TNN online หมอยง ชี้โควิด-19 อยู่ในภาวะขาลง จะเข้าสู่โรคตามฤดูกาล

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

หมอยง ชี้โควิด-19 อยู่ในภาวะขาลง จะเข้าสู่โรคตามฤดูกาล

หมอยง ชี้โควิด-19 อยู่ในภาวะขาลง จะเข้าสู่โรคตามฤดูกาล

หมอยง เผยไวรัสโควิด-19 อยู่ในภาวะขาลง และการระบาดต่อไปในอนาคตก็จะมีฤดูกาลคล้ายกับไข้หวัดใหญ่

วันนี้( 17 พ.ค.65) ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัว "Yong Poovorawan" ในหัวข้อ โควิด 19 วัคซีน ชนิดโปรตีนซับยูนิต (protein subunit) โดยระบุว่า

"โควิด 19 อยู่ในภาวะขาลง และจะเข้าสู่โรคตามฤดูกาล ยง ภู่วรวรรณ  15 พฤษภาคม 2565

จากข้อมูลการระบาดของโรคโควิด 19  อยู่ในภาวะขาลง (รูปที่ 1) และการระบาดต่อไปในอนาคตก็น่าจะมีฤดูกาลคล้ายกับไข้หวัดใหญ่

เมื่อย้อนไปดูการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009  จะมีการระบาดอย่างมากในปีแรก และต้นปีที่ 2  หลังจากนั้นก็เป็นไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ก็ยังคงอยู่จนถึงทุกวันนี้ ดังแสดงในรูป 2 

ไข้หวัดใหญ่ระบาดในแต่ละปี ก็ขึ้นอยู่กับชนิดสายพันธุ์ของไข้หวัดใหญ่ ที่มีทั้งไข้หวัดใหญ่ A และ B 

การระบาดในแต่ละปี พบได้ตลอดทั้งปีแต่จะพบมาก ตามฤดูกาล โดยมีช่วงสูงสุดระยะแรก หลังเปิดเทอมแรกในฤดูฝน ที่มีโรคทางเดินหายใจสูง และจะสงบลงเมื่อเข้าสู่ช่วงตุลาคม พฤศจิกายน และจะพบการระบาดขึ้นช่วงที่ 2 แต่ต่ำกว่า ในเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม และเมื่อเด็กปิดเทอมเข้าสู่ฤดูร้อน โรคทางเดินหายใจก็จะลดลง และจะไปเพิ่มขึ้นอีกเมื่อเปิดเทอม เป็นไปตามฤดูกาลมาโดยตลอด

ในทำนองเดียวกัน เราก็เชื่อว่าการระบาดของ covid 19  ในอนาคต ในปีต่อๆไป ก็น่าจะมีรูปแบบที่คล้ายกัน

การให้วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ช่วงระยะเวลาที่ให้ดีที่สุดจึงเป็นก่อนเปิดเทอมแรกให้มีภูมิต้านทานที่สูงในการป้องกันในช่วงฤดูฝน

ทำนองเดียวกัน เมื่อเปิดเทอม covid-19 ก็จะเพิ่มสูงขึ้น และถ้าต่อไปโรคโควิด 19 จำเป็นต้องให้วัคซีนทุกปี ช่วงที่ให้วัคซีนดีที่สุดควรจะเป็นช่วงก่อนที่นักเรียนจะเปิดเทอม"

ภาพจาก AFP/สธ./รอยเตอร์

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง