สกพอ.ชงงบฟื้นอีอีซี 3.6 หมื่นล้านบาท

TNN ONLINE

WEALTH

สกพอ.ชงงบฟื้นอีอีซี 3.6 หมื่นล้านบาท

สกพอ.ชงงบฟื้นอีอีซี 3.6 หมื่นล้านบาท

สกพอ. เปิดแผนฟื้นฟูพื้นที่ อีอีซี หลังรับผลกระทบจากโควิด-19 โดยยื่นขอใช้เงินตามพระราชกำหนดกู้เงิน ผ่าน สศช. จำนวนกว่า 3.6 หมื่นล้านบาท มุ่งเน้น กระตุ้นท่องเที่ยว และชะลอการจ้างงาน

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) แจ้งว่า สกพอ. ได้เสนอสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่อพิจารณาแผนงานโครงการ ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) พ.ศ. 2563 ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ซึ่ง สกพอ. ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจังหวัดใน อีอีซี รวบรวมและจัดทำหมวดหมู่แผนงานที่สอดคล้องกับวงเงินดังกล่าวรวม 36,938 ล้านบาท แบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ

1.การดึงนักท่องเที่ยวใหม่และการยกระดับแหล่งท่องเที่ยว 26,202 ล้านบาท มีเป้าหมายดึงนักท่องเที่ยวมาที่ อีอีซี 12 ล้านคน, 2.การชะลอการว่างงานในภาคอุตสาหกรรม 7,800 ล้านบาท โดยมีเป้าหมาย พัฒนาบุคลากรของผู้ผลิตชิ้นส่วนและยานยนต์ และอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง 300,000 คน ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการ ทำงานร่วมกับกระบวนการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีบนแพลตฟอร์มอุตสาหกรรม 4.0 ใน อีอีซี,

3.โครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ 2,284.8 ล้านบาท, และ 4.โครงการที่จังหวัดเสนอเพิ่ม 651 ล้านบาท โดยมีโครงการย่อย เช่น โครงการพัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งจะสร้างท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา 2 (ท่าเทียบเรือ) เพื่อให้ท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลาให้รองรับการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำจากเรือประมงพื้นบ้าน และ เรือประมงพาณิชย์ตามมาตรฐานสุขอนามัย

อย่างไรก็ตาม การได้รับงบประมาณฟื้นฟูผลกระทบโควิด-19 ขึ้นกับการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการ และ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่ง สศช.ทำหน้าที่ในการร่วมพิจารณาจัดสรรงบประมาณดังกล่าว


เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
facebook live : TNN Live
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNThailand
Instagram : @tnn_online
TIKTOK : @tnnonline


ข่าวแนะนำ