TNN online กรุงไทย ตอบ 15 คำถามยอดฮิตรับเงิน 5,000 "เราไม่ทิ้งกัน"

TNN ONLINE

Wealth

กรุงไทย ตอบ 15 คำถามยอดฮิตรับเงิน 5,000 "เราไม่ทิ้งกัน"

กรุงไทย ตอบ 15 คำถามยอดฮิตรับเงิน 5,000 เราไม่ทิ้งกัน

ธนาคารกรุงไทย รวบรวมปัญหาข้อสงสัยของประชาชน พร้อมคำตอบเกี่ยวกับมาตรการเยียวยา "เราไม่ทิ้งกัน" รับเงิน 5,000 บาท

หลังจากที่ วันนี้ (8 เม.ย.63) เป็นวันแรกที่กระทรวงการคลังเริ่มจ่ายเงินล็อตเเรกให้แก่ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ลงทะเบียนตามมาตรการรับเงินเยียวยาช่วยเหลือรายละ 5,000 บาทต่อเดือน ผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com โดยมีการเปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อตรวจคุณสมบัติผ่านเว็บไซต์ตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค.63 ที่ผ่านมา นั้น

ล่าสุด เพจ Krungthai Care ซึ่งเป็น Official Facebook Fan Page ของธนาคารกรุงไทย ได้คลายข้อสงสัยกับคำถามยอดฮิต เกี่ยวกับมาตรการเยียวยา 5,000 บาท ดังนี้

กรุงไทย ตอบ 15 คำถามยอดฮิตรับเงิน 5,000 เราไม่ทิ้งกัน

1. อายุต่ำกว่า 18 ปี หรือเป็นนักเรียน/นักศึกษา มีสิทธิ์รับมาตราเยียวยา 5,000 บาทหรือไม่?

ตอบ : สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี หรือ ยังคงเป็นนักเรียน นักศึกษา อยู่นั้นจะถือว่ายังไม่อยู่ในวัยทำงาน ไม่ใช่กลุ่มแรงงาน ลูกจ้าง หรืออาชีพอิสระ หากมีหนี้ กยศ. ก็จะได้รับการพักหนี้ตามมาตรการช่วยเหลือด้านอื่นๆ อยู่แล้ว จึงไม่เข้าคุณสมบัติของมาตรการฯ

2.เป็นกลุ่มคนที่ว่างงานอยู่ก่อนแล้ว มีสิทธิ์รับมาตรการเยียวยา 5,000 บาทหรือไม่?

ตอบ : สำหรับผู้ที่ว่างงานอยู่ก่อนแล้ว ถือว่าไม่ใช่กลุ่มแรงงาน ลูกจ้าง หรืออาชีพอิสระที่เดือดร้อนจากโควิด-19 เช่น ถูกเลิกจ้าง ลดเงินเดือน หรือ สถานประกอบการถูกปิด จึงไม่เข้าคุณสมบัติของมาตรการฯ

3.กรณีหน้าจอแสดงข้อความว่า "ดำเนินการไม่สำเร็จ หมายเลขบัตรประชาชนหรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือได้ถูกลงทะเบียนแล้ว" ถือว่าลงทะเบียนสำเร็จแล้วหรือไม่?

ตอบ : กรณีกรอกข้อมูลประชาชนไม่ถูกต้อง จะได้รับ SMS แจ้งกลับเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ ท่านสามารถกลับมาลงทะเบียนใหม่ได้ กรณีที่ไม่มี SMS แจ้งกลับ และเมื่อลงทะเบียนใหม่พบข้อความดังกล่าว หมายความว่า ท่านลงทะเบียนสำเร็จกรุณารอผลการพิจารณาแจ้งกลับทาง SMS/E-mail ที่ลงทะเบียน

กรุงไทย ตอบ 15 คำถามยอดฮิตรับเงิน 5,000 เราไม่ทิ้งกัน

4.ขอยกเลิกการลงทะเบียนไปแล้ว สามารถกลับมาลงทะเบียนใหม่ได้ไหม?

ตอบ : สำหรับท่านที่ขอยกเลิกการลงทะเบียนสำเร็จแล้ว ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลง ตามคำขอยกเลิกการลงทะเบียนมาตรการฯ ดังนั้นท่านจะไม่สามารถกลับมาลงทะเบียนใหม่ได้

5.สามารถใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือของบุคคลอื่น มาลงทะเบียนได้หรือไม่?

ตอบ : สามารถใช้หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลใกล้ชิดมาลงทะเบียนได้ โดย 1 หมายเลขสามารถใช้ลงทะเบียนได้ 5 บุคคล

6.กรณีได้รับ SMS แจ้งว่า "การลงทะเบียนไม่สำเร็จ เนื่องจากข้อมูลตามบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง" ต้องทำอย่างไร?

ตอบ : สามารถลงทะเบียนใหม่ได้ โดยระบุข้อมูลใหม่ให้ถูกต้อง

7.หากลงทะเบียนสำเร็จ แต่ทราบว่าบันทึกข้อมูลไม่ถูกต้อง จะขอแก้ไข หรือยกเลิก แล้วลงทะเบียนใหม่ได้หรือไม่?

ตอบ : ผู้ลงทะเบียนที่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ มีเฉพาะกรณีได้รับ SMS แจ้งผลการลงทะเบียนไม่สำเร็จเท่านั้น ซึ่งประชาชนสามารถกลับไปลงทะเบียนใหม่และระบุข้อมูลให้ถูกต้องได้ แต่หากข้อมูลการลงทะเบียนเรียบร้อยและเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคุณสมบัติแล้วจะไม่สามารถกลับไปแก้ไขข้อมูลได้ และไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำได้

กรุงไทย ตอบ 15 คำถามยอดฮิตรับเงิน 5,000 เราไม่ทิ้งกัน

8.กรณีประกอบอาชีพ ขับรถสาธารณะ และมีใบขับขี่ประเภท 2 สามารถลงทะเบียนได้หรือไม่?

ตอบ : สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ แต่การพิจารณาเป็นไปตามเงื่อนไขของมาตรการฯ

9.ต้องการทราบว่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วหรือไม่?

ตอบ : สามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนมาตรการฯ ได้ดังนี้ 

(1) บนหน้าเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เมื่อลงทะเบียนสำเร็จ จะระบุข้อความ 2 รูปแบบ

- กรณีระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือ ขึ้นข้อความ "ระบบได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านเรียบร้อยแล้ว โปรดรอการแจ้งยืนยันผลการได้รับสิทธิ์ตามมาตรการฯ ทาง SMS และ E-mail ที่ลงทะเบียนไว้"

- กรณีระบุเบอร์โทรศัพท์บ้าน ขึ้นข้อความ "ระบบได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านเรียบร้อยแล้ว โปรดรอการแจ้งยืนยันผลทางไปรษณีย์ หลังตรวจสอบข้อมูลเสร็จสิ้น"

(2) SMS / E-mail (หากระบุไว้เมื่อลงทะเบียน) ตอบกลับกรณีลงทะเบียนข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง กรณีนี้สามารถลงทะเบียนใหม่ได้

(3) Call Center 0-2111-1144 (กรณีไม่ได้รับ E-mail สามารถตรวจสอบสถานะได้หลังจากลงทะเบียนอย่างน้อย 1 วัน)

กรุงไทย ตอบ 15 คำถามยอดฮิตรับเงิน 5,000 เราไม่ทิ้งกัน

10.กรณีมี "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" มีสิทธิรับมาตรการเยียวยา 5,000 บาทหรือไม่?

ตอบ : สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ แต่การพิจารณาเป็นไปตามเงื่อนไขของมาตรการฯ

11.เป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 หรือ 40 มีสิทธิรับมาตรการเยียวยา 5,000 บาทหรือไม่?

ตอบ : สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้

12.กรณีเลือกรหัสไปรษณีย์แล้ว แต่ไม่มี "ตำบล" ให้เลือก ทำอย่างไร?

ตอบ : สามารถลงทะเบียนใหม่ได้อีกครั้ง วันที่ 1เม.ย.63 เวลา 6.00 น. เป็นต้นไป

13.ระบุหมายเลขบัญชีผิด จะแก้ไขอย่างไร?

ตอบ : กรณีผู้ลงทะเบียนได้รับสิทธิ์ จะมี SMS แจ้งผลการโอนเงินไม่สำเร็จ โดยผู้ลงทะเบียนสามารถดำเนินการผูกพร้อมเพย์บัตรประชาชนได้ เพื่อรอรับการโอนเงินในรอบถัดไป

กรุงไทย ตอบ 15 คำถามยอดฮิตรับเงิน 5,000 เราไม่ทิ้งกัน

14.ถ้าประกอบอาชีพ ขายสลากกินแบ่งรัฐบาล, ขับรถแท็กซี่, วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง หรือ มัคคุเทศก์ มีสิทธิ์รับเงินมาตรการเยียวยา 5,000 บาทหรือไม่?

ตอบ : สำหรับกลุ่มดังกล่าว สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการฯ ได้ โดยกลุ่มดังกล่าวเป็นกลุ่มที่ทางรัฐมีฐานข้อมูลที่ชัดเจนอยู่แล้ว ทำให้สามารถตรวจสอบความเดือดร้อนได้

15.กรณีหน้าจอแสดงข้อความว่า "ระบบได้รับข้อการลงทะเบียนของท่านเรียบร้อยแล้ว โปรดรอการแจ้งยืนยันผลทางไปรษณีย์หลังตรวจสอบข้อมูลเสร็จสิ้น" ข้อความนี้ใช่ของจริงหรือไม่ เนื่องจากไม่เหมือนของคนอื่น

ตอบ : ในกรณีที่ผู้ลงทะเบียนระบุหมายเลขโทรศัพท์บ้านในขั้นตอนการลงทะเบียน จะได้รับข้อความที่แตกต่างจากกลุ่มที่ลงทะเบียนด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ที่จะได้รับการแจ้งผลผ่านช่องทาง SMS และ E-mail (หากระบุไว้เมื่อลงทะเบียน)


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เงินเข้ายัง? เช็กสถานะเงินเยียวยา 5,000 "เราไม่ทิ้งกัน" ที่นี่

ไขข้อข้องใจ!ลงทะเบียนรับเยียวยา 5 พัน แบบไหนสำเร็จ-ไม่สำเร็จ

มติครม.ขยายเวลาจ่ายเงินเยียวยา 'เราไม่ทิ้งกัน' จาก3เดือนเป็น6เดือน

www.เราไม่ทิ้งกัน.com ย้ำอีกรอบ เช็คชื่อเว็บตามนี้! 

5 เทคนิคลงทะเบียน “www.เราไม่ทิ้งกัน.com" เสร็จไวได้เงินก่อนเว็บล่ม!


เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand

ข่าวแนะนำ