยังคงมาตรฐานการบริการ เช่นเดียวกับศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

ท่านสามารถรับบริการวัคซีน ในวันทำการ จันทร์-ศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) และวันเสาร์ ที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00 - 15.00 น. จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ณ ชั้น 20 อาคารสถาบันโรคผิวหนัง อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เลขที่ 456 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.

ชนิดวัคซีนที่ให้บริการ :  อายุ 12 ปีขึ้นไป 

ไฟเซอร์ฝาสีม่วง 

(เลือกรูปแบบการฉีดเต็มโด๊ส/ครึ่งโด๊ส/เข้าชั้นผิวหนัง)

อายุ 5-11 ปี

ไฟเซอร์ฝาสีส้ม

(รูปแบบการฉีดเต็มโด๊ส)

คนไทย/ต่างชาติ/ต่างด้าว

ทุกเข็ม ตั้งแต่เข็มที่ 1 ขึ้นไป

(เข็มกระตุ้น ควรเว้นระยะห่างจากเข็มก่อนหน้าอย่างน้อย 120 วัน)

จองคิวล่วงหน้าได้ที่ >> https://covid19.iod.go.th/vaccine ก่อนวันฉีด 1 วัน 

ท่านสามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนได้ ผ่านแอปพลิเคชั่น "Vaccine บางซื่อ"

โดยดาวน์โหลด  >> ระบบ Android https://bit.ly/3wJYsiB ระบบ OS https://apple.co/31O9FmO

ท่านที่ไม่สะดวกจองคิวล่วงหน้าสามารถรับบริการแบบ Walk in ได้เลย ตามวันเวลาทำการ

อัปเดตล่าสุด! จุดฉีดวัคซีนโควิดฟรี ทั้งลงทะเบียน-Walk in

ภาพจาก  CVC กลางบางซื่อ
ภาพจาก TNN ONLINE / กรุงเทพมหานคร / กระทรวงสาธารณสุข / CVC กลางบางซื่อ

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง