วัคซีนโควิดซิโนแวคผลการทดลองปลอดภัย คนเคยติดเชื้อก็ควรฉีด

TNN ONLINE

WEALTH

วัคซีนโควิดซิโนแวคผลการทดลองปลอดภัย คนเคยติดเชื้อก็ควรฉีด

วัคซีนโควิดซิโนแวคผลการทดลองปลอดภัย คนเคยติดเชื้อก็ควรฉีด

แพทย์เผยผลการทดลองวัคซีนโควิด-19 ของซิโนแวค มีความปลอดภัย แนะผู้ที่เคยติดเชื้อ ควรรับการฉีดวัคซีน

วันนี้ (23ก.พ.64) ศ.ดร.นพ.วิปร วิประกษิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ระบุว่า วัคซีนโควิด-19 ของบริษัทซิโนแวค ประเทศจีน ถือเป็นวัคซีนตัวแรกของโลกที่ทำการพัฒนาวิจัย เนื่องจากประเทศจีนเป็นประเทศแรกของโลกที่มีการระบาดของโรคนี้ โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างที่อายุ 18-59 ปี เข้ามาทดสอบวัคซีน แต่ขณะนี้ก็มีการทดสอบวัคซีนในกลุ่มอายุอื่นๆ ด้วย แต่ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียด


ตามหลักแล้ว เวลามีโรคระบาดเกิดขึ้น สิ่งที่สามารถทำการควบคุมการแพร่ระบาดได้ คือการมีภูมิคุ้มกันหมู่ในประชาชน โดยแนวทางที่จะสามารถควบคุมโรคระบาดได้ดีที่สุดและลดการติดเชื้อได้เร็ว คือ แนวทาง การรับวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน ลดอัตราการเจ็บป่วยรุนแรงและลดอัตราการเสียชีวิต


การฉีดวัคซีนจึงเป็นวิธีการที่สำคัญที่จะควบคุมการระบาดของการติดเชื้อโรคใดๆ ก็ตามโดยเฉพาะโรคที่ติดต่อได้ง่ายๆ ผ่านทางการหายใจเช่นโควิค-19 ร่วมกับกระบวนการมาตรการด้านสาธารณสุข


รูปแบบวิธีการที่ง่ายที่สุดและใช้มานาน คือการเอาเชื้อไวรัสทั้งตัวมาทำให้ตาย จากนั้นนำมาฉีดในวัคซีน เป็นวิธีที่ทำมากกว่า 100 ปี


แบบที่ 2 คือ เอาเฉพาะส่วนของโปรตีนออกมา เช่น S โปรตีน เอามาใช้เพื่อกระตุ้นภูมิต้านทาน


แบบที่ 3 ที่มีการพัฒนาขึ้นมาใหม่ เป็นที่รู้จัก คือ การใช้สารพันธุกรรมของไวรัส เช่น RNA ของไวรัส หรือ DNA ที่พัฒนามาจากรหัสพันธุกรรมของไวรัส เพื่อจะนำมาใช้กระตุ้นภูมิคุ้มกัน


สำหรับวัคซีนเชื้อตาย หลักการคือเอาเชื้อไวรัสที่แยกมาจากคนติดเชื้อ เอามาเพาะเลี้ยงในห้องทดลอง ให้มีจำนวนมากขึ้นจากนั้นนำไปใส่สารบางอย่างทำให้เชื้อตายแล้วเอามาเติมสารกระตุ้นภูมิต้านทานแล้วก็เอามาฉีด โดยวัคซีนชนิดนี้ ประเทศที่พัฒนา และมีผลเร็วกว่าประเทศอื่นๆ คือ ประเทศจีน เพราะประเทศจีนเป็นประเทศแรกที่มีการรายงานของการระบาดเชื้อโควิด-19 และนำมาทดสอบในคนอยู่ 50,000 - 60,000 คน


วัคซีนในรูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่ใช้ในการผลิตวัคซีนกันมานาน เช่น วัคซีนไข้เลือดออกเดงกี วัคซีนพิษสุนัขบ้า วัคซีนโปลิโอ วัคซีนตับอักเสบ ซึ่งมีรูปแบบทำวัคซีนวิธีเดียวกัน


ส่วนการประเมินความปลอดภัยของวัคซีน ความปลอดภัยจะต้องมาเป็นอันดับแรก โดยจะมีการแบ่งอาสาสมัคร ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มอาสาสมัครที่ได้รับวัคซีนจริง กับวัคซีนที่ได้รับวัคซีนหลอก เป็นการฉีดน้ำเกลือเข้าไป เพื่อที่จะดูว่าวัคซีนนั้นมีประสิทธิภาพตามที่ตั้งเกณฑ์กำหนดไว้หรือไม่ โดยมองว่า คนที่ติดเชื้อแล้ว แนะนำว่าควรรับวัคซีน


อย่างไรก็ตาม ไม่ได้เป็นการบังคับ ขึ้นอยู่กับความสมัครใจ หลังจากฉีดวัคซีนแล้วโอกาสที่จะติดเชื้อโควิค-19 ต่ำมากหรือแทบไม่มีเลย


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง