TNN online (คลิป) ครม. อนุมัติ ไทยแข่งขันชิงสิทธิ์เป็นเจ้าภาพ 3 งานเมกะอีเวนต์ระดับโลก

TNN ONLINE

Wealth

(คลิป) ครม. อนุมัติ ไทยแข่งขันชิงสิทธิ์เป็นเจ้าภาพ 3 งานเมกะอีเวนต์ระดับโลก

(คลิป) ครม. อนุมัติ ไทยแข่งขันชิงสิทธิ์เป็นเจ้าภาพ 3 งานเมกะอีเวนต์ระดับโลก

ครม. อนุมัติให้สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ ดำเนินการร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ 3 เมืองไมซ์ ได้แก่ ภูเก็ต อุดรธานี และนครราชสีมา ในการเสนอให้ประเทศไทยเข้าแข่งขันชิงสิทธิ์เป็นเจ้าภาพ 3 งานเมกะอีเวนต์ระดับโลก ภายใต้การกำกับดูแลของนายอนุทิน ชาญวีรกูล

ครม. อนุมัติให้สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ ดำเนินการร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ 3 เมืองไมซ์ ได้แก่ ภูเก็ต อุดรธานี และนครราชสีมา ในการเสนอให้ประเทศไทยเข้าแข่งขันชิงสิทธิ์เป็นเจ้าภาพ 3 งานเมกะอีเวนต์ระดับโลก ภายใต้การกำกับดูแลของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยเป็นผู้ลงนามในหนังสือเสนอตัวเป็นเจ้าภาพในนามของประเทศไทยอย่างเป็นทางการ (Letter of Candidature) เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการลงทุน โดยเฉพาะการสร้างเม็ดเงินสะพัดกว่าแสนล้านบาทหลังประกาศเปิดประเทศ

ข่าวแนะนำ