เปิด 3 มาตรการ ลดค่าไฟฟ้า 2 เดือน ครอบคลุมผู้ใช้ไฟฟ้าแบบใดบ้าง

TNN ONLINE

WEALTH

เปิด 3 มาตรการ ลดค่าไฟฟ้า 2 เดือน ครอบคลุมผู้ใช้ไฟฟ้าแบบใดบ้าง

เปิด 3 มาตรการ ลดค่าไฟฟ้า 2 เดือน ครอบคลุมผู้ใช้ไฟฟ้าแบบใดบ้าง

กระทรวงพลังงาน แจงรายละเอียด 3 มาตรการ ลดค่าไฟฟ้า 2 เดือน ลดผลกระทบโควิด-19 ระลอกใหม่ ครอบคลุมผู้ใช้ไฟฟ้าแบบใดบ้าง

วันนี้ (13ม.ค.64) นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า จากที่รัฐบาลมีนโยบายขอความร่วมมือให้ประชาชนทำงานที่บ้าน (Work from home) เพื่อลดความเสี่ยงจากการระบาดของโรคโควิด -19 ระลอกใหม่ อาจจะทำให้ประชาชนมีภาระค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น จึงให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) พิจารณามาตรการเพิ่มขึ้นจากมาตรการของภาครัฐ และผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวานนี้ (12ม.ค.)

ประกอบด้วย 3 มาตรการ ใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 8,202 ล้านบาท สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย และกิจการขนาดเล็ก รวม 23.70 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97 ของผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศ เป็นระยะเวลา 2 เดือน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2564 ดังนี้

มาตรการที่ 1 สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย ที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์ และใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน รวมจำนวน 10.13 ล้านราย จะได้รับค่าไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรกทุกราย

มาตรการที่ 2 สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วยต่อเดือน รวมจำนวน 11.83 ล้านราย จะได้รับส่วนลดค่าไฟฟ้า ในส่วนของหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากรอบบิลเดือนธันวาคม 2563 โดยให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม

สำหรับแนวทางการคิดค่าไฟฟ้าจะอิงตามปริมาณการใช้จริง ดังนี้

(1) กรณีการใช้ไฟฟ้าเดือน ก.พ.-มี.ค. 2564 น้อยกว่าหรือเท่ากับ หน่วยการใช้ไฟฟ้าตามรอบบิลเดือนธันวาคม 2563 ให้คิดค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้ไฟฟ้าจริงของเดือนนั้น ๆ

(2) กรณีการใช้ไฟฟ้าเดือน ก.พ.-มี.ค. 2564มากกว่า หน่วยการใช้ไฟฟ้าตามรอบบิลค่าเดือนธันวาคม 2563 ให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น

มาตรการที่ 3 สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ลูกค้าตรงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และผู้ใช้ไฟฟ้าของกิจการไฟฟ้าสวัสดิการฯ ที่มีลักษณะเป็นการอยู่อาศัยร่วมกับการประกอบธุรกิจรายเล็ก จะให้ค่าไฟฟ้าฟรี 50 หน่วยแรกทุกราย ทั้งนี้ รายละเอียดมาตรการต่าง ๆ จะมีการแถลงอีกครั้งในวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 นี้


เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE


ข่าวแนะนำ