TNN online เปิดคำอวยพรวันปีใหม่จาก “นายกฯ”แนะปชช.เริ่มต้นใหม่มีสติรอบคอบ

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เปิดคำอวยพรวันปีใหม่จาก “นายกฯ”แนะปชช.เริ่มต้นใหม่มีสติรอบคอบ

เปิดคำอวยพรวันปีใหม่จาก “นายกฯ”แนะปชช.เริ่มต้นใหม่มีสติรอบคอบ

“นายกฯ”อวยพรปีใหม่ขอปชช.นำประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็นบทเรียน ใช้ชีวิตมีสติรอบคอบ-ไม่ประมาท

วันนี้ ( 1 ม.ค. 65 )พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวคำปราศรัยผ่านบันทึกวีดิทัศน์เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2565 โดยมีเนื้อหาดังนี้ 

 พี่น้องประชาชนชาวไทยที่รัก ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565 ผมขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยร่วมกันตั้งจิตอธิษฐาน ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและพลานุภาพแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล โปรดอภิบาลประทานพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ สถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าเหล่าพสกนิกรชาวไทยตราบกาลนาน 

 ในปีพุทธศักราช 2564 ที่ผ่านมา พวกเราชาวไทยต้องพบกับเหตุการณ์ต่าง ๆ หลายอย่าง เราต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น เราต้องประสบกับอุทกภัยในหลายพื้นที่ ผมขอขอบคุณในความร่วมมือร่วมใจของข้าราชการ บุคลากร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน อาสาสมัครและพี่น้องชาวไทยทุกคน ที่มีส่วนร่วมในการแก้ไข บรรเทาเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งส่งมอบกำลังใจและยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคนไทยด้วยกัน ทำให้ได้เห็นถึงพลังแห่งความรักและความสามัคคีที่มีอยู่อย่างเต็มเปี่ยมในจิตใจคนไทยทุกคน จนวันนี้พวกเราสามารถเดินหน้าก้าวพ้นอุปสรรคต่าง ๆ มาได้ด้วยดี

เปิดคำอวยพรวันปีใหม่จาก “นายกฯ”แนะปชช.เริ่มต้นใหม่มีสติรอบคอบ

 ในศักราชใหม่นี้ ถือเป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่ โดยนำเอาประสบการณ์ในปีที่ผ่านมา มาเป็นบทเรียนในการปรับวิถีชีวิตเพื่อที่จะได้ดำรงตนอยู่ด้วยความมีสติ รอบคอบ ไม่ประมาท และตั้งมั่นในความสามัคคีปรองดอง เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันจะเป็นประโยชน์แก่ตนเองและประเทศชาติโดยรวม

 ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนจะได้ใช้ช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองนี้ร่วมกับครอบครัวและญาติมิตร รวมทั้งปฏิบัติตนให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด ตลอดจนการสัญจรโดยคำนึงถึงความปลอดภัยทั้งต่อตนเองและผู้อื่น เพื่อทำให้เทศกาลปีใหม่นี้ มีแต่ความสุข ความทรงจำที่ดี และก้าวเข้าสู่ศักราชใหม่ด้วยจิตใจที่เปี่ยมล้นด้วยพลังต่อไป

 เนื่องในวาระวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565 ผมขออัญเชิญอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย อีกทั้งเดชะพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โปรดดลบันดาลประทานพรให้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนประสบแต่สิ่งอันเป็นมงคล ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และภยันอันตรายทั้งปวง มีพลังกาย พลังใจที่เข้มแข็ง และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งพึงปรารถนาทุกประการโดยทั่วกัน สวัสดีปีใหม่ 2565 ครับ 

ข้อมูลจาก :Thaigov.com

ภาพจาก : Thaigov.com

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง