TNN online ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดลงทะเบียนรับยา "ฟาวิพิราเวียร์" รักษาผู้ป่วยโควิด-19 ฟรี!

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดลงทะเบียนรับยา "ฟาวิพิราเวียร์" รักษาผู้ป่วยโควิด-19 ฟรี!

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดลงทะเบียนรับยา ฟาวิพิราเวียร์ รักษาผู้ป่วยโควิด-19 ฟรี!

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดให้สถานพยาบาล และองค์กรนิติบุคคล/มูลนิธิ ขอรับยา “ฟาวิพิราเวียร์” เพื่อนำไปรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

วันนี้ (16 มี.ค.65) โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เผยว่า ด้วยขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนได้แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้ติดเชื้อกลุ่มที่มีอาการไม่รุนแรงแยกรักษาตัวที่บ้านไม่สามารถเข้าถึงระบบและยารักษาได้

ซึ่ง ณ ปัจจุบันยาฟาวิพิราเวียร์ถือเป็นยาตัวหนึ่งในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เนื่องจากมีประสิทธิภาพในการลดปริมาณไวรัสได้ และเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะรุนแรงของโควิด-19

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จึงได้เปิดให้โรงพยาบาล สถานพยาบาล หน่วยงาน และองค์กรนิติบุคคลต่างๆ สามารถติดต่อขอรับยาต้านไวรัส “ฟาวิพิราเวียร์” ชนิดยาเม็ดเพื่อนำไปใช้รักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ได้อย่างทันท่วงที โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ช่องทางลงทะเบียนขอรับยาฟาวิพิราเวียร์ฟรี

- ลงทะเบียนเพื่อขอรับยา“ฟาวิพิราเวียร์” ได้ทางเว็บไซต์ https://favipiravir.cra.ac.th

- เลือกเมนู “ลงทะเบียนขอรับยาฟาวิพิราเวียร์”

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดลงทะเบียนรับยา ฟาวิพิราเวียร์ รักษาผู้ป่วยโควิด-19 ฟรี!

ข้อมูลที่ต้องเตรียม

1. หนังสือขอรับยา (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือได้ในเว็บไซต์ลงทะเบียน)

เอกสารเพิ่มเติมกรณีรับยาเองที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

1. สำเนาบัตรประชาชนผู้ประสานงาน

2. สำเนาบัตรประชาชนผู้บริหารสูงสุด

3. หนังสือมอบอำนาจจากผู้บริหารสูงสุด

หลังจากสถานพยาบาลและองค์กร/นิติบุคคล ที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะจัดสรรให้กับผู้ที่ลงทะเบียนขอรับยาตามลำดับ เพื่อให้ผู้ป่วยโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงผู้มีโรคประจำตัว กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มเด็กเล็ก ให้สามารถเข้าถึงยาตั้งแต่ในระยะเริ่มต้นของอาการอย่างรวดเร็ว เพื่อลดอาการป่วยรุนแรง และลดอัตราการเสียชีวิต

ตรวจสอบสถานะการขอรับยาฟาวิพิราเวียร์

- ผู้ขอรับยาสามารถตรวจสอบสถานะการขอรับยาได้ที่ https://favipiravir.cra.ac.th

- เลือกเมนู “ตรวจสอบสถานะการขอรับยา”

ทั้งนี้ หน่วยงานของท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือพี่น้องคนไทยในวิกฤตโควิด-19 กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผ่านการร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ฯ ในโครงการ “สร้างการแพทย์ไทยให้พิชิตภัย COVID-19 ไปด้วยกัน” เพื่อร่วมจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และวัคซีนเพื่อป้องกันและรักษาผู้ป่วยโควิด-19

สามารถร่วมบริจาคได้ที่ บัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติ ชื่อบัญชี มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เลขที่บัญชี 236-1-00491- 0

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดลงทะเบียนรับยา ฟาวิพิราเวียร์ รักษาผู้ป่วยโควิด-19 ฟรี!

ข้อมูลจาก โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ภาพจาก แฟ้มภาพ TNN ONLINE


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง