รฟม. เยียวยาผู้จอดรถรายเดือนต่อสิทธิ์ใช้บริการ 31 พ.ค.นี้

TNN ONLINE

WEALTH

รฟม. เยียวยาผู้จอดรถรายเดือนต่อสิทธิ์ใช้บริการ 31 พ.ค.นี้

รฟม. เยียวยาผู้จอดรถรายเดือนต่อสิทธิ์ใช้บริการ 31 พ.ค.นี้

รฟม. ช่วยเหลือผู้ใช้บริการจอดรถรายเดือนเปิดให้ต่ออายุรักษาสิทธิ์ภายใน 31 พ.ค.นี้ หลังจากรัฐให้ WFH สกัดโควิด

นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ รฟม. เปิดเผยว่า ตามที่ รัฐบาลได้กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่ โดยขอความร่วมมือให้ภาครัฐและเอกชนพิจารณาและดำเนินรูปแบบการปฏิบัติงานของบุคลากรในความรับผิดชอบโดยอาจปฏิบัติงานในที่พักอาศัย (Work From Home) การสลับวันหรือการเหลื่อมเวลาเข้าปฏิบัติงานเพื่อลดจำนวนผู้เข้าปฏิบัติงานและปริมาณการเดินทาง เพื่อลดโอกาสเสี่ยงจากการติดเชื้อฯ ตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย.ที่ผ่านมา ส่งผลให้ผู้ใช้บริการจอดรถรายเดือนของรฟม. ต้องเสียโอกาสในการใช้บริการในช่วงมาตรการดังกล่าว รวมทั้งต้องเสียสิทธิ์การต่ออายุจอดรถรายเดือน


ทั้งนี้เพื่อเป็นการปฏิบัติตามประกาศของกรมการขนส่งทางราง เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 จึงได้เยียวยาผู้ใช้บริการจอดรถรายเดือนจะได้รับการชดเชยระยะเวลาจอดรถตามจำนวนวันที่ผู้ใช้บริการคงเหลือหลังวันที่ 18 เม.ย. และจะได้รับการรักษาสิทธิ์จอดรถรายเดือน ซึ่งผู้ใช้บริการติดต่อขอรับการชดเชยสิทธิ์รายเดือนได้ที่ห้องทำบัตรจอดรถรายเดือน ณ อาคารและลานจอดรถของ รฟม. ภายในวันที่ 31 พ.ค.นี้


สำหรับสถานีที่เปิดให้บริการจอดรถรายเดือนในแนวสายทางรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) ได้แก่ อาคารจอดแล้วจร 2 แห่ง ที่สถานีลาดพร้าว และสถานีหลักสอง ลานจอดแล้วจร 8 แห่ง ที่สถานีรัชดาภิเษก สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (2 ลาน) สถานีพระราม 9 สถานีสุขุมวิท สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (2 ลาน) และสถานีสามย่าน และที่จอดรถรายเดือนในแนวสายทางรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) ได้แก่ อาคารจอดแล้วจร 4 แห่ง ที่สถานีคลองบางไผ่ สถานีสามแยกบางใหญ่ สถานีบางรักน้อยท่าอิฐ และสถานีแยกนนทบุรี 1 รวมถึงที่จอดรถรายเดือนในแนวทางรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ ได้แก่ ลานจอดแล้วจรที่สถานีเคหะสมุทรปราการ


นอกจากนี้ ผู้ที่สมัครหรือต่ออายุการใช้บริการที่จอดรถของ รฟม. ทั้ง MRT สายสีน้ำเงิน MRT สายสีม่วง และรถไฟฟ้าสายสีเขียว ในระหว่างวันที่ 1 พ.ค.– 30 มิ.ย. จะได้รับฟรี ความคุ้มครองรับความช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน (Roadside Assistance Service) ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี จากบริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยผู้ที่สนใจสามารถแสกน QR Code จากสื่อประชาสัมพันธ์ ณ ห้องทำบัตรจอดรถรายเดือนของอาคารจอดรถ รฟม. เพื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทร. 0 2716 4044

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง