TNN online คมนาคม เปิดทดสอบระบบ M-Flow ชำระค่าทางด่วนไร้ไม้กั้น นำร่อง 4 ด่านแรก

TNN ONLINE

Wealth

คมนาคม เปิดทดสอบระบบ M-Flow ชำระค่าทางด่วนไร้ไม้กั้น นำร่อง 4 ด่านแรก

คมนาคม เปิดทดสอบระบบ M-Flow ชำระค่าทางด่วนไร้ไม้กั้น นำร่อง 4 ด่านแรก

" ศักดิ์สยาม"สั่งการหน่วยงานบูรณาการร่วมกัน เดินหน้าพัฒนาระบบเก็บเงิน M-Flow ชำระค่าทางด่วนอัตโนมัติไร้ไม้กั้น โดยเปิดทดสอบระบบนำร่อง 4 ด่านแรก หวังลดปัญหาการจราจรติดขัดหน้าด่าน

วันนี้( 19 ตงค.64) นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า กระทรวงคมนาคมมีนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางบนท้องถนน โดยเฉพาะบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและทางพิเศษให้มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย จึงได้มอบหมายให้กรมทางหลวง (ทล.) และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ร่วมกันศึกษา พัฒนาระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (M-Flow) ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยี AI มาใช้จัดเก็บค่าผ่านทาง ด้วยการใช้ระบบ Video Tolling ตรวจจับป้ายทะเบียน ทำให้รถสามารถขับผ่านด่านเก็บเงินได้โดยไม่ต้องชะลอ ช่วยระบายรถบริเวณหน้าด่านได้เร็วกว่าเดิมถึง 5 เท่า หรือประมาณ 2,000 คัน/ช่อง/ชั่วโมง เป็นการบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านและยังช่วยให้ผู้ใช้ทางสามารถใช้ความเร็วต่อเนื่อง 120 กิโลเมตร/ชั่วโมง ได้ โดยได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมบูรณาการการทำงานร่วมกันให้เป็นรูปธรรมและเป็นมาตรฐานเดียวกัน (Single Platform System) ทำให้สามารถใช้กับทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและทางพิเศษได้ทุกเส้นทาง


สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ นับเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่าง ทล. กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) และ กทพ. ในการบูรณาการบังคับใช้กฎหมายและเชื่อมโยงข้อมูลผู้ใช้บริการระบบ M-Flow โดยมีขอบเขตการดำเนินงานร่วมกัน ได้แก่

1. การพัฒนาและปรับปรุงระบบชำระภาษีรถยนต์ประจำปีของ ขบ. โดยการจัดเตรียมช่องทางในการตรวจสอบยอดค้างชำระค่าธรรมเนียมผ่านทาง ค่าเสียหาย และค่าปรับของระบบ M-Flow เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน และปรับปรุงโปรแกรมชำระภาษีของ ขบ. เพื่อให้สามารถชำระค่าธรรมเนียมผ่านทาง ค่าเสียหาย และค่าปรับของระบบ M-Flow ที่ค้างชำระได้


2. การรับชำระค่าธรรมเนียมผ่านทาง ค่าเสียหาย และค่าปรับของระบบ M-Flow ที่ ขบ. ในขั้นตอนการต่อภาษีรถประจำปี แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของ ขบ. เป็นพนักงาน เจ้าหน้าที่ตามมาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ. กำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงและสะพาน พ.ศ. 2497 เพื่อให้สามารถรับชำระค่าธรรมเนียม ค่าเสียหาย และค่าปรับของระบบ M-Flow ที่ค้างชำระ โดย ขบ. จะเป็นผู้เก็บรักษาและนำส่งเงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง ค่าเสียหาย และค่าปรับของระบบ M-Flow ให้กับ ทล. และ กทพ.


3. การบังคับใช้กฎหมาย กับผู้ที่หลีกเลี่ยงไปชำระค่าธรรมเนียมผ่านทางของระบบ M-Flow โดยหากมีผู้หลีกเลี่ยงไม่ชำระค่าธรรมเนียมผ่านทาง หรือผู้ที่ไม่เป็นสมาชิกแล้วฝ่าฝืน ขับรถเข้าไปในช่องทาง M-Flow ทล. และ กทพ. จะจัดส่งข้อมูลและเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวกับการกระทำผิดให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดในกฎหมายต่อไป


ส่วนรูปแบบการเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางจะเป็นการผ่านก่อนจ่ายทีหลัง โดยเจ้าของรถจะต้องลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกผ่านทาง www.mflowthai.com หรือ Mobile Application : Mflow หรือที่จุดบริการ เพื่อชำระค่าผ่านทางผ่านบัตรเครดิต/บัตรเดบิต การหักบัญชีธนาคาร และการตัดชำระผ่านระบบ Pre-Paid ที่สามารถเลือกชำระเป็นรายเดือนหรือตามรอบบิลให้กับ ทล. และ กทพ. โดยในช่วงแรก ทล. ได้ออกโปรโมชั่นใช้ฟรี 2 ครั้ง จำนวน 1 แสนสิทธิ์ เพื่อเป็นการจูงใจผู้ใช้รถใช้ถนนให้ มาทดลองใช้บริการ โดยจากจำนวนผู้ใช้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9 ในปัจจุบันมีผู้ใช้งานอยู่ประมาณ 300,000 เที่ยว/วัน ทล. จึงตั้งเป้าว่าจะมีผู้สมัครเข้าทดลองใช้บริการในช่วงแรกประมาณ 100,000 ราย


สำหรับแผนการดำเนินงานติดตั้งระบบ M-Flow ในระยะแรกจะเริ่มดำเนินการนพร่องบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9 บริเวณด่านทับช้าง 1 ด่านทับช้าง 2 ด่านธัญบุรี 1 และด่านธัญบุรี 2 และทางพิเศษฉลองรัช ณ บริเวณด่านจตุโชติ ด่านสุขาภิบาล 5-1 และด่านสุขาภิบาล 5-2 โดยบริเวณด่านจะกำหนดให้มีช่องทางวิ่งเฉพาะสาหรับระบบ M-Flow แยกออกจากช่องเก็บเงินสดและช่องเก็บเงิน ด้วยบัตรอัตโนมัติ (M-Pass/Easy Pass) ซึ่งจะยังคงเปิดให้ใช้งานได้เพียงบางส่วนควบคู่ไปกับช่องทางระบบ M-Flow เพื่อสร้างการเรียนรู้และความเข้าใจกับประชาชนผู้ใช้ทาง โดย ทล. จะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก เพื่อร่วมทดลองใช้บริการและร่วมทดสอบการทางานของระบบ M-Flow บนทางหลวงพิเศษระหว่าง เมืองหมายเลข 9 ในวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ส่วนทางพิเศษฉลองรัชบริเวณด่านจตุโชติ ด่านสุขาภิบาล 5-1 และด่านสุขาภิบาล 5-2 ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของ กทพ. จะเปิดทดลองใช้บริการและร่วมทดสอบระบบเสมือนจริง (Soft Opening) ในช่วงเดือนมีนาคม 2565 โดยหลังจากเปิดให้ทดลองใช้เสมือนจริงบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9 แล้ว ทล. จะมีการประเมินผลทั้งความเข้าใจในความเสถียรของระบบ และพฤติกรรมของผู้ใช้ทาง เพื่อนำมาปรับปรุงก่อนเปิดให้บริการจริงต่อไป

ความร่วมมือในครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยเติมเต็มศักยภาพในการให้บริการระบบจัดเก็บ ค่าผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น M-Flow ให้สำเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม และสามารถเปิดให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยกระดับการให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและทางพิเศษ ให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางมีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ตอบโจทย์การเดินทางในสังคมยุคดิจิทัลที่แข่งขันกันด้วยเวลาพร้อมส่งเสริมเศรษฐกิจเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้ก้าวต่อไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน


ที่มา : กระทรวงคมนาคม

ภาพประกอบ : พีอาร์กระทรวงคมนาคม


ข่าวแนะนำ