คนละไม้คนละมือ #ร่วมเคียงคู่สู้โควิดไปด้วยกัน ทรู เร่งเสริมศักยภาพสื่อสาร

TNN ONLINE

กิจกรรม&ข่าวประชาสัมพันธ์

คนละไม้คนละมือ #ร่วมเคียงคู่สู้โควิดไปด้วยกัน ทรู เร่งเสริมศักยภาพสื่อสาร

คนละไม้คนละมือ #ร่วมเคียงคู่สู้โควิดไปด้วยกัน ทรู เร่งเสริมศักยภาพสื่อสาร

คนละไม้คนละมือ #ร่วมเคียงคู่สู้โควิดไปด้วยกัน ทรู เร่งเสริมศักยภาพสื่อสาร พร้อมช่วยเหลือทีมแพทย์ รพ.สนามทั่วประเทศ ต่อเนื่องเป็นแห่งที่ 48 - 67 มอบอุปกรณ์สมาร์ทโฟน /True Walkie Talkie พร้อมซิมโทรฟรี เน็ตฟรีและบริการ "ทรูวิชั่นส์ นาว" เพิ่มอีก 20 แห่ง ใน "โครงการซีพี ร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด"

คนละไม้คนละมือ #ร่วมเคียงคู่สู้โควิดไปด้วยกัน ทรู เร่งเสริมศักยภาพสื่อสาร

คนละไม้คนละมือ #ร่วมเคียงคู่สู้โควิดไปด้วยกัน ทรู เร่งเสริมศักยภาพสื่อสาร

คนละไม้คนละมือ #ร่วมเคียงคู่สู้โควิดไปด้วยกัน ทรู เร่งเสริมศักยภาพสื่อสาร

คนละไม้คนละมือ #ร่วมเคียงคู่สู้โควิดไปด้วยกัน ทรู เร่งเสริมศักยภาพสื่อสาร


กลุ่มทรู ภายใต้ “โครงการซีพี ร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19” ยังคงเดินหน้าเร่งอำนวยความสะดวกด้านการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง ตั้งเป้าส่งมอบความช่วยเหลือ โรงพยาบาลสนาม และสาธารณสุขประจำจังหวัด ทุกภูมิภาคให้ครบทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย โดยในรอบนี้เพิ่มอีก 20 โรงพยาบาลใน 16 จังหวัด ทั้ง กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี สมุทรสงคราม นครปฐม นครนายก อยุธยา สระบุรี จันทบุรี นครพนม มหาสารคาม มุกดาหาร ศรีสะเกษ สุรินทร์ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี และนครศรีธรรมราช ซึ่งปัจจุบันรวมโรงพยาบาลที่ได้ส่งมอบความช่วยเหลือไปแล้วทั้งหมด 67 แห่งใน 44 จังหวัด ครอบคลุมในทุกพื้นที่ของประเทศ

โดยขยายสัญญาณเครือข่ายอัจฉริยะ True 5G และติดตั้ง True Gigatex Fiber เพื่อให้สามารถใช้สัญญาณ WiFi ได้อย่างสะดวก ไม่สะดุด ตลอดจนมอบสมาร์ทโฟน True SMART 4G Adventure (Walkie Talkie) พร้อมซิมทรูมูฟ เอชแบบเติมเงิน ให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้โทรและดาต้าฟรี นาน 1 ปี นอกจากนี้ ยังเพิ่มความผ่อนคลายด้วยบริการ “ทรูวิชั่นส์ นาว” (TrueVisions NOW) รับชม 24 ช่องดังจากทรูวิชั่นส์ได้ทันทีผ่านสมาร์ทโฟน บนแอปพลิเคชันทรูไอดี โดยมอบรหัสดูฟรีให้ผู้ป่วย ได้เพลิดเพลินกับสาระ ความบันเทิง และคอนเทนต์ ในรูปแบบสตรีมมิ่ง ตลอดช่วงกักตัว รวมถึงยังมอบน้ำดื่ม และหน้ากากอนามัย


• โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ กรุงเทพมหานคร โดย พลอากาศตรี หญิง อิศรญา สุขเจริญ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล รับมอบจาก นายสหรัฐส์ คนองศิลป์ ผู้อำนวยการบริหาร ด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาค กรุงเทพฯ และปริมณฑล บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น


คนละไม้คนละมือ #ร่วมเคียงคู่สู้โควิดไปด้วยกัน ทรู เร่งเสริมศักยภาพสื่อสาร


• โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โดย แพทย์หญิง ประกายพรึก ทั่งทอง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายการแพทย์ รับมอบจาก นายพสิษฐ์ ทัพปิรา ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ พื้นที่บางขุนเทียน กรุงเทพฯ/ปริมณฑล บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น

คนละไม้คนละมือ #ร่วมเคียงคู่สู้โควิดไปด้วยกัน ทรู เร่งเสริมศักยภาพสื่อสาร• โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉัตรชัย มิ่งมาลัยรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล รับมอบจาก นายวัชรพงษ์ ปัญจสุวรรณ์ ผู้จัดการเขตพื้นที่ คลองหลวง กรุงเทพฯ/ปริมณฑล บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น


คนละไม้คนละมือ #ร่วมเคียงคู่สู้โควิดไปด้วยกัน ทรู เร่งเสริมศักยภาพสื่อสาร


• โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา จังหวัดสมุทรสงคราม โดย นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีเสงี่ยม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รับมอบจาก นายเกริกชัย หินเธาว์ ผู้จัดการทั่วไป จังหวัดสมุทรสงคราม บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น


คนละไม้คนละมือ #ร่วมเคียงคู่สู้โควิดไปด้วยกัน ทรู เร่งเสริมศักยภาพสื่อสาร


• สำนักงานสาธารณสุข อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดย นายไพฑูรย์ พันธุ์มี ผู้ช่วยสาธารณสุข อำเภอบางเลน นักวิชาการ สาธารณสุขชำนาญการ รับมอบจาก นายนพวัฒน์ วงศ์ศุภสวัสดิ์ ผู้จัดการทั่วไป จังหวัดนครปฐม บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น


คนละไม้คนละมือ #ร่วมเคียงคู่สู้โควิดไปด้วยกัน ทรู เร่งเสริมศักยภาพสื่อสาร


• โรงพยาบาลสนาม จังหวัดนครนายก โดย แพทย์หญิงอรรัตน์ จันทร์เพ็ญ สาธารณสุขจังหวัด รับมอบจาก นายประเสริฐ เฟื่องดนตรี ผู้จัดการทั่วไป จังหวัดนครนายก บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น


คนละไม้คนละมือ #ร่วมเคียงคู่สู้โควิดไปด้วยกัน ทรู เร่งเสริมศักยภาพสื่อสาร


• โรงพยาบาลสนาม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย นางสาวพรรณี ยมนา รักษาการฝ่ายบริหารทั่วไปสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด รับมอบจาก นายดนัย ธาดาตั้งสกุล ผู้จัดการทั่วไป จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น


คนละไม้คนละมือ #ร่วมเคียงคู่สู้โควิดไปด้วยกัน ทรู เร่งเสริมศักยภาพสื่อสาร


• สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสระบุรี โดย นางสาวดวงฤดี มหาวัง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฎิบัติงาน รับมอบจาก นายนิรวิทธ์ สนเผือก ผู้จัดการทั่วไป จังหวัดสระบุรี บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น


คนละไม้คนละมือ #ร่วมเคียงคู่สู้โควิดไปด้วยกัน ทรู เร่งเสริมศักยภาพสื่อสาร


• โรงพยาบาลสระบุรี ร่วมกับหน่วยงานโรงพยาบาลสนามเจ็ดคต โดย นางสาวขนิษฐา สร้อยทิพย์ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาล รับมอบจาก นายนิรวิทธ์ สนเผือก ผู้จัดการทั่วไป จังหวัดสระบุรี บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น


คนละไม้คนละมือ #ร่วมเคียงคู่สู้โควิดไปด้วยกัน ทรู เร่งเสริมศักยภาพสื่อสาร


• โรงพยาบาลเสาไห้ เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดสระบุรี โดย นางสาวสุรัสวดี ยังยิ้ม นักวิชาการการเงินและบัญชี โรงพยาบาล รับมอบจาก นายนิรวิทธ์ สนเผือก ผู้จัดการทั่วไป จังหวัดสระบุรี บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น


คนละไม้คนละมือ #ร่วมเคียงคู่สู้โควิดไปด้วยกัน ทรู เร่งเสริมศักยภาพสื่อสาร


• ศูนย์จันท์ประชาร่วมใจ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี โดย นายแพทย์ สิวะดล คุ้มพ่วงดี แพทย์จิตอาสาประจำศูนย์ รับมอบจาก นายอนันท์ ผลาเกตุ ผู้จัดการทั่วไป จังหวัดจันทบุรี บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น

• โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ โรงพยาบาลสนาม จังหวัดนครพนม โดย นายธนัสถ์วัสส์ รัตนวรรณี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาล รับมอบจาก นายวสิษฐ์ พันธุ์แก้ว ผู้จัดการทั่วไป จังหวัดนครพนม บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น

• โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดย นายแพทย์มนู ชัยวงศ์โรจน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล รับมอบจาก นายวสิษฐ์ พันธุ์แก้ว ผู้จัดการทั่วไป จังหวัดนครพนม บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น

• โรงพยาบาลสนาม จังหวัดมหาสารคาม โดย นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ สาธารณสุขจังหวัด รับมอบจาก นางสาวสุภัตรา ศรีธรรมจรรยา ผู้จัดการทั่วไป จังหวัดมหาสารคาม บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น

• โรงพยาบาลสนาม จังหวัดมุกดาหาร โดย นายแพทย์พงษ์วิทย์ วัชรกิติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล รับมอบจาก นายประเสริฐ จันทร์ประดับฟ้า ผู้อำนวยการบริหาร ด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น

• สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดศรีสะเกษ โดย นางสาวบังอร เหล่าเสถียรกิจ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขจังหวัด รับมอบจาก นางสาวนภัสนันท์ ปิติภัสสราพงศ์ ผู้จัดการทั่วไป จังหวัดศรีสะเกษ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น

• โรงพยาบาลสนาม จังหวัดสุรินทร์ โดย นายแพทย์ชายตา สุจินพรัหม รองผู้อำนวยการภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ รับมอบจาก นางสาวผ่องพรรณ บุญอุดม ผู้จัดการฝ่ายขาย จังหวัดสุรินทร์ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น

• โรงพยาบาลสนาม จังหวัดอำนาจเจริญ โดย แพทย์หญิงอุไรวรรณ จำนรรจ์สิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล รับมอบจาก นางสาวรัชนีพร จันทพันธ์ ผู้จัดการทั่วไป จังหวัดอำนาจเจริญ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น

• สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี โดย นายแพทย์พิทักษ์พงค์ จันทร์แดง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด รับมอบจาก นายภานุวัชศ์ วงศรีพรม ผู้จัดการทั่วไป จังหวัดอุบลราชธานี บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น

• โรงพยาบาลพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย นายแพทย์พิศาล ถาวรวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล รับมอบจาก นางสาวกัลยา ดิษยาโภคินกุล ผู้จัดการทั่วไป จังหวัดนครศรีธรรมราช บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น

กลุ่มทรู ขอเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ในหลากหลายโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ พร้อมตอกย้ำความมุ่งมั่นในการเคียงคู่คนไทยและประเทศไทยให้ก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 นี้ไปด้วยกัน

#True5Gเคียงคู่สู้โควิด #TrueTogether

#คุณค่าของการมีกันและกัน #TrueMoveH #True5G

#ซีพีร้อยเรียงใจสู้ภัยโควิด-19 #ซีพีร้อยเรียงความดี

#ซีพี100ปี

#เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง