TNN online ยอดโควิดวันนี้! ไทยพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 24,134 ราย เสียชีวิตอีก 115 ราย

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ยอดโควิดวันนี้! ไทยพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 24,134 ราย เสียชีวิตอีก 115 ราย

ยอดโควิดวันนี้! ไทยพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม  24,134 ราย เสียชีวิตอีก 115 ราย

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานไทยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 24,134 ราย เสียชีวิตอีก 115 ราย

วันนี้( 14 เม.ย.65) ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน 2565 รวม 24,134 ราย จำแนกเป็น

-ผู้ป่วยจากในประเทศ 24,009 ราย

-ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 125 ราย

-ผู้ป่วยสะสม 1,749,568 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

-หายป่วยกลับบ้าน 26,997 ราย

-หายป่วยสะสม 1,548,295 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

-ผู้ป่วยกำลังรักษา 229,704 ราย

-เสียชีวิต 115 ราย

จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ

รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,993 ราย

เฉลี่ยจังหวัดละ 26 ราย

อัตราครองเตียง ร้อยละ 27.7


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง