TNN online (คลิป) เตือนอันตรายกัญชา บริโภคปริมาณมากแพ้รุนแรง

TNN ONLINE

รายการ TNN

(คลิป) เตือนอันตรายกัญชา บริโภคปริมาณมากแพ้รุนแรง

(คลิป) เตือนอันตรายกัญชา บริโภคปริมาณมากแพ้รุนแรง

รองศาสตราจารย์วีรชัย พุทธวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี ม.เกษตรศาสตร์ ให้ความเห็นการนำกัญชา และ กัญชง ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ หลังถูกถอดออกจากบัญชียาเสพติด ประเภท 5 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข โดยแนะนำว่าการนำกัญชาไปปรุงอาหารต่างในปริมาณที่ไม่เหมาะสม หรือ มากเกินไป อาจจะก่อให้เกิดอาการแพ้อย่างรุนแรงสำหรับผู้บริโภคได้


รองศาสตราจารย์ วีรชัย พุทธวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  แนะนำวิธีใช้กัญชาอย่างถูกวิธี 

โดยเฉพาะการนำไปใส่ในผลิตภัณฑ์ หรือ นำไปปรุงอาหาร เพราะแม้ว่าสารสกัดจากพืชกัญชาจะมีประโยชน์ในการรักษาโรค แต่ยังมีข้อควรระวัง ที่หากใช้ในปริมาณมากเกินไป อาจจะส่งผลกับผู้ที่แพ้สารบางตัวในกัญชา โดยเฉพาะสาร THC ซึ่งเป็นสารที่ก่อให้เกิดอาการเมาและเคลิบเคลิ้มหากได้รับมากจนเกินไป อาจทำให้เกิดอาการเมาอย่างหนักเกิดขึ้นได้ ดังนั้นผู้ใช้จะต้องใช้อย่างระมัดระวัง เพราะกัญชามีผลในการรับประทานมากกว่าการสูบ ทั้งในเรื่องของความดัน และการเต้นของหัวใจ 


(คลิป) เตือนอันตรายกัญชา บริโภคปริมาณมากแพ้รุนแรง


รองศาสตราจารย์ วีรชัย กล่าวว่าการประเมินว่าได้รับสารกัญชาจากการรับประทานเกินพอดีต้องใช้เวลาราว 1 ชั่วโมง และ เมื่อสาร THC ออกฤทธิ์ ก็อาจจะทำให้ผู้ที่ได้รับสารดังกล่าว มีอาการแพ้ หรือเกิดอาการเมาอย่างรุนแรงได้ ดังนั้นร้านอาหารต่าง ๆ จึงต้องใช้กัญชาด้วยความระมัดระวัง พร้อมแนะนำให้ใช้กัญชงในการประกอบอาหารแทน เพราะในกัญชงมีสาร CBD ที่มีประโยชน์ในการรักษาโรคมากกว่า และในกัญชงไม่มีสาร THC จึงมีความปลอดภัยมากกว่า หากนำมาประกอบอาหาร


ข่าวที่เกี่ยวข้อง