TNN online ภาคอุตสาหกรรมกัญชงไทย กางแผนยุทธศาสตร์ปั้นไทยเป็นฮับกัญชง ภายในปี 75

TNN ONLINE

Wealth

ภาคอุตสาหกรรมกัญชงไทย กางแผนยุทธศาสตร์ปั้นไทยเป็นฮับกัญชง ภายในปี 75

ภาคอุตสาหกรรมกัญชงไทย กางแผนยุทธศาสตร์ปั้นไทยเป็นฮับกัญชง ภายในปี 75

สมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย จัดงาน Thailand Cann D-Day เผยแผนยุทธศาสตร์ภาคอุตสาหกรรมกัญชง ปั้นไทยเป็น “ฮับกัญชง-กัญชง-กระท่อม" ภายในปี 2575

วันนี้ (17 พ.ย. 64) สมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย (Thai Industrial Hemp Trade Association: TIHTA) ผนึกพันธมิตรภาครัฐเอกชน จัดงาน Thailand Cann D-Day โดยมีการรวบรวมผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมกัญชงอย่างเป็นเต็มรูปแบบครั้งแรกใจกลางกรุงเทพฯ ก่อนออก Roadshow ทั่วประเทศไทย ตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 เป็นต้นไป ได้แก่ จ.บุรีรัมย์ เชียงราย ชลบุรี กระบี่ อุดรธานีและสกลนคร เพื่อให้คนไทยได้ทำความรู้จักกับพืชกัญชงมากขึ้น เพิ่มโอกาสในการผลักดันประเทศไทยสู่ฮับกัญชงในภูมิภาค ก่อนนำไปสู่ภารกิจใหญ่ของทางสมาคมในการจัดงาน Thailand International Hemp Forum & Expo 2022 อย่างยิ่งใหญ่ปลายปี 2565

ภาคอุตสาหกรรมกัญชงไทย กางแผนยุทธศาสตร์ปั้นไทยเป็นฮับกัญชง ภายในปี 75

ภาพประกอบ : พีอาร์ สมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย

นายพรชัย ปัทมินทร นายกสมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทยกล่าวว่า “กัญชงไทย กำลังจะเป็นพืชเศรษฐกิจที่น่าจับตามองอย่างมากทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศ โดยทางสมาคมฯ ได้เริ่มขับเคลื่อนร่วมกันในกลุ่มผู้ประกอบการอย่างเป็นทางการตั้งแต่เมื่อเดือนเมษายน 2564 โดยอุตสาหกรรมกัญชงไทยมีความน่าสนใจอย่างมากทั้งในอุตสาหกรรมยา อาหาร เครื่องสำอาง วัสดุคอมโพสิท ซึ่งขณะนี้ทางสมาคมมีการกำหนดแนวทางการในการดำเนินการออกเป็นแผนระยะสั้น และระยะยาว โดยมีจุดมุ่งหมายในการนำพาประเทศไทยสู่ฮับของอุตสาหกรรมกัญชง และในปลายปี 2565 เราจะมีงานใหญ่คือการประกาศความพร้อมให้นานาประเทศได้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของไทยในงาน Thailand International Hemp Forum & Expo 2022”

ภาคอุตสาหกรรมกัญชงไทย กางแผนยุทธศาสตร์ปั้นไทยเป็นฮับกัญชง ภายในปี 75

ภาพประกอบ : พีอาร์ สมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย

สำหรับแผนระยะสั้นทางสมาคม มีการวางพันธกิจดังนี้ (1) การกำหนดแนวทาง การปลูกกัญชงของต้นน้ำ (2) การเตรียมการจัดงาน Thailand International Hemp Forum & Expo 2022 (3) การช่วยเหลือเกษตรกรต้นน้ำเรื่องศัตรูพืช (4) การกำหนดราคากลาง (5) การวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ ซึ่งกรอบการดำเนินงานของแผนระยะสั้น อยู่ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2564

ส่วนในแผนยุทธศาสตร์เรามีการวางแผนระยะยาว 10 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2565 – 2575 ได้แก่ (1) ตั้งเป้าหมายการเป็น “ฮับกัญชา-กัญชง-กระท่อม” (2) พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล แอพลิเคชั่น สมาร์ทฟาร์ม สำหรับเกษตรกร (3) การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเกี่ยวกับกัญชา กัญชง กระท่อม (4) จัดตั้งศาสตร์การแพทย์แผนไทยแนวธรรมชาติ โดยการใช้ศาสตร์สารสกัดจากกัญชา และกระท่อม ผสมผสานกับสมุนไพรไทยโบราณ(5) โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ กัญชา กัญชง (6) จัดตั้งศูนย์พัฒนาสายพันธุ์ กัญชา และกัญชง และ (7) สร้างแนวทางการทำวิจัยกัญชา กัญชง กระท่อม ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ชุมชนจนถึงระดับอุตสาหกรรม


ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง Facebook: สมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย TIHTA


ข้อมูล: สมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย

ภาพประกอบ : พีอาร์ สมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย

ข่าวแนะนำ