TNN online (คลิป) Save Our Seas ตอนที่ 20 “ชุมชนบ้านคลองมะขาม” ตลาดออนไลน์เสิร์ฟอาหารทะเลไทยถึงหน้าบ้าน

TNN ONLINE

กิจกรรม&ข่าวประชาสัมพันธ์

(คลิป) Save Our Seas ตอนที่ 20 “ชุมชนบ้านคลองมะขาม” ตลาดออนไลน์เสิร์ฟอาหารทะเลไทยถึงหน้าบ้าน

(คลิป)  Save Our Seas ตอนที่ 20 “ชุมชนบ้านคลองมะขาม” ตลาดออนไลน์เสิร์ฟอาหารทะเลไทยถึงหน้าบ้าน

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลโดยตรงต่อธุรกิจอาหารทะเลของชุมชนบ้านคลองมะขาม จ.ตราด ไม่มีลูกค้าและพ่อค้าคนกลางเข้ามาซื้ออาหารทะเลในชุมชน ลุงเอก ประธานกลุ่มการท่องเที่ยวชุมชนและแปรรูป จึงเรียนรู้การขายสินค้าบนผ่านช่องทางออนไลน์ โดยมีทีมชุมชนสัมพันธ์เครือเจริญโภคภัณฑ์ ช่วยดูแลและสนับสนุน ถือเป็นการนำความรู้มาสู้กับวิกฤตได้อย่างยั่งยืน

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง