TNN online The Collectors ชวนเก็บขยะ พิทักษ์โลก เปิดตัวซีซั่นใหม่

TNN ONLINE

กิจกรรม&ข่าวประชาสัมพันธ์

The Collectors ชวนเก็บขยะ พิทักษ์โลก เปิดตัวซีซั่นใหม่

The Collectors ชวนเก็บขยะ พิทักษ์โลก เปิดตัวซีซั่นใหม่

The Collectors ชวนเก็บขยะ พิทักษ์โลก เปิดตัวซีซั่นใหม่ พัฒนาเกมกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวลดขยะ หวังสร้างคนรุ่นใหม่ตระหนักรู้ร่วมแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม สร้างโลกให้ยั่งยืน

สถานการณ์ขยะมูลฝอยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นับวันจะยิ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และวิกฤตภาวะโลกร้อนที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยข้อมูลจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบุว่า ปัจจุบันปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศไทยมีอยู่ประมาณ 27 ล้านตัน หรือเฉลี่ย 1.13 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน และยังพบว่าปริมาณขยะที่มากสุดมาจากการท่องเที่ยวถึง 54,573 ตัน  

The Collectors ชวนเก็บขยะ พิทักษ์โลก เปิดตัวซีซั่นใหม่

ล่าสุดได้มีการเปิดตัวเกมโมบายอย่าง “The Collectors” เก็บขยะ พิทักษ์โลก ซีซั่นใหม่ สนับสนุนโดย เครือเจริญโภคภัณฑ์  (ซีพี) ภาคเอกชนไทยที่ตระหนักและให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาขยะของเสียมาตลอด  ซึ่งเป็นองค์กรภาคเอกชนไทยรายต้นๆ ที่ออกมาประกาศเป้าหมายสำคัญในการนำองค์กรสู่การลดขยะอาหารและของเสียเป็นศูนย์ภายในปี 2573  โดยเชื่อมั่น “เกมจะเป็นสื่อกลาง” สร้างความตระหนักรู้ให้เยาวชนรุ่นใหม่ ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม และร่วมกันจัดการขยะ ช่วยกันดูแลรักษาโลกใบนี้ไปด้วยกัน

The Collectors ชวนเก็บขยะ พิทักษ์โลก เปิดตัวซีซั่นใหม่

“การจัดการขยะต้องเริ่มต้นจากตัวเรา” หัวใจสำคัญของ The Collectors

“The Collectors” เป็นเกมโมบายเต็มรูปแบบที่พัฒนามาจากเกมต้นแบบ Trashed ของทีมผู้ชนะ THAItan จากเวทีการประกวดแข่งขันออกแบบและพัฒนาเกม “SDGs Game Fest”  ถือเป็นเกมรายแรกๆ ที่ได้สอดแทรกเนื้อหาส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเข้าไปผสมผสานกับความสนุกของเกมซึ่งเปิดตัวไปแล้วเมื่อปีที่ผ่านมา ซึ่งในครั้งนี้ได้เปิดตัวซีซั่นใหม่ด้วยการอัพเดทเวอร์ชั่นเพิ่มเนื้อหาให้สนุกเข้มข้น โดยยังคงหัวใจสำคัญของเกมคือ  “การจัดการขยะต้องเริ่มต้นจากตัวเราเอง” ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะได้ เพื่อให้โลกดีขึ้นกว่าเดิม

The Collectors ชวนเก็บขยะ พิทักษ์โลก เปิดตัวซีซั่นใหม่

นายกมลภัทร ศิริวงศ์ ณ อยุธยา Lead Game Designer  ได้เล่าถึงการพัฒนาเกม The Collectors  ว่า ทีมได้พัฒนาเกมจากไอเดียที่ยังคงหัวใจสำคัญในเรื่องการจัดการขยะ และอยากขยายไปประเด็นอื่นๆ ในการแก้ปัญหาให้กับโลกใบนี้ เลยจำลองสร้างโลกเสมือนในเกมขึ้นมา ซึ่งเป็นโลกใหม่ที่เกิดขึ้นหลังจากมนุษย์สูญพันธุ์ จนเหลือเพียงแต่เหล่าสัตว์น้อย สัตว์ใหญ่ที่อาศัยอยู่บนโลกได้พัฒนาตนเองขึ้นมาจนมีอารยธรรมไม่ต่างจากสมัยที่มนุษย์ดำรงอยู่ แต่โลกก็ยังคงเผชิญกับปัญหาขยะ ยังเป็นประเด็นใหญ่ที่ทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาอยู่  โดยในเกมจะทำด่านให้ผู้เล่นต้องคิดหาวิธีการจัดการแก้ขยะในแต่ละด่านอย่างไร ผ่านมุมมองที่ยังน่ารัก สดใสของตัวละครหลักคือ “เรเน่ ” (นกโดโด้) ที่ได้ก่อตั้งทีม The Collectors ขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับภัยคุกคามจากการขยะ 

The Collectors ชวนเก็บขยะ พิทักษ์โลก เปิดตัวซีซั่นใหม่

 “เราเชื่อว่าเรื่องมลพิษจากขยะมูลฝอยเป็นปัญหาที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการแก้ไขได้ เริ่มต้นจากตัวเราเองได้ง่าย เราตั้งใจว่าอยากให้เกมเป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดความตระหนักรู้ เพราะในเกมจะมีด่านให้มีการแยกขยะต่างๆ ให้ผู้เล่นได้มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการขยะที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นประเด็นที่เข้าถึงบุคคลทั่วไปได้ง่าย เราควรจะสื่อสารกับผู้คนได้ง่ายมากที่สุด”


เกมตอบโจทย์ SDGs - หนุนเก็บขยะในสถานที่ท่องเที่ยว

นายกมลภัทร  ได้ขยายความถึงการพัฒนาเกมทั้งในส่วนของการออกแบบและเนื้อหาที่มีความสอดคล้องกับ SDGs เข้าไปในแต่ละด่าน โดยระบุว่า เกม The Collectors มีการอิงให้ความรู้ด้าน SDGs  ได้แก่ เป้าหมายข้อที่ 12 การสร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน(Responsible consumption and production) เพราะการผลิตและการบริโภคต่างๆ มีส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของโลก แต่ว่าหลังจากการผลิตและบริโภค จะมีเรื่องของเสียที่เป็นผลมาจากการผลิตและบริโภคซึ่งใน The Collectors เราเลยเอาเรื่องการจัดการขยะของเสียมาเป็นประเด็นหลักสำคัญ 

The Collectors ชวนเก็บขยะ พิทักษ์โลก เปิดตัวซีซั่นใหม่

นอกจากนี้ในเกมยังมีด่านการเก็บขยะตามชายทะเล ซึ่งจะเชื่อมโยงกับเป้าหมาย SDGs ข้อ 14 การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์มหาสมุทรและทรัพยากรทะเลอย่างยั่งยืน (Life below water). ทั้งนี้ทั้งนั้นในแต่ละด่านก็จะสอดแทรกเป้าหมายความยั่งยืนอื่นๆ ไปด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีในเป้าหมายข้อที่ 3  รวมไปถึงเป้าหมายที่ 17 เรื่องของการสร้างความร่วมมือ คือในบางครั้งเมื่อพูด SDGs จะมองในระดับประเทศ ทั้งนี้มองว่าหากเราใช้เกมในการสร้างพื้นที่ความร่วมมือช่วยกันของผู้ที่เล่นเกมขยายออกไปชวนคนอื่นมาช่วยรักษ์โลกได้วงกว้างขึ้น


“The Collectors ในซีซั่นใหม่นี้ เราอัพเดทเวอร์ชั่นเพิ่มรูปแบบ skin ตกแต่งตัวละครที่ที่เกี่ยวข้องกับการเที่ยวท่อง เพื่อเป็นการสื่อถึงการจัดการขยะในพื้นที่ต่างๆ เช่น ฉากที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสถานที่ท่องเที่ยวในไทย เพราะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างขยะจำนวนมาก เราเลยอยากให้ผู้คนในสังคมตระหนักเรื่องนี้ และเป็นการส่งเสริม soft power ของไทย มีฉากคลองอิงวัฒนธรรมพื้นที่ชุมชน มีแผงขายของเล็กๆ ริมคลองที่ผู้เล่นต้องเดินข้ามคลองตรงนี้ไป จะมีพื้นที่เจดีย์เป็นแลนด์มาร์คของฉาก ผู้เล่นจะเข้าไปเล่นได้และได้เห็นตัวฉากทำสมจริงของที่ท่องเที่ยว ซึ่งวันที่ 27 กันยายน ซึ่งอยู่ในช่วงเวลาของเกมซีซั่นนี้ด้วย เป็นวัน World Tourism Day จึงมีการเลือกใช้ธีมนี้ในเกมซีซั่นด้วย"

The Collectors ชวนเก็บขยะ พิทักษ์โลก เปิดตัวซีซั่นใหม่

เน้นกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือเก็บขยะพิทักษ์โลก

นายกมลภัทร  เล่าว่า เกม The Collectors เน้นไปที่ผู้เล่นคนรุ่นใหม่ในกลุ่มนักเรียน เป็นเป้าหมายหลัก ลักษณะของเกมจึงถูกออกแบบมาในแบบ educate เน้นให้เล่นง่ายสนุก พร้อมเรียนรู้วิธีการจัดการขยะที่ถูกต้องไปพร้อมๆ กัน ลักษณะของเกมจะมีความหลากหลายโหมด ไม่ว่าจะเป็น Story Mode ที่จะเน้นในการเล่นผ่านด่านไปตามเนื้อเรื่อง Challenge Mode ที่เน้นแข่งขันเพื่อทำคะแนนให้ดีที่สุด และ Team Flight Mode ที่สามารถสนุกกับเกมไปพร้อมกับเพื่อนๆ ได้ เพราะฉะนั้นนอกเหนือจากกลุ่มหลักที่เรามองว่าเป็นนักเรียน ผู้เล่นที่อายุมากกว่านั้น มีช่วงวัยที่หลากหลายก็สามารถเข้ามาเล่นกันได้ เพื่อจะได้เล่นสนุกกับเพื่อนโดยที่ให้ความรู้และสร้างความตระหนักถึงปัญหาระหว่างที่เล่นไปด้วยได้


“ในเกมมีโหมดการเล่นคนเดียวและการเล่นหลายคน การเล่นหลายคนเป็นการแบ่งทีมแข่งกันทำคะแนนในการจัดการขยะ ซึ่งโหมดการเล่นหลายคน ผู้เล่นอาจจะร่วมกับเพื่อนทำเป็นทีมจัดการขยะ ตัวอย่างนายเออยู่ในทีมเดียวกับนายบี วิ่งไปเก็บขยะนอกโรงงาน นายเอกลับมาจัดการขยะแยกขยะให้เกิดความร่วมมือระหว่างเล่น สุดท้ายเอาขยะไปส่งเพื่อทำคะแนนให้กับทีมเรา ถ้าเลือกเล่นโหมดหลายคน ทีมไหนจัดการขยะได้มากกว่า ทีมนั้นก็ได้คะแนนชนะไป เป็นเกมที่ทำให้เกิดอินเตอร์แอคชั่นระหว่างผู้เล่นในการร่วมแก้ปัญหาขยะด้วยกัน”

The Collectors ชวนเก็บขยะ พิทักษ์โลก เปิดตัวซีซั่นใหม่

หวังอุตสาหกรรมเกมไทย หนุนผลิตเกมน้ำดี

นายรวิศ อุดมระติ Executive Producer ได้ให้ความเห็นเสริมถึงอุตสาหกรรมเกมของประเทศไทยในการพัฒนาเนื้อหาเพื่อ Educate คนในสังคมเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เขามองว่า ประเทศไทยมีนักออกแบบและพัฒนาเกมที่เก่ง มีศักยภาพสามารถไปแข่งกับตลาดโลกได้ แต่สิ่งสำคัญคือ ในประเทศยังมีบริษัทพัฒนาเกมจำนวนน้อยและยังอยู่ในระดับเล็ก ทำให้ขาดองค์ความรู้ในเชิงภาพรวมของการพัฒนาเกมที่มีขนาดใหญ่ขึ้นแบบบริษัทใหญ่ต่างขาติ ในขณะเดียวกันในอุตสาหกรรมเกมของไทยจะต้องมีการสนับสนุนเข้าถึงแหล่งเงินทุน และการตลาด จะยิ่งทำให้นักพัฒนาเกมกล้าที่จะใช้ความคิดสร้างสรรค์ทำเกมที่ไม่ใช่แค่เพื่อความสนุก แต่จะต้องให้ความรู้ในประเด็นต่างๆ กับผู้เล่นได้


“เรารู้สึกภูมิใจที่ได้ออกแบบและพัฒนาเกม The Collectors เป็นเกมที่ไม่ได้ให้แต่ความสนุกสนานแก่น้องๆที่เล่น แต่ทุกครั้งที่น้องๆ ได้เข้ามาเล่นเกมจะได้รับความรู้คู่กับความสนุกไปด้วย เป็นสิ่งดีที่เครือซีพีเห็นว่าเกมสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เกิดความตระหนักรู้ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม เราก็หวังว่าเกม The Collectors จะทำให้น้องๆ และคนทั่วไปที่เข้ามาเล่นหันมาใส่ใจเรื่องการจัดการขยะที่เป็นเรื่องใกล้ตัวของพวกเราทุกคนร่วมไม้ร่วมมือกันแก้ปัญหาในโลกของความเป็นจริงกันเพิ่มขึ้น”  นายรวิศ กล่าวปิดท้าย

The Collectors ชวนเก็บขยะ พิทักษ์โลก เปิดตัวซีซั่นใหม่

สามารถดาวน์โหลดเกมโมบาย “The Collectors เก็บขยะ พิทักษ์โลก”  ซีซั่นใหม่ทั้งในระบบ iOS และ Android พร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้ 

ดาวน์โหลด The Collectors ได้เลยที่

iOS : https://bit.ly/TheCollectorsiOS

aOS : https://bit.ly/TheCollectorsAndriod

ข่าวแนะนำ