TNN online มูลนิธิถันยรักษ์ฯ รณรงค์สร้างความตระหนักรู้ป้องกันภัยมะเร็งเต้านมต่อเนื่อง กับแคมเปญ “เต้า ต้อง ตรวจ” ตลอดเดือนตุลาคม

TNN ONLINE

กิจกรรม&ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิถันยรักษ์ฯ รณรงค์สร้างความตระหนักรู้ป้องกันภัยมะเร็งเต้านมต่อเนื่อง กับแคมเปญ “เต้า ต้อง ตรวจ” ตลอดเดือนตุลาคม

มูลนิธิถันยรักษ์ฯ รณรงค์สร้างความตระหนักรู้ป้องกันภัยมะเร็งเต้านมต่อเนื่อง  กับแคมเปญ “เต้า ต้อง ตรวจ” ตลอดเดือนตุลาคม

มะเร็งเต้านม ภัยเงียบ อันดับ 1 ของผู้หญิงไทย มูลนิธิถันยรักษ์ฯ สานพลังเครือข่าย รณรงค์สร้างความตระหนักรู้ป้องกันภัยมะเร็งเต้านมต่อเนื่อง กับแคมเปญ “เต้า ต้อง ตรวจ” ตลอดเดือนตุลาคม

กรุงเทพฯ 6 ตุลาคม 2566 –  จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกพบว่า ปัจจุบันมีผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่ทั่วโลกประมาณ 2.3 ล้านคน เสียชีวิตราว 685,000 คนต่อปี ส่วนในประเทศไทย จากข้อมูลในปี 2563 ของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขพบว่า มีผู้หญิงไทยป่วยด้วยมะเร็งเต้านมรายใหม่ราว 18,000 คนต่อปี และมีผู้เสียชีวิตจากมะเร็งเต้านมราว 4,800 คน ทั้งยังมีแนวโน้มอัตราการเกิดโรคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีการคาดการณ์ว่าในปี 2566 จะพบผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่ราว 22,000 คนต่อปี


เนื่องจากวันที่ 7 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันรณรงค์ตระหนักรู้ “มะเร็งเต้านมโลก” มูลนิธิถันยรักษ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า มากว่า 29 ปี ดำเนินงานรณรงค์ ให้ข้อมูล ความรู้ ตลอดจนการให้บริการตรวจ วินิจฉัยเบื้องต้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้หญิงไทยได้เข้าถึงการรักษา และดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากมะเร็งเต้านมโดยเท่าเทียมกัน  ในปีนี้มูลนิธิถันยรักษ์ฯ ยังคงร่วมมือกับ ทรู คอร์ปอเรชั่น อย่างต่อเนื่องในการนำเทคโนโลยีทันสมัย ตลอดจนเครื่องมือสื่อสารและสร้างสรรค์กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเชิญชวนให้คนไทยทั่วประเทศ ให้ความสำคัญในการป้องกันภัยจากมะเร็งเต้านม ภายใต้แคมเปญ “เต้า ต้อง ตรวจ” เนื่องจากการวิจัยพบว่า ผู้หญิงสามารถที่จะดูแลและคัดกรองหาสิ่งผิดปกติในเต้านมได้ด้วยตนเองในเบื้องต้น และหากมีการพบมะเร็งในระยะเริ่มแรกจะสามารถรักษาให้หายได้ 

มูลนิธิถันยรักษ์ฯ รณรงค์สร้างความตระหนักรู้ป้องกันภัยมะเร็งเต้านมต่อเนื่อง  กับแคมเปญ “เต้า ต้อง ตรวจ” ตลอดเดือนตุลาคม

นางบุษดี เจียรวนนท์ เลขาธิการ มูลนิธิถันยรักษ์ฯ เปิดเผยว่า “จากสถิติผู้ป่วยมะเร็งเต้านม โดยเฉพาะผู้หญิงแถบตะวันออก มีรายงานพบมะเร็งเต้านมในผู้หญิงที่อายุน้อยกว่า 40 ปีเพิ่มมากขึ้น มูลนิธิถันยรักษ์ฯ จึงได้ร่วมกับทรู คอร์ปอเรชั่น นำศักยภาพเทคโนโลยีสื่อสารเข้ามาร่วมพัฒนาเครื่องมือและบริการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน รณรงค์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในวงกว้างมากขึ้น อาทิ แอปพลิเคชัน BSE (Breast Self Examination) เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของเต้านมอย่างสม่ำเสมอ  พัฒนาความรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านมด้วยระบบ e-learning ผ่านแพลตฟอร์ม VCOURSE  รวมถึงแอปพลิเคชั่น Thanyarak สนับสนุนงานบริการนัดหมายเพื่อเข้ารับการตรวจวินิจฉัย ที่ศูนย์ถันยรักษ์ แบบครบวงจร และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น  โดยปีนี้ศูนย์ถันยรักษ์ยังขยายพื้นที่บริการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งเต้านม ที่โครงการ  SIRIRAJ H SOLUTIONS  อาคาร ICS ตรงข้ามกับ ICONSIAM อีกด้วย”

มูลนิธิถันยรักษ์ฯ รณรงค์สร้างความตระหนักรู้ป้องกันภัยมะเร็งเต้านมต่อเนื่อง  กับแคมเปญ “เต้า ต้อง ตรวจ” ตลอดเดือนตุลาคม

สำหรับการดำเนินงานรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ให้คนไทยป้องกันภัยมะเร็งเต้านม ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญ  โดยมูลนิธิฯ ยังคงดำเนินงานสานต่อแคมเปญ “เต้า ต้อง ตรวจ” ผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ อาทิ คลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์บอกเล่าประสบการณ์ตรงจากบุคคลผู้มีชื่อเสียง อาทิ คุณแหวนแหวน-ปวริศา เพ็ญชาติ คุณอาย- กมลเนตร เรืองศรี และแพทย์หญิงทิชากร ศรีอนุชาต เป็นต้น เพื่อกระตุ้นให้ผู้หญิงไทยตื่นตัวกับการตรวจเต้านมด้วยตนเอง และหมั่นสังเกตความเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ เชิญชวนให้มีการแต่งภาพสำหรับแชร์บนโซเชียลมีเดีย ภายใต้แคมเปญ “เต้า ต้อง ตรวจ Pink Filter” ผ่านเว็บไซต์ www.thanyarak.or.th/saveyourbreast ตลอดเดือนตุลาคม


มูลนิธิถันยรักษ์ฯ เล็งเห็นความสำคัญของการขยายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในระดับสากล และระดับประเทศ โดยร่วมกับ PAUL Thailand ร้านเบเกอรี่ชื่อดังต้นตำหรับฝรั่งเศส ผ่านโปรโมชั่นพิเศษเพื่อสนับสนุนมูลนิธิถันยรักษ์ฯ และขยายโอกาสให้ผู้หญิงไทยเข้าถึงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมได้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังร่วมมือกับสโมสรฟุตบอล ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด รณรงค์สร้างความตระหนักรู้ผ่านเหล่านักเตะ เพื่อสื่อสารไปสู่กลุ่มเป้าหมายในวงกว้างและหลากหลาย นอกจากนี้ มูลนิธิถันยรักษ์ฯ ยังบูรณาการความร่วมมือกับภาควิชาต่าง ๆ ในโรงพยาบาลศิริราช จัดกิจกรรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งเต้านม การป้องกันและรักษาแก่ประชาชนทั่วไป


ตลอดทั้งปี มูลนิธิถันยรักษ์ฯ ยังคงดำเนินงานสืบสานและต่อยอดกิจกรรมประกวดแผนดำเนินงาน โครงการภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม ตั้งชมรมถันยรักษ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยผนึกกำลังและนำศักยภาพของนักศึกษาจัดตั้งชมรมถันยรักษ์ เพื่อนำความรู้ การตรวจ และสังเกต การเปลี่ยนแปลงของเต้านม เผยแพร่ไปยังกลุ่มเป้าหมายและชุมชนต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏกว่า 38 แห่ง ทั่วประเทศอีกด้วย


สนใจตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมประจำปี หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ 

- ศูนย์ถันยรักษ์ รพ.ศิริราช โทร. 02-411-5657-9

- ศูนย์ถันยรักษ์ โครงการ SIRIRAJ H SOLUTIONS ที่อาคาร ICS (ตรงข้าม ICONSIAM) โทร. 02-414-0833 

- Thanyarak Application ดาวน์โหลด ใน App Store และ Google Play ค้นหาคำว่า : Thanyarak 

- Thanyarak LINE Official Account คลิก https://line.me/R/ti/p/%40thanyarak

- www.thanyarak.or.th


#เต้าต้องตรวจ #SAVEYOURBREAST #มูลนิธิถันยรักษ์ฯ 

#วันมะเร็งเต้านมโลก #WorldBreastCancerDay2023 #BreastCancerAwarenessMonth

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง