TNN เครือซีพี ผนึกกำลังภาคีเครือข่าย จ.เชียงราย สร้างแนวป้องกันไฟป่า มุ่งแก้ไข PM 2.5

TNN

กิจกรรม&ข่าวประชาสัมพันธ์

เครือซีพี ผนึกกำลังภาคีเครือข่าย จ.เชียงราย สร้างแนวป้องกันไฟป่า มุ่งแก้ไข PM 2.5

เครือซีพี ผนึกกำลังภาคีเครือข่าย จ.เชียงราย สร้างแนวป้องกันไฟป่า มุ่งแก้ไข PM 2.5

เครือซีพี ผนึกกำลังภาคีเครือข่าย จ.เชียงราย สร้างแนวป้องกันไฟป่า มุ่งแก้ไขและลดปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5 อย่างยั่งยืน

เครือซีพี ผนึกกำลังภาคีเครือข่าย จ.เชียงราย สร้างแนวป้องกันไฟป่า มุ่งแก้ไขและลดปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5 อย่างยั่งยืน

เครือซีพี ผนึกกำลังภาคีเครือข่าย จ.เชียงราย สร้างแนวป้องกันไฟป่า มุ่งแก้ไข PM 2.5 เครือซีพี ผนึกกำลังภาคีเครือข่าย จ.เชียงราย สร้างแนวป้องกันไฟป่า มุ่งแก้ไข PM 2.5


เมื่อเร็ว ๆ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมกับผู้นำชุมชนในพื้นที่ อบต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย จัดกิจกรรมจิตอาสาสร้างแนวป้องกันไฟป่า โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยมี นายชาญชัย ทัศสุ ปลัดอำเภอเชียงแสน เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นางศิริลักษณ์ บ่อสร้าง รองผู้จัดการฝ่าย ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ผู้นำชุมชน ประชาชนจิตอาสา หน่วยงานภาครัฐ อาสาสมัครในพื้นที่กว่า 200 คน ร่วมสร้างแนวป้องกันไฟป่าระยะทาง 2 กิโลเมตร เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นพิษ PM 2.5 ในพื้นที่  ณ พื้นที่ป่าดอยนางคอย ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

เครือซีพี ผนึกกำลังภาคีเครือข่าย จ.เชียงราย สร้างแนวป้องกันไฟป่า มุ่งแก้ไข PM 2.5 เครือซีพี ผนึกกำลังภาคีเครือข่าย จ.เชียงราย สร้างแนวป้องกันไฟป่า มุ่งแก้ไข PM 2.5


โดยมี คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเวียงแก้ว ที่เข้าร่วมโครงการค่ายผู้นำยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ENVI camp For young talent : LESS is more l Carbon credit นำโดยเยาวชนต้นแบบ แอนโทนี-ปิยชนม์ ภุมวิภาชน์ ยุวทูต SEAMEO องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย เพื่อส่งเสริมให้ผู้นำเยาวชนมีส่วนร่วมกับชุมชน สร้างการตระหนักรู้ถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนของตนเองให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน รวมถึงสร้างคอนเทนต์เพื่อกระตุ้นการรับรู้สู่สาธารณชนด้วย

เครือซีพี ผนึกกำลังภาคีเครือข่าย จ.เชียงราย สร้างแนวป้องกันไฟป่า มุ่งแก้ไข PM 2.5


เครือซีพี ผนึกกำลังภาคีเครือข่าย จ.เชียงราย สร้างแนวป้องกันไฟป่า มุ่งแก้ไข PM 2.5ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง