เช็กลิสต์ 10 จังหวัด คมนาคม เตรียมพร้อมเปิดประเทศรับนทท.ต่างชาติ

TNN ONLINE

WEALTH

เช็กลิสต์ 10 จังหวัด คมนาคม เตรียมพร้อมเปิดประเทศรับนทท.ต่างชาติ

เช็กลิสต์ 10 จังหวัด คมนาคม เตรียมพร้อมเปิดประเทศรับนทท.ต่างชาติ

คมนาคม เตรียมเปิดประเทศ รับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ประเดิม 10 จังหวัด เช็กเลยมีที่ไหนบ้าง!

วานนี้( 17 มิ.ย.64) นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ประชุมการเตรียมความพร้อมด้านคมนาคม เพื่อรองรับการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ด้วย Application “Zoom” โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงคมนาคม ประกอบด้วย นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน รองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง และผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

การประชุมครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมด้านคมนาคมเพื่อรองรับการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติของ 10 จังหวัดนำร่อง ในไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 โดยมีจังหวัดภูเก็ต เป็นจังหวัดนำร่องจังหวัดแรกในวันที่ 1 ก.ค. 2564 ตามแนวทาง Phuket Sandbox และจะขยายไปยังพื้นที่อื่นๆ จำนวน 9 แห่ง (พังงา กระบี่ เกาะสมุย ชลบุรี (พัทยา) เชียงใหม่ กรุงเทพฯ ชะอำ หัวหิน และบุรีรัมย์) เป็นลำดับๆ ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ได้จัดเตรียมความพร้อมด้านคมนาคม เพื่อรองรับการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในพื้นที่ดังกล่าวครบถ้วนทุกด้าน คือ ทางอากาศ (สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และกรมท่าอากาศยาน) ทางน้ำ (กรมเจ้าท่า) ทางบก (กรมการขนส่งทางบก) และทางราง (กรมการขนส่งทางราง และการรถไฟแห่งประเทศไทย)

สำหรับข้อสั่งการที่เร่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

1. ให้ทุกหน่วยงานจัดทำ Checklist และ Timeline เพื่อตรวจสอบความพร้อมตามมาตรฐานสาธารณสุข และมาตรฐานด้านความปลอดภัย

ในการรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทย เพื่อสร้างความมั่นใจด้านคมนาคมในการเดินทาง

2. ให้ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญกับการมี Service Mind ในการให้บริการนักท่องเที่ยวต่างชาติเพื่อให้เกิด First Impression

ในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย และเตรียมความพร้อมในกรณี Emergency Case

3. ให้ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญกับการฉีดวัคซีนให้แก่เจ้าหน้าที่ด่านหน้าให้ครบ 100 % เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ รวมทั้งพิจารณาการตรวจระดับภูมิคุ้มกันภายหลังการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง