เจ้าหนี้การบินไทยเลื่อนประชุมแผนฟื้นฟูเคาะ 19 พ.ค.นี้

TNN ONLINE

WEALTH

เจ้าหนี้การบินไทยเลื่อนประชุมแผนฟื้นฟูเคาะ 19 พ.ค.นี้

เจ้าหนี้การบินไทยเลื่อนประชุมแผนฟื้นฟูเคาะ 19 พ.ค.นี้

การบินไทยออกโรงยันเจ้าหนี้เลื่อนประชุมโหวตแผนฟื้นฟูกิจการออกไปเป็น 19 พ.ค.นี้ เหตุต้องปรับแก้ไขรายละเอียดเพิ่มเติม

รายงานข่าวจากการบินไทยแจ้งว่า ตามที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นัดประชุมเจ้าหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการ ผ่านสื่ออิเล็ก ทรอนิกส์ (e-Meeting) ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นั้น เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ผู้ทำแผนและเจ้าหนี้หลายรายได้ยื่นคำร้องขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นจำนวนรวม 15 ฉบับ


ทั้งนี้ในการประชุมดังกล่าว ผู้ทำแผนได้ชี้แจงหลักการชำระหนี้ตามแผน และรายละเอียดในการขอแก้ไขแผน และเจ้าหนี้ที่ยื่นคำร้องขอแก้ไขแผนแต่ละรายก็ได้ชี้แจงรายละเอียดในการขอแก้ไขแผนต่อที่ประชุมเจ้าหนี้ นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้เจ้าหนี้ในที่ประชุมสอบถามคำถามและให้ผู้ทำแผนตอบข้อสงสัยในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในระหว่างการประชุมปรากฏว่ามีเจ้าหนี้ที่เข้าประชุมจำนวน 20 ราย ซึ่งมีจำนวนหนี้ตามมาตรา 90/47 แห่ง พ.ร.บ. ล้มละลาย พ.ศ. 2483 ได้ขอเลื่อนการประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผนออกไป


โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้มีคำสั่งให้เลื่อนการประชุมเจ้าหนี้ออกไปตามคำขอของเจ้าหนี้ดังกล่าว และกำหนดวันนัดประชุมใหม่ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) โดยในการประชุมที่เลื่อนออกไปเจ้าหนี้จะสามารถใช้สิทธิลงมติเกี่ยวกับแผนฟื้นฟูกิจการและการขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการ ทั้งนี้ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้แจ้งกำหนดนัดใหม่ให้ที่ประชุมเจ้าหนี้ทราบ และให้ถือว่าเจ้าหนี้ทุกรายที่เข้าร่วมประชุมและไม่ได้เข้าประชุมได้รับทราบแล้ว


รายงานข่าวแจ้งว่า บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) หรือ ทอท. ซึ่งเป็น 1 ในเจ้าหนี้ 15 ราย ที่เสนอขอปรับแผนฟื้นฟูการบินไทย ได้เสนอขอความมั่นใจจากการบินไทย เรื่อง การดำเนินการตามกระบวนการกฎหมาย และการบริหารกิจการ ซึ่งเบื้องต้นการบินไทยรับไปปรับปรุงแผนฟื้นฟูตามข้อเสนอดังกล่าว


ส่วนราคาหุ้น THAI ปิดการซื้อขายวันนี้ที่ระดับ 2.26 บาท เพิ่มขึ้น 0.08 บาท หรือ 3.67% มูลค่าการซื้อขาย 145 ล้านบาท ทั้งนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดให้เทรดหุ้น “THAI” ได้ชั่วคราว 1 เดือน ระหว่าง 16 เม.ย.-17 พ.ค.64 แต่ต้องซื้อด้วยบัญชี “Cash Balance” ผู้ซื้อต้องชำระเงินทั้งจำนวนก่อนซื้อ พร้อมเตือนนักลงทุนศึกษาข้อมูลบริษัทรอบด้าน

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง