TNN online กองปราบเตือน! ห้ามโอน-ซื้อสิทธิเราชนะ ผิดฐานฉ้อโกง

TNN ONLINE

Wealth

กองปราบเตือน! ห้ามโอน-ซื้อสิทธิเราชนะ ผิดฐานฉ้อโกง

กองปราบเตือน! ห้ามโอน-ซื้อสิทธิเราชนะ ผิดฐานฉ้อโกง

ตำรวจกองปราบ ออกประกาศ เตือน! “เราชนะ” ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ ผู้ที่รับซื้อสิทธิ์ และผู้ที่ขายสิทธิ์ อาจโดนข้อหา "ฉ้อโกง"ผู้สื่อข่าวรายงาน กองปราบปราม ออกประกาศเตือนภัย “เราชนะ”  โดยระบุว่า โครงการ "เราชนะ" เป็นโครงการที่รัฐบาลจัดทำขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือด้วยการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งโครงการนี้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์จากโครงการ จำนวน 31.1 ล้าน คน จะได้รับเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพ เป็นระยะเวลา 2 เดือน สำหรับ ม.ค.-ก.พ. 2564 รวมเป็นเงินทั้งหมด 7,000 บาท 


ซึ่งผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ตามโครงการ ต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนด ทำให้สิทธิที่ท่านได้รับจากโครงการนั้นเป็นสิทธิ์จำเพาะบุคคล ไม่สามารถโอน แลกเปลี่ยนหรือมอบให้กับผู้อื่นได้ เช่นเดียวกับโครงการ "เราเที่ยวด้วยกัน" ทางกองปราบปราม 


จึงขอประชาสัมพันธ์ว่า สิทธิ์ตามโครงการ "เราชนะ" นั้น ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ ทั้งนี้ผู้ที่รับซื้อสิทธิ์ และผู้ที่ขายสิทธิ์ อาจมีความผิดฐาน "ฉ้อโกง" และหากเป็นการกระทำผิดผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ก็อาจมีความผิดตาม พ.ร.บ.คอมฯ อีกด้วย


สำหรับผู้ไม่มี สมาร์ทโฟน สามารถนำบัตรประชาชน แบบ Smart Card ไปลงทะเบียนโครงการ “เราชนะ” ผ่าน ธนาคารของรัฐ ประกอบด้วย ธ.กรุงไทย ธ.ออมสิน และ ธ.ก.ส. ทุกสาขา เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน ลดความแออัด ให้ประชาชนที่มีสิทธิสามารถร่วมโครงการเราชนะได้ทั่วถึง 


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง