TNN online ACE คว้าโรงไฟฟ้าชุมชน 18 โครงการพืชพลังงาน กำลังผลิตรวม 59 เมกะวัตต์

TNN ONLINE

Wealth

ACE คว้าโรงไฟฟ้าชุมชน 18 โครงการพืชพลังงาน กำลังผลิตรวม 59 เมกะวัตต์

ACE  คว้าโรงไฟฟ้าชุมชน 18 โครงการพืชพลังงาน  กำลังผลิตรวม 59 เมกะวัตต์

ACE ลุยโรงไฟฟ้าชุมชน หลังกพพ.ประกาศรายชื่อผ่านคัดเลือก 18 โครงการกำลังการผลิตติดตั้งรวม 59 เมกะวัตต์

นายธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ACE ผู้นำด้านธุรกิจพลังงานสะอาดของไทย เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้ทำการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) เมื่อวันที่ 23 ก.ย.ที่ผ่านมาพบว่า


บริษัทย่อยของ ACE ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 18 บริษัท รวม 18 โครงการ คิดเป็นกำลังการผลิตติดตั้งรวม 59 เมกะวัตต์ และกำลังการผลิตเสนอขายรวม 50 เมกะวัตต์ โดยโครงการที่ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวเป็นโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ (พืชพลังงาน) ทั้ง 18 โครงการ


สำหรับขั้นตอนต่อไปจะเป็นการศึกษาเงื่อนไขการลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคภายใน 120 วัน หลัง กกพ. ประกาศรายชื่อฯ โดย กกพ. กำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ ภายใน 36 เดือน นับจากวันลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า หรือ ภายในวันที่ 21 ม.ค. 68

“การได้รับคัดเลือกประมูลโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าสำคัญของบริษัทฯ ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความเชี่ยวชาญด้านการเป็นผู้นำพลังงานสะอาด ซึ่งจะช่วยเสริมให้เป้าหมายการเพิ่มกำลังผลิตมากกว่า 1,000 เมกะวัตต์รุดหน้ามากขึ้น"ที่มา : บมจ.แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้

ภาพประกอบ :บมจ.แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้

ข่าวแนะนำ