รัฐพบ "นอมินี" ต่างด้าว 11 ราย แฝงตัวถือหุ้นไทย มูลค่ากว่า 200 ล้านบาท

TNN ONLINE

WEALTH

รัฐพบ "นอมินี" ต่างด้าว 11 ราย แฝงตัวถือหุ้นไทย มูลค่ากว่า 200 ล้านบาท

รัฐพบ นอมินี ต่างด้าว 11 ราย แฝงตัวถือหุ้นไทย มูลค่ากว่า 200 ล้านบาท

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า พบ "นอมินี" ต่างด้าวแฝงตัวถือหุ้นธุรกิจไทย 11 ราย มูลค่ากว่า 200 ล้านบาท กำลังสืบหาเส้นทางการเงิน เผยมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือ ปรับตั้งแต่ 100,000 – 1,000,000 บาท

วันนี้ (20 มี.ค.64) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมดำเนินการติดตามตรวจสอบนิติบุคคลไทยที่มีคนต่างด้าวร่วมถือหุ้นที่อาจมีลักษณะนอมินีอย่างต่อเนื่อง ปี 2564 กรมกำหนดกลุ่มธุรกิจเป้าหมาย 3 ประเภท คือ ธุรกิจท่องเที่ยวและเกี่ยวเนื่อง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจที่เกี่ยวกับการเกษตร (ล้ง) ในพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี กระบี่ ชลบุรี ระยอง ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี และกรุงเทพฯ

โดยลงพื้นที่ตรวจสอบแล้ว 2 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ตและเชียงใหม่ เบื้องต้นพบพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายนอมินีของผู้ถือหุ้นคนไทย 11 ราย ถือหุ้นร่วมกับคนต่างด้าวในหลายบริษัท มูลค่าหุ้นรวมกว่า 200 ล้านบาท กรมอยู่ระหว่างตรวจสอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่มาของแหล่งเงินทุน การถือครองหุ้นในแต่ละช่วงเวลา และอาจต้องส่งข้อมูลให้กรมสอบสวนคดีพิเศษสอบสวนในเชิงลึกต่อไปด้วย

สำหรับ ปี 2563 พบนิติบุคคลน่าสงสัยว่าอาจมีพฤติกรรมเข้าข่ายเป็นความผิดนอมินี จำนวน 3 ราย ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวและเกี่ยวเนื่อง 2 ราย (จังหวัดชลบุรีและเชียงใหม่) และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 1 ราย (จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) กรมได้ส่งข้อมูลให้กรมสอบสวนคดีพิเศษสืบสวนสอบสวนเชิงลึกเพิ่มเติม เช่น ตรวจสอบความสัมพันธ์ของคนไทยกับชาวต่างชาติ ตรวจสอบเส้นทางการเงิน ตรวจสอบการจ่ายชำระภาษี เป็นต้น หากเข้าข่ายเป็นความผิดนอมินี กรมจะร้องทุกข์กล่าวโทษตามขั้นตอนของกฎหมาย หรือหากธุรกิจที่กระทำความผิดมีมูลค่าสินทรัพย์ตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป กรมสอบสวนคดีพิเศษจะรับเป็นคดีพิเศษเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

ทั้งนี้ การกระทำความผิดเกี่ยวกับการถือหุ้นแทนคนต่างด้าว (นอมินี) ส่วนใหญ่เกิดจากการที่มีคนไทยยอมรับผลประโยชน์ หรือสมยอม หรือที่ปรึกษากฎหมายแนะนำให้หลีกเลี่ยงกฎหมาย และจากฐานข้อมูลพบว่ามีคนไทยถือหุ้นในกิจการร่วมกับคนต่างด้าวในหลายๆ กิจการ กรมจึงขอเตือนคนไทยที่ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน หรือถือหุ้นแทนคนต่างด้าว จะมีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับตั้งแต่ 100,000 – 1,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และยังมีโทษปรับรายวันอีกวันละ 10,000 – 50,000 บาท จนกว่าจะเลิกฝ่าฝืน

ข่าวแนะนำ