"โปรเอ็น คอร์ป"จ่อเข้าMai เล็งขายไอพีโอ86ล้านหุ้น

TNN ONLINE

WEALTH

"โปรเอ็น คอร์ป"จ่อเข้าMai เล็งขายไอพีโอ86ล้านหุ้น

โปรเอ็น คอร์ปจ่อเข้าMai  เล็งขายไอพีโอ86ล้านหุ้น

"โปรเอ็น คอร์ป" จ่อเข้าตลาด Mai ยื่นไฟลิ่งขายไอพีโอ 86 ล้านหุ้น ระดมเงินขยายธุรกิจศูนย์ข้อมูล Data Center ตั้งเอเซีย พลัส เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

นายเล็ก สิขรวิทย กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด(มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจ ธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร และธุรกิจรับเหมาก่อสร้างสำหรับโทรคมนาคมพื้นฐาน เปิดเผยว่า ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ filling) แบบคำขออนุญาตเสนอหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งแรกต่อประชาชน (IPO) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แล้ว โดยจะเสนอขายหุ้นสามัญจำนวน 86 ล้านหุ้น

นายกิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โปรเอ็น คอร์ป กล่าวว่า เป้าหมายการระดมทุนในครั้่งนี้่ เพื่อนำไปใช้ในการขยายธุรกิจ ประกอบด้วย การลงทุนในด้านบริการธุรกิจศูนย์ข้อมูล Data Center Infrastructure as a Service (IaaS) การลงทุนเพิ่มศักยภาพในการให้บริการคลาวน์ (Cloud Service) การก่อสร้างอาคารสำนักงาน และอาคารศูนย์ข้อมูลแห่งใหม่ รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจการให้บริการด้าน ICT และงานรับเหมาก่อสร้าง และคืนหนี้สถาบันการเงิน

สำหรับภาพรวมผลการดำเนินงานในช่วง 3 ปี (2560 - 2562) ที่ผ่านมา โครงสร้างรายได้ของบริษัท มาจากธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์และให้บริการด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร ในสัดส่วนร้อยละ 87.1 และธุรกิจรับเหมาก่อสร้างสำหรับโทรคมนาคมพื้นฐาน ร้อยละ 12.5 และ รายได้อื่นร้อยละ 0.4

ในช่วงปี 2560 - 2562 รายได้จากการขายและบริการของกลุ่มบริษัทเติบโตเฉลี่ยต่อปี อยู่ที่ร้อยละ 23.5 รายการหลักมาจากการเติบโตของรายได้ธุรกิจ ICT ซึ่งเติบโตเฉลี่ยต่อปี ร้อยละ 17.4 เนื่องจากกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ขยายธุรกิจ e-commerce อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้จากการให้เช่าพื้นที่ศูนย์ข้อมูลและจำหน่ายอุปกรณ์เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ การเติบโตของรายได้ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการเริ่มรับรู้รายได้จากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในปี 2561

ส่วนผลการดำเนินงานในงวด 6 เดือนแรกของปี 2563 รายได้จากการขายและบริการ 176.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 57.3 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และส่งผลให้มีกำไรสุทธิ 22.9 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 2 ล้านบาท ขณะที่ในปี 2562 มีกำไรสุทธิ 16.6 ล้านบาท และในปี 2561 มีกำไรสุทธิ 23.6 ล้านบาท

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
facebook live : TNN Live
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNThailand
Instagram : @tnn_online
TIKTOK : @tnnonline

ข่าวแนะนำ