TNN online เปิดรับสมัครแล้ว! งานวิ่ง “Good Guy Run 2023” วิ่ง ต้าน โกง

TNN ONLINE

กิจกรรม&ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครแล้ว! งานวิ่ง “Good Guy Run 2023” วิ่ง ต้าน โกง

เปิดรับสมัครแล้ว! งานวิ่ง “Good Guy Run 2023” วิ่ง ต้าน โกง

เปิดรับสมัครแล้ว! งานวิ่ง “Good Guy Run 2023” วิ่ง ต้าน โกง

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  สมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย และภาคีเครือข่าย จัดมหกรรมงานวิ่ง “Good Guy Run 2023” ภายใต้แนวคิด รวมพลัง “วิ่ง ต้าน โกง BREAK THE CORRUPTION"

เปิดรับสมัครแล้ว! งานวิ่ง “Good Guy Run 2023” วิ่ง ต้าน โกง

งานเดิน-วิ่ง SUPER  MINI MARATHON ที่เชิญชวนทุกคนมา "BREAK THE CORRUPTION วิ่ง ต้านโกง" ร่วมแสดงพลังเชิงสัญลักษณ์ ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง

สมัครวิ่งได้ 3 ประเภท 

SUPER MINI MARATHON 13K  500 บาท

MICRO MARATHON 5K  400 บาท

FUN RUN 2K  300 บาท

เปิดรับสมัครแล้ว! งานวิ่ง “Good Guy Run 2023” วิ่ง ต้าน โกง

เปิดรับสมัครแล้ว! งานวิ่ง “Good Guy Run 2023” วิ่ง ต้าน โกง

เปิดรับสมัครแล้ว! งานวิ่ง “Good Guy Run 2023” วิ่ง ต้าน โกง Click here!!! https://race.thai.run/goodguyrun2023

เปิดรับสมัครแล้ว! งานวิ่ง “Good Guy Run 2023” วิ่ง ต้าน โกง

ติดตามข่าวสารและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/goodguyrun


ข่าวแนะนำ