ไทยออยล์ จ้างงานกว่า 2.1 หมื่นอัตรารับลงทุน CFP

TNN ONLINE

WEALTH

ไทยออยล์ จ้างงานกว่า 2.1 หมื่นอัตรารับลงทุน CFP

ไทยออยล์ จ้างงานกว่า 2.1 หมื่นอัตรารับลงทุน CFP

“ไทยออยล์” เร่งลงทุนโครงการพลังงานสะอาดในพื้นที่ อีอีซี ช่วยสร้างงานกว่า 2.1 หมื่นอัตรา สนองนโยบายภาครัฐ

นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ กล่าวว่า จากการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากโควิด-19 ไทยออยล์ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างโครงการพลังงานสะอาด หรือ CFP (Clean Fuel Project) ถือเป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาคเอกชนโครงการแรกในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ที่ใช้เม็ดเงินลงทุนสูงถึงกว่า 150,000 ล้านบาท โดยประเมินว่า โครงการ CFP จะช่วยก่อให้เกิดกระแสเงินหมุนเวียนขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศโดยตรงมากกว่า 40,000 ล้านบาท แบ่งเป็น การลงทุนจัดซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ภายในประเทศประมาณ 17,000 ล้านบาท และการจ้างงานประมาณ 23,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ ในช่วงก่อสร้างโครงการตั้งแต่ปี 2562-2566 ประเมินว่าจะมีการจ้างงานโดยรวมสูงถึง 21,000 อัตรา ปัจจุบัน มีการจ้างแรงงานไปแล้ว 12,000 อัตรา ส่วนที่เหลือประมาณ 9,000 อัตราจะจัดจ้างภายในปี 2564 นอกจากนี้ ยังจะมีการจ้างงานเพิ่มเติมอีก 400 อัตรา เพื่อรองรับการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการในปี 2566 และจากการที่โครงการ CFP ต้องใช้แรงงานและผู้เชี่ยวชาญจำนวนมาก ในช่วงระหว่างการก่อสร้างจะช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่นผ่านการจับจ่ายใช้สอยอุปโภคบริโภค โรงแรม/ที่พัก/ร้านอาหาร และการท่องเที่ยวในพื้นที่ ทำให้เกิดการหมุนเวียนเงินในระบบเศรษฐกิจท้องถิ่นบริเวณพื้นที่ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และบริเวณใกล้เคียง

สำหรับโครงการ CFP เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการกลั่นน้ำมันของไทยออยล์ ช่วยเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพในการแข่งขันด้วยการขยายกำลังการกลั่นเพิ่มขึ้นจาก 2.75 แสนบาร์เรลต่อวัน เป็น 4 แสนบาร์เรลต่อวัน มีการเพิ่มคุณค่าของผลิตภัณฑ์น้ำมันให้มีคุณภาพและราคาที่สูงขึ้น อีกทั้ง ยังผลิตสารตั้งต้นที่สามารถต่อยอดห่วงโซ่คุณค่าผลิตภัณฑ์ไปสู่อุตสาหกรรมปิโตรเคมี


เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
facebook live : TNN Live
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNThailand
Instagram : @tnn_online
TIKTOK : @tnnonline


ข่าวแนะนำ