TNN online เช็กที่นี่! กพท.ออกประกาศมาตรการเข้าไทยล่าสุดสกัด“โอมิครอน”

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เช็กที่นี่! กพท.ออกประกาศมาตรการเข้าไทยล่าสุดสกัด“โอมิครอน”

เช็กที่นี่! กพท.ออกประกาศมาตรการเข้าไทยล่าสุดสกัด“โอมิครอน”

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ออกประกาศแจ้งสายการบินถึงมาตรการเข้าไทยล่าสุด สกัดเชื้อโควิด – 19 “โอมิครอน”

วันนี้ (21 ธ.ค.64) สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ได้ออกประกาศนักบิน (NOTAM) แจ้งสายการบินทั่วโลกถึงมาตรการที่ปรับปรุงล่าสุดในการเดินทางทางอากาศเข้า

มายังประเทศไทย เพื่อยกระดับการป้องกันการขนส่งผู้ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ “โอมิครอน” เข้ามาระบาดในประเทศ ดังนี้

ระบบ Thailand Pass จะปิดรับลงทะเบียนสำหรับผู้ลงทะเบียนรายใหม่ที่ต้องการเข้าประเทศไทยแบบ Test & Go และ Sandbox ทั้งหมด ยกเว้นแซนด์บ็อกซ์ของจังหวัดภูเก็ต (Phuket Sandbox) และผู้ลงทะเบียนใน Thailand Pass ทุกคนจะต้องปฏิบัติตามแนวทางใหม่ คือ 

1. ผู้ลงทะเบียนที่ได้รับ QR Code จากระบบ Thailand Pass แล้ว ยังสามารถเข้าประเทศไทยได้ภายใต้เงื่อนไขที่ได้รับการอนุมัติ

2. ผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว แต่ยังรอผลการพิจารณาโดยยังไม่ได้รับ QR Code ต้องรอจนกว่าจะได้รับการอนุมัติ หากสำเร็จสามารถเข้าประเทศไทยได้ภายใต้เงื่อนไขที่ได้รับการอนุมัติ

3. ผู้ลงทะเบียนรายใหม่ จะไม่สามารถลงทะเบียนภายใต้เงื่อนไขการเข้าประเทศแบบ Test & Go และ Sandbox ได้ ยกเว้นภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ โดยระบบ Thailand Pass จะเปิดรับลงทะเบียนสำหรับผู้ลงทะเบียนรายใหม่ที่ต้องการเข้าประเทศไทยแบบกักตัว (Alternative Quarantine หรือ AQ) หรือ Phuket Sandbox เท่านั้น

4. ผู้โดยสารที่จะเดินทางเข้าไทยภายใต้เงื่อนไข Test & Go และแซนด์บ็อกซ์ซึ่งได้รับการอนุมัติไปแล้ว จะต้องเข้ารับการตรวจหาการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ครั้งที่ 2 โดยวิธี RT-PCR (ไม่ใช่วิธีเดิมคือ ATK) ณ สถานที่ที่ทางรัฐบาลไทยจัดเตรียมไว้ให้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ทั้งนี้ CAAT ได้กำชับให้สายการบินทุกสายช่วยตรวจสอบกลั่นกรองเอกสารและเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด รวมถึงให้สายการบินแจ้งผู้โดยสารปฏิบัติตามมาตรการที่ปรับปรุงดังกล่าวอย่างเคร่งครัด


เช็กที่นี่! กพท.ออกประกาศมาตรการเข้าไทยล่าสุดสกัด“โอมิครอน” ภาพจาก กพท.

 
ภาพจาก TNN Online

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง