TNN เครือซีพีเสริมทัพภาคีเครือข่าย จ.เชียงราย จัดงาน “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก” ลดปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5 ในภาคเหนือ

TNN

กิจกรรม&ข่าวประชาสัมพันธ์

เครือซีพีเสริมทัพภาคีเครือข่าย จ.เชียงราย จัดงาน “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก” ลดปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5 ในภาคเหนือ

เครือซีพีเสริมทัพภาคีเครือข่าย จ.เชียงราย จัดงาน “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก” ลดปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5 ในภาคเหนือ

เครือซีพีเสริมทัพภาคีเครือข่าย จ.เชียงราย จัดงาน “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก” มุ่งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขและป้องกันไฟป่า ลดปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5 ในภาคเหนือ

เครือซีพีเสริมทัพภาคีเครือข่าย จ.เชียงราย จัดงาน “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก” ลดปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5 ในภาคเหนือ

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ผนึกกำลังกับเทศบาลตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ชุมชนบ้านหลวงใหม่พัฒนา โรงเรียนบ้านหลวง โรงเรียนวัดครึ่งใต้วิทยา วัดหลวง และหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่ จัดงาน “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก” เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและเยาวชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ป้องกันการเกิดไฟป่าในพื้นที่ป่าชุมชน รวมถึงเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการแก้ไขและลดปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5 ในภาคเหนือ โดยมี นายฤทธิเดช จรรยาพงษ์ ปลัดอำเภอเชียงของ ประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นางศิริลักษณ์ บ่อสร้าง รองผู้จัดการฝ่าย ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ แอนโทนี-ปิยชนม์ ภุมวิภาชน์ ยุวทูต SEAMEO องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เยาวชนต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม นายดำรงศักดิ์  ไชยสาร นายกเทศมนตรีตำบลครึ่ง  นายชาญวิทย์ รอดเกิด ผู้แทนเกษตรอำเภอเชียงของ  ร้อยเอกอภิภู เมืองซ้าย  หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชร.4 (หาดไคร้) ว่าที่ ร.ท.ทัศน์ไชย ไชยทน ปลัดเทศบาลตำบลครึ่ง นายภัทรพล หิริรักษ์วัฒนกิจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กิจการผลิตและขายสุกรภาคเหนือบน เขต 3 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  ร่วมงาน ณ วัดพระธาตุพระเจ้าเข้ากาด หมู่ 8 ต.ครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

เครือซีพีเสริมทัพภาคีเครือข่าย จ.เชียงราย จัดงาน “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก” ลดปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5 ในภาคเหนือ

นายฤทธิเดช จรรยาพงษ์ ปลัดอำเภอเชียงของ กล่าวว่า “การจัดโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก มุ่งหวังในการรณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ และป่าไม้ โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมการอนุรักษ์ รักษา และปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงผลักดันการดำเนินงานเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกซึ่งเป็นกำลังสำคัญ โดยมีจิตอาสาในการช่วยเหลืองานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นแกนนำ เพื่อร่วมมือป้องกันปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่น PM 2.5 ซึ่งกลายเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกฝ่าย เพื่อลดผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชน”

เครือซีพีเสริมทัพภาคีเครือข่าย จ.เชียงราย จัดงาน “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก” ลดปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5 ในภาคเหนือ

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การให้ความรู้เรื่องประโยชน์และคุณค่าของฝายชะลอน้ำและแนวกันไฟป่าโดยกำนันตำบลครึ่ง จากนั้นเข้าสู่พิธีบวชป่า สร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ป่าให้กับชุมชน ต่อด้วยกิจกรรมทำฝายชะลอน้ำจากวัสดุธรรมชาติ เพื่ออนุรักษ์แหล่งน้ำ สร้างความสมดุลในระบบนิเวศป่าไม้ รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมให้กับชาวบ้านและเยาวชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และปิดท้ายที่กิจกรรมสร้างแนวกันไฟป่า ด้วยการกำจัดเชื้อเพลิงที่ติดไฟง่าย เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่า มุ่งสู่การแก้ไขและลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในภาคเหนือ ทั้งนี้ เครือซีพี ได้เล็งเห็นความสำคัญและมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนงาน เพื่อแก้ไขและลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืน เครือซีพีเสริมทัพภาคีเครือข่าย จ.เชียงราย จัดงาน “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก” ลดปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5 ในภาคเหนือ


เครือซีพีเสริมทัพภาคีเครือข่าย จ.เชียงราย จัดงาน “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก” ลดปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5 ในภาคเหนือ


เครือซีพีเสริมทัพภาคีเครือข่าย จ.เชียงราย จัดงาน “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก” ลดปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5 ในภาคเหนือ

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง