TNN online หมอยงย้ำอย่าลังเลตัดสินใจฉีดวัคซีนโควิด ช่วยลดความสูญเสียได้

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

หมอยงย้ำอย่าลังเลตัดสินใจฉีดวัคซีนโควิด ช่วยลดความสูญเสียได้

หมอยงย้ำอย่าลังเลตัดสินใจฉีดวัคซีนโควิด ช่วยลดความสูญเสียได้

หมอยงโพสต์เฟซบุ๊กกลุ่มเสี่ยงอย่าลังเลในการตัดสินใจฉีดวัคซีน ช่วยลดความรุนแรงของโรคและความสูญเสียได้

วันนี้ ( 19 มี.ค. 65 )ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว "Yong Poovorawan" ระบุว่า การรับวัคซีน covid 19  เป็นไปโดยสมัครใจ จะเลือกวัคซีนชนิดใด ก็สามารถทำได้  การให้ความรู้ที่ถูกต้อง เกี่ยวกับวัคซีน ประโยชน์ในการได้รับวัคซีน และอาการไม่พึงประสงค์

การตัดสินใจ  อยู่กับผู้รับ ไม่ได้มีการบังคับ โดยคำนึงถึง น้ำหนักของประโยชน์และความเสี่ยงมาเปรียบเทียบกัน ผมจะข้ามถนนที่สีลม ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น มีแน่นอน ความจำเป็นที่จะต้องข้ามถนน ก็ต้องตัดสินใจ ความเสี่ยงในการข้ามถนนที่สีลม อาจจะมีมากกว่าความเสี่ยงจากการได้รับวัคซีน เราจะเห็นได้จากอุบัติเหตุทางท้องถนน 

กลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะที่เราเรียกว่า 608 คือผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เมื่อติดเชื้อโควิค 19  จะทำให้เกิดความรุนแรง ต้องนอนโรงพยาบาล หรืออาจจะเข้า ICU  และอาจทำให้ถึงชีวิตได้

ดังที่เราเห็นยอดการเสียชีวิตทุกวันนี้ ส่วนใหญ่ เป็นผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัวเรื้อรัง กลุ่มดังกล่าวจึงมีความจำเป็น ที่จะต้องได้รับการป้องกัน และดูแลเป็นพิเศษ สิ่งหนึ่งในการลดความรุนแรงคือ วัคซีน 

ทั่วโลกขณะนี้ฉีดวัคซีนไปแล้ว 11,000 ล้านโดส วัคซีนขณะนี้มีเพียงพอ ให้เลือกชนิดของวัคซีนได้เลย เราจะต้องอยู่กับ โควิด 19 จำเป็นที่จะต้องลดความสูญเสียให้น้อยที่สุดข้อมูลจาก : Yong Poovorawan

ภาพจาก :   Yong Poovorawan

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง