เช็กความพร้อม! ก่อนลงทะเบียน www.ม33เรารักกัน.com รับเงิน 4,000 บาท

TNN ONLINE

WEALTH

เช็กความพร้อม! ก่อนลงทะเบียน www.ม33เรารักกัน.com รับเงิน 4,000 บาท

เช็กความพร้อม! ก่อนลงทะเบียน  www.ม33เรารักกัน.com รับเงิน 4,000 บาท

เช็กความพร้อมก่อนลงทะเบียน ม.33 เรารักกัน สำหรับ มนุษย์เงินเดือน รับสิทธิ เงินเยียวยา 4,000 บาท เริ่มวันที่ 21 ก.พ.-7 มี.ค. 2564

www.ม33เรารักกัน.com เตรียมเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ เงินเยียวยา 4,000 บาท เริ่มวันที่ 21 ก.พ.-7 มี.ค. 2564


สำหรับ โครงการ "ม.33 เรารักกัน" จะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com วันที่ 21 ก.พ. 2564 ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2564 เพื่อรับสิทธิเงินเยียวยา จำนวน 4,000 บาท แบ่งจ่ายสัปดาห์ละ 1,000 บาท ผ่านแอพพลิเคชั่น "เป๋าตัง" ตั้งแต่เดือน มีนาคม - เมษายน 2564 สำหรับ "ผู้ประกันตน ม.33" จำนวนทั้งสิ้น 9,2700,000 คน


ลูกจ้างในระบบประกันสังคม (ผู้ประกันตนตาม มาตรา 33) จะต้องลงทะเบียนที่เว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ตั้งแต่ 21 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2564 จากนั้นธนาคารจะตรวจสอบข้อมูลรวมทั้งประมวลผลการคัดกรอง ตั้งแต่วันที่ 8 – 14 มีนาคม 2564


หากท่านผ่านการคัดกรองแล้ว ผู้ลงทะเบียนจะต้องการใช้งานและกดยืนยันตนผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ภายในวันที่ 15 – 21 มีนาคม 2564 และจะเริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าภายในโครงการเราชนะได้ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2564


สำหรับเงื่อนไขคนได้รับสิทธิ "ม33เรารักกัน" มีดังนี้


* เป็นคนไทย

* ต้องมีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีไม่เกิน 500,000 บาท

* อยู่ในมาตรา 33 ของสำนักงานประกันสังคม หรือเคยอยู่ในมาตรา 33 ณ วันที่ 19 ม.ค. 64

* ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

* ไม่เข้าร่วมโครงการเราชนะ


สำหรับ การตรวจสอบสิทธิ ลงทะเบียนเรารักกัน

ผู้ลง ทะเบียนเรารักกัน สามารถตรวจสอบสิทธิ เรารักกัน ได้ที่เว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ได้ตั้งแต่ 21 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2564กรณีผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ตรวจสอบสิทธิแล้วไม่ได้รับสิทธิตามโครงการ ม33เรารักกัน สามารถขอทบทวนสิทธิผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ได้ตั้งแต่ 15 – 28 มี.ค. 2564 ทั้งนี้ ธนาคารจะทำการตรวจสอบข้อมูล รวมทั้งประมวลผลคัดกรองอีกครั้ง ระหว่างวันที่ 29 มี.ค. – 4 เม.ย. 2564

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง